Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

kalafe2006

مدیریت مجموعه
 • Content count

  4,324
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

41310 Excellent

3 Followers

About kalafe2006

 • Rank
  مدیر
 • Birthday ۸۳/۰۷/۲۳

Contact Methods

 • جنسیت مرد

Profile Information

 • شهر شیـــــراز

Recent Profile Visitors

4,138 profile views

Single Status Update

See all updates by kalafe2006

 1. 150 جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  3 .خودروهای یک چهارم تن شهباز 10 دستگاه

  4 .خودروهای آمبولانس 15 دستگاه

  5 .خودروهای تانکر سوخت 4500 لیتری 30 دستگاه

  6 .خودروهای آب محمول 400 گالنی 25 دستگاه

  7 .خودروهای کانکس حمل بار 10 دستگاه

  8 .خودروهای ماز تانکر 100 دستگاه

  9 .خودروهای بنز کمرشکن جهت حمل نفربر 20 دستگاه

  به جای ف ل 92 زرهی سرهنگ ملک نژاد

   !!!

  از: ل 92 زرهی ر 3 شماره 5939

  به: ت ف نزاجا مدیریت عملیات تاریخ 21/6/59

  موضوع: [اشغال دژ شماره 16[

  گردان 151 گزارش نموده دژ شماره 16 در منطقه کوشک توسط گروهان سوم همین

  گردان اشغال گردیده. استحضاراً به عرض میرسد.

  سرهنگ ستاد ملک نژاد

   !!!

  151 پیامها و دستورات

  از: ل 92 زرهی

  به: ت ف نزاجا معاونت و اطلاعات مد اطلاعات

  موضوع: [نیاز لشکر به توپخانه با بُرد بالا]

   59/6/21 ـ 7150 شماره

  آنی

  به عرض میرساند با توجه به هموار بودن منطقه عملیات و نیاز مبرم به توپخانه با برد

  بلند، مقرر فرمایید، به منظور خنثی کردن آتش شدید دشمن که حقیقتاً در تمام طول

  جبهه لشکر موجب تلفات و خستگی بیش از حد پرسنل عده سه گردان توپخانه که در

  طرح ابوذر میبایست، بدون فوت وقت، خود را به منطقه برسانند هر چه زودتر اعزام تا

  علاج واقعه قبل از وقوع شده باشد.

  1 .گردان 120 م.م از گروه 22 شهررضا

  2 .آتشبار 175 م.م از گروه 22 شهررضا

  3 .آتشبار 130 م.م از گروه 44 اصفهان

  سرهنگ زرهی ستاد ملک نژاد

   !!!

  از: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات (مد عملیات) شماره 242/6/02/602

  به: ف ل 92 زرهی تاریخ 22/6/1359

  موضوع: [تک احتمالی عراق در منطقه خوزستان]

  برابر اطلاع واصله احتمال دارد، ارتش عراق در منطقه خوزستان مبادرت به تک نماید

  دستور فرمایید پیشبینیهای لازم را معمول مخصوصاً محور بصره، تنومه، شلمچه، عماره،

  فکه و دزفول مورد توجه قرار گیرد.

  ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

  152 جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  خیلی محرمانه آنی

   7/1701/29/08/1071 شماره فرماندهی مرکز 3 سماجا: از

  به: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات تاریخ 22/6/59

  موضوع: [احتمال حملۀ اصلی عراق به خوزستان به گزارش سماجا3[

   2 سماجا 1359/6/22 ــ 1219/148 پیرو

  با توجه به گسترش اخیر یکانهای عراقی در مرزهای خوزستان و همچنین، تجاوزاتی

  که این کشور در منطقه لشکر81 انجام داده، چنین استنباط میشود، که ممکن است،

  ارتش عراق حمله اصلی خود را در منطقه خوزستان انجام دهد. لذا، خواهشمند است

  دستور فرمایید پیش بینیهای لازم از نظر گسترش یکانهای خودی در مواضع پدافندی و

  سایر اقدامات تأمین به عمل آورده و نتیجه اقدامات را اعلام فرمایید.

  جانشین رئیس ستاد مشترک سرتیپ فلاحی

  از طرف سرهنگ هاشمیروان

   !!!

