Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

حسنعلی ابراهیمی سعید

قهرمان نزاجا
 • Content count

  3,482
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by حسنعلی ابراهیمی سعید

 1. چرا رسانه های کشور لال و کور شده اند اگر امریکا و یا انگلیس این کار را می کرد که خودشان را پاره کرده بودند https://www.aparat.com/v/p1KgX/ساخت_بیمارستان_دو_هزار_تختخوابی_توسط_ارتش
 2. مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه 2000 تخت‌خوابی ارتش در تهران افتتاح شد مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه 2000 تخت خوابی نیروی زمینی ارتش با حضور جمعی از فرماندهان عالیرتبه ارتش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد. پ ن:البته رسانه های کشور کاملا کور هستند و از اطلاع رسانی گسترده خود داری میکنند
 3. سلام لطفآ تمامی دل نوشته های خود را در خصوص ادامه جنگ تحمیلی و یا نامهربانی ها را در این بخش قرار دهید ارادتمند حسنعلی ابراهیمی سعید
 4. (بنام خدا )...همرزمان عزیز ..سلام ...دلنوشته ...۲۶/۱۲/۹۸ در هر جنگی برای رسیدن به پیروزی داشتن یک لجستیک خوب نقش اساسی بازی میکند . بطور مثال وقتیدرصحرایسینانیروهای ارتش مصر از نیروهای مهاجم ارتش اسرائیل شکست خوردند. نیروهای ارتش مصر برای اینکه شکست خود را توجیه کنند و سر پوشی بران شکست بگذارند؛ شایع کردند مبنی براینکه لجستیک خوب انجام نشده ومسئولین مهمات رسانی گلوله توپخانه را اشتباها برای نیروهای زرهی ارسال کرده اند و گلوله توپ برای تانک . بهمین علت است که یک لجستیک خوب در پیروزی جنگها نقش اساسی بازی میکنند باری؛ بطور مثال تعداد ۹ نفر می بایستی در امور تدارکات جنگ انجام وظیفه کنند تا یک سرباز خط مقدم بتواند تیری را به سوی دشمن شلیک کند. مزید بران در زمانی که جنگها رخ میدهند جاده های مواصلاتی خیلی مهم هستندو در جنگها یک نقش اساسی بازی میکنند و هزینه ها ی جنگ را کاهش ویا زیاد تر میکنند. بطور مثال در جنگ های نیابتی امکان استفاده از راه اهن برای تدارکاتوجود نداردو برای لجستیکنیروها می بایستیاز راههای هوائی وهواپیما استفاده کردوبهمین علت هزینه جنگ های نیابتی خیلیگران ترتمام میشود ومقرون بصرفه نیستند . اری ؛ برای ایران که یک جنگ ۸ ساله پشت سر گذاشته است و چندینمیلیون نفر جوان تحصیل کرده بیکار دارد وارد شدن به جنگ های نیابتی سوریه وعراق کمر شکن است . باری بر اساس سخنرانی جناب اقای روحانی رئیس'جمهور ایران که منجانباز به ایشان رآی داده ام تابرمسند رئیس جمهوری ایران تکیه زند وبرای جوانان ایرانی اشتغال ومسکن ایجاد کنند کلیه حقوق ومزایا وخریدسلاح ومهمات نظامیان وشبه نظامیان واجیر شده گان افغانی وپاکستانی که در سوریه بنفع بشار اسد میجنگند توسط دولت تدبیر وامیدپرداخت شده است . اری ایندرحالیستکهتعدادزیادیازجوانان سوریه به کشورهای غربی مهاجرت کردهاند ..تا به زندگی بهتر دست یابندالبته ماایثارگران دفاع مقدس که خاک میدان مین دشمن خورده ایم.از دولتمردان پس از جنگ انتظار داشتیم اول برای جوانان بیکار ایرانی ایجاد اشتغال'کنند .....که نشد .. اری چراغی که به خانه رواست ..به مسجد کشورخودمان حرام است .چه رسد به مسجد کشورهای دیگر بنظر میرسد؛ بخاطر مشارکت ایران در جنگ های نیابتی سوریه وعراق است که اینک کفگیر دولت تدبیر وامید به؛ ته دیگ خورده است .. اری دولت اقای روحانی متاسفانه تا کنون نتوانسته است قانون خدمات کشوری مغفول مانده ۱۱ سال گذشته را برای امثال ما جانبازان جنگ تحمیلی و مضافا برای بازنشستگان ذیحق مظلوم کشوری ..ولشکری . ورزمنده گان دفاع مقدس اجرائی کنند . علی الیحال تصور من جانباز براینست دولت اقای روحانی اینک سیاست نادرشاه و در زمان حمله به هند وستان پیشه کرده است ..در مثال مناقشه نیست برادر .. باری تعدادی شهرت داده اند مبنی براینکه در زمانیکه نادرشاه به هندوستان لشکر کشی کردمسئولین تدارکات لشکرهای نادرشاه علوفه وعلیق کم ؛اوردند نادر شاه که نبوغ جنگی داشت بلافاصله؛ دستور دادتا مقداری از علوفه های باقیمانده را در مسیر حرکت اسب واسترها بریزند وهمینکه اسب و؛استرها به علوفه ها رسیدندبلافاصله علوفه ها را جمع اوری کنندو اجازه ندهند که اسب ها و استرها علوفه ها را بخورندو دوباره علوفه ها جمع؛ کنند و به جلو تر ببرندو به این کار ادامه دهند. و بدینصورت بود که اسب واسترهای گرسنه؛ هم .برای رسیدن به علوفه ها طی طریق میکردندتا به علوفه برسند حالا شده حکایت امثال ما جانبازانجنگ تحمیلی که با دولت تدبیر ونا امید مواجه شده ایم اول سال که میشود نوبخت لفاظ زورگو؛در مورد افزایش حقوق ما بازنشستگان مظلوم کشوری. ولشکری.وجانبازان وایثارگراندر رسانه دولتی خودشان و با قیافه ای حق جانب توجیه بودجه ای میکنندکه فقط نوبخت خودش میداند؛مبنی براینکهچه میگوید اقای نوبخت.طوری در رابطه با افزایش حقوق با؛ اب ؛و؛تاب صحبت میکنند که امثال ما ذینفعان بازنشسته؛ شب هادر مورد افزایش حقوق چشمگیر خواب خوش می بینیم و مدتی هم بدینصورت سر گرم وعده هایالکی نوبخت لفاظ هستیم.و یکسال جاری با همین وعده های بی اساس نوبخت خدا نشناس سپری میشودودر زمان تنظیم بودجه ؛ برای سال جدید .دوباره اقای نوبخت از خدا