  از: لشکر 92 زرهی ـ رکن سوم

  به: ت ف نزاجا ـ مدیریت عملیات

  موضوع: [تعویض گروهانهای گردان 151[

   59/6/22 5989 پیام شماره

  محرمانه

  گروهان یکم و چهارم گردان 151 دژ، در ساعت 0830 روز 14/6/59 ،گروهان دوم و

  سوم همین گردان را در منطقه کوشک و شلمچه تعویض نمودند. استحضاراً به عرض

  میرسد.

  سرهنگ ستاد ملک نژاد

   !!!

  153 پیامها و دستورات

  از: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات (مد عملیات) شماره 354/6/02/602

  به: سماجا 3) عملیات) تاریخ 23/6/59

  موضوع: [درخواست کمک از یکانهای تکاور]

   59/6/19 ــ 26 ـ 206 ـ 06 ـ 20 بشماره بازگشت

  با نگرش به گسترش یکانهای لشکر 92 زرهی و سایر یکانهای نزاجا در وضعیت

  موجود حفاظت پایگاههای مزبور برای نزاجا مقدور نیست. استدعا میشود مقرر فرمایید

  نداجا از یکانهای تکاور موجود نسبت به حفاظت یکانها اقدام نماید.

  ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

   !!!

  از: وزارت نفت

  به: تیمسار فرماندهی نیروی زمینی و سرپرست ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران

  (معاونت عملیات و اطلاعات)

  موضوع: [پوشش حراستی از میدانهای نفتی منطقه دهلران]

  بازگشت به نامه شماره 38ـ6ـ01ـ602 مورخه 8/5/59 اینک که در نتیجه توجه

  پشتکار و فعالیت بیدریغ ارتش جمهوری اسلامی ایران (نیروی زمینی و لشکر 92 زرهی

  اهواز) به ویژه افسران مشروحه زیر عملیات حفاری و بهرهبرداری از چاههای نفتی منطقه

  دهلران از مدتها وقفه و رکود مجدداً آغاز به کار نموده و این مهم در تأمین و استقرار

  امنیت منطقه مؤثر بوده است. لذا، ضمن قدردانی از همکاریهای ارزندۀ ارتش و یکانهای

  فوقالذکر خواهشمند است. مقرر فرمایند، به منظور دلگرمی بیشتر افسران مورد بحث، به

  هر نحو که مقتضی باشد، از زحمات نامبردگان تقدیر به عمل آید.

  وزیر نفت

   !!!

   154 جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  تلفنی

  از: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات (مد عملیات) شماره 259/6/02/602

  به: ف ل 92 زرهی تاریخ 23/6/1359

  موضوع: [جواب نزاجا به ف ل92 زرهی ]

  بازگشت به شماره 5829ـ20/6/1359

  1 .مدیر عملیات (سرهنگ عطاریان) جهت توجیه روز 21/6/59 به محل اعزام شد.

  2 .دستور فرمایید لشکر ضمن اجرای مأموریت محوله هرگونه پشتیبانی لازم را در مورد

  حفاظت این پاسگاهها به عمل آورد.

  ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

   !!!

  ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی زمینی

   6/29/602/02/15/9 شماره) 3رـ (مرکز پیاده 2 لشکر: از

  به: گیرندگان مراجعه شود تاریخ 23/6/1359

  موضوع: [دستورالعمل اعزام گروه رزمی 138 به دزفول]

  مدارک امریه شماره 234/6/02/602 مورخه 21/6/59 نزاجا معاونت عملیات و طلاعات

  (مد عملیات)

  1 .منظور: حرکت یک گردان پیاده و یک گروهان تانک از تهران و زیر امر قرار دادن آن

  به تیپ 2 دزفول.

  2 .هدف:

  الف ـ تقویت تیپ 2 دزفول

  ب ـ اجرای مأموریت واگذاری از نزاجا

  3 .اجراء :

  155 پیامها و دستورات

  الف ـ گروه رزمی 138 متشکل از گردان 138 پیاده و یک گروهان تانک از گردان 243

  به فرماندهی سرگرد شرفه از تهران اعزام و در دزفول زیر امر تیپ2 دزفول قرار میگیرد.

  ب ـ حرکت گروه رزمی یاد شده به وسیلۀ راهآهن از تهران به دزفول انجام میشود.

  پ ـ دستورات هماهنگی

  (1(صورت اسامی پرسنل اعزامی را به تفکیک به آجودانی، رکن سوم، رکن

  یکم لشکر گزارش و آمار پرسنل و وسایل را به رکن سوم و چهارم گزارش نمایید.

  (2 (تأمین ستون را در طول مسیر حرکت برقرار نمایید.

  (3 (کلیه وسایل و تجهیزات سازمانی و مهمات بارمبناء را همراه داشته باشید.

  (4 (مرخصی پرسنل در طول مأموریت زیر نظر فرمانده تیپ2 دزفول خواهد

  بود.

  (5 (هرگونه تغییرات در آمار پرسنل و وسایل را در طول مأموریت به طور

  دقیق به لشکر گزارش نمایید.

  (6 (نارساییهای موجود را به تیپ2 دزفول گزارش نمایید.

  4 .دستورات لجستیکی: دستورات لجستیکی تکمیلی از طریق رکن 4 لشکر صادر

  شده است.

  5 .فرماندهی و مخابرات

  الف ـ مخابرات:

  (1 (دستورات کار و ثابت مخابرات لشکر 2 قابل اجرا است.

  (2 (زمان رسیدن به تیپ2 دزفول را به لشکر گزارش نمایید.

  ب ـ فرماندهی:

  (1 (فرماندهی گروه رزمی اعزامی با سرکار سرگرد شرفه میباشد.

  (2 (مسئول ستون اعزامی تا استقرار در پادگان دزفول سرهنگ2 پورداراب

  خواهد بود.

  ف ل 2 پیاده مرکز ـ سرهنگ ستاد ورشوساز

  ١56 / جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  از: معاون عملیاتی نهاجا شماره 952/2/03/1412

   59/6/23 تاریخ 3 سماجا: به

  موضوع: [درباره پدافند زمین به هوای سایت ایلام] ساعت 1600

   59/6/25 ـ2/508/1 شماره به بازگشت

   59/6/3 ـ 1412/02/2/808 شماره پیرو

  1 .برابر اظهارات تلفنی سرکار سرهنگ عطاریان مدیر عملیات نزاجا مسیر حرکت

  ستون کامیونی شماره2 یاد شده در نامه پیروی بالا، که قبلاً مناسب تشخیص داده شده

  بود، به علت تجاوزات مرزی عراق امن نبوده و راه حل مناسب مسیر شماره یک میباشد.

  2 .این نیرو آماده خواهد بود پس از اعلام زمان حرکت توسط سماجا و تأمین و

  اسکورت ستون توسط نزاجا در مورد حرکت ستون کامیونی اقدام نماید.

  3 .خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه مسیر شماره یک، که تلفنی به این نیرو

  اعلام شده، مورد تأیید است، مراتب را به نهاجا ابلاغ و ضمناً به نزاجا اعلام نمایند که

  نسبت به تأمین حفاظت و اسکورت ستون مورد نظر از پایگاه دزفول به لشکر 92 دستورات

  مقتضی صادر گردد.

  عملیات ستاد نهاجا ـ سرهنگ قیدیان

   !!!

  از: ل 92 ر 3 شماره 6063

  به: ت ف نزاجا مد عملیات تاریخ 23/6/59

  موضوع: [احتمال حمله هوایی دشمن به شهرهای خرمشهر و اهواز]

  آنی

  برابر گزارش افسر رابط لشکر، در پایگاه چهارم دزفول، به استناد اطلاع واصله از پست

  فرماندهی نهاجا، نیروی هوایی دشمن قصد حمله به شهرهای خرمشهر و اهواز را ظرف روز

  جاری و فردا دارد، مراتب استحضاراً به عرض میرسد.

  سرهنگ ستاد ملک نژاد

   !!!

  157 پیامها و دستورات

  از: ستاد لشکر 92 زرهی رکن سوم

  به: تیمسار فرماندهی نزاجا / مد عملیات شماره پیام 6079 23/6/1359

  موضوع: [سلاحهای مورد نیاز هنگ ژاندارمری]

  برابر گزارش هنگ ژاندارمری آبادان سلاحهای مشروحه زیر مورد نیاز آن هنگ

  میباشد.

  1 .خمپاره انداز 81 م.م هر پاسگاه دو قبضه

  2 .تفنگ نارنجک انداز هر پاسگاه دو قبضه

  3 .تفنگ 57 م.م بدن عقبنشینی هر پاسگاه یک قبضه

  مراتب جهت استحضار به عرض میرسد.

  سرهنگ ستاد ملک نژاد

   !!!

  از: ل 92 زرهی ر 3

  به: تیمسار فرماندهی نزاجا مد عملیات

  موضوع: [گزارش اعزام شدگان به پادگان خین]

   محرمانه 59/6/24 6143 شماره

  یک اکیپ تخریب در 22/6/59 جهت تخریب گلولههای عمل نکرده و پیدا کردن یک

  نفر از پاسداران مفقود شده به پاسگاه خین اعزام گردید.

  سرهنگ ملک نژاد

   !!!

  ١5٨ / جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  از: ل 92 ر 3 به: ت ف نزاجا مدیریت عملیات

  موضوع: [استقرار آتشبار توپخانه 155م.م]

   59/6/24 6177 شماره محرمانه

  برابر گزارش ستاد عملیات جنوب راس ساعت 0600 روز 18/6/59 آتشبار توپخانه 155

  م.م گردان 312 به منطقه مأموریت وارد و در کیلومتر پنج در پاسگاه 25 مستقر گردید

  استحضاراً به عرض میرسد.

  سرهنگ ستاد ملک نژاد

   !!!

  از: ل 92 ر 3 شماره پیام 6141

  به: ت ف نزاجا مد عملیات تاریخ 24/6/59

  موضوع: [چگونگی تغییرات و تدارک یکانهای گردان دژ]

  محرمانه

  گردان دژ چگونگی تغییرات و تدارک یکانهای تابعه خود به شرح زیر گزارش نموده

  است:

  1 .دستور اعزام دو قبضه تفنگ 106م.م همراه با خدمه بارمبنا به پاسگاه شلمچه و دو

  قبضه دیگر به پاسگاه حدود از گروهان دوم.

  2 .دستور اعزام دو قبضه تفنگ 106م.م همراه با خدمه و بارمبنا به پاسگاه مومنی و دو

  قبضه به پاسگاه خین .

  3 .یک کامیون مهمات 106م.م شامل 120 تیر به پاسگاهها و دژهای شلمچه به اضافه

  ده حلقه لاستیک به پاسگاه مؤمنی.

  4 .ارسال مهمات کافی 106 به گروهان یکم دژ

  ضمناً، از ساعت 1130 مورخه24/6/59 نیروهای عراقی با خمپارهانداز و آر.پی.جی 7 به

  روی پاسگاه خین ایران آتش گشودهاند.

   سرهنگ ملک نژاد

  159 پیامها و دستورات

  از: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات (مد عملیات) شماره 271/6/02/602

  به: ف ل 92 زرهی تاریخ 24/6/59

  موضوع: [احتمال حملۀ اصلی عراق به خوزستان به گزارش نزاجا]

  با توجه به گسترش اخیر یکانهای عراقی در مرزهای خوزستان و همچنین، تجاوزاتی

  که این کشور در منطقه لشکر81 انجام داده، چنین استنباط شود، که ممکن است، ارتش

  عراق حمله اصلی خود را در منطقه خوزستان انجام دهد. لذا، خواهشمند است دستور

  فرمایید پیشبینیهای لازم از نظر گسترش یکانهای خودی در مواضع پدافندی و سایر

  اقدامات تأمین به عمل آورده و نتیجه اقدامات را گزارش نمایند.

  ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

   !!!

  خیلی محرمانه

  آنی

  از: سماجا3 مرکز فرماندهی

  به: نزاجا / مد عملیات

  موضوع: [حملۀ احتمالی دشمن به خوزستان]

   59/6/24 7/1701/29/08/1140 پیام شماره

  برابر اطلاع واصله، امکان دارد یک لشکر زرهی و یک لشکر مکانیزه عراق در محور

  عماره ـ دوسلق ـ دزفول به خوزستان حمله نماید. دستور فرمایید پیشبینیهای لازم را به

  عمل آورند.

  ر سماجا ـ سرتیپ فلاحی

  از سوی ـ سرهنگ ایزدی

   !!!

  ١6٠ / جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  تلفنی

  از: سماجا 3) مرکز فرماندهی) شماره 1148ـ08ـ29ـ1701ـ7

  به: نزاجا (مد عملیات) تاریخ 25/6/59

  موضوع: [درگیری نیروهای عراقی و مأموران پاسگاه خین] ساعت 0823

  برابر گزارش ژ مستند به گزارش هنگ ژاندارمری آبادان حاکی است که در ساعت

  1908 روز 2/6/59 بین نیروهای عراقی و مأموران پاسگاه خین درگیری که تعداد دو گلوله

  خمپاره به وسط حیاط پاسگاه اصابت، در نتیجه، شیشههای پاسگاه و منازل اطراف شکسته

  و دو نفر سرباز ارتش نیز مجروح که به بیمارستان انتقال گردیده و برابر خبر واصله تعدادی

  از ساکنین قراء نیز در این درگیری مجروح گردیدهاند. مراتب جهت آگهی اعلام میگردد.

  ج ر سماجا ـ سرتیپ فلاحی

   !!!

  تلفنی

   7/1701/29/08/1167 شماره فرماندهی مرکز 3 سماجا: از

  به: ژاجا تاریخ 25/6/1359

  موضوع: [تعطیل شدن ریگ2 کار از چاه نفت شماره 57 و 58 [ساعت 2210

  برابر اعلام نزاجا مستند به گزارش لشکر 92 زرهی از ساعت 1530 روز جاری دو

  پاسگاه سوبله و رشیدیه درگیری ایجاد شده. در ضمن، به چاه نفت شماره 57 و 58 و ریگ

  2 کار را تعطیل کردهاند و تقاضای کمک نموده. مراتب جهت آگهی و اقدام لازم اعلام

  میگردد.

   !!!

  161 پیامها و دستورات

  تلفنی

  از: سماجا3 مرکز فرماندهی شماره 1171ـ08ـ29ـ1701ـ7

  به: نزاجا تاریخ 25/6/59

  موضوع: [زیر آتش بودن پاسگاههای فکه، طاووسیه، رشیدیه و صفریه] ساعت 2022

   

  برابر اعلام ژاجا، پاسگاههای فکه، طاووسیه، رشیدیه، صفریه، زیر آتش نیروهای عراق

  قرار گرفته و از سرنوشت پرسنل آن خبری در دست نیست و نیروهای زرهی عراق هر آن

  به پیشروی خود ادامه میدهند و تقاضای پشتیبانی هوایی نمودهاند. دستور فرمایید،

  سریعاً، در مورد درخواست پشتیبانی هوایی و پشتیبانی از پاسگاههای مزبور اقدام فرمایند.

  ج ر 3 ـ سرتیپ فلاحی

   !!!

  از: سماجا 3 مرکز فرماندهی شماره 1177ـ08ـ29ـ1701ـ7

  به: نزاجا تاریخ 25/6/59

  موضوع: [خبر انهدام پاسگاههای رشیدیه و طاووسیه]

  برابر گزارش ژاجا، حاکی است که پاسگاههای رشیدیه، طاووسیه، ایران قطع تماس و به

  علت عدم پشتیبانی گروه رزمی االلهاکبر، منهدم و از سرنوشت پرسنل پاسگاههای مزبور

  اطلاعی در دست نیست و تا ساعت 1920 پشتیبانی زمینی و هوایی مؤثر انجام نشده.

  هواپیما به علت تاریکی شب قادر به انجام پشتیبانی مؤثر نمیباشد و توپخانه به گروه رزمی

  االلهاکبر تاکنون هیچ کمکی ننموده است. دستور فرمایید نسبت به پشتیبانی هوایی و

  زمینی به پاسگاههای مورد بحث اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

  ج ـ ر3 سماجا . سرتیپ فلاحی

   !!!

  162 / جبهه جنوب در شهريور ٥٩

  تلفنی

  از: سماجا 3 مرکز قرماندهی شماره 1175ـ08ـ29ـ1701ـ7

  به: نزاجا تاریخ 25/6/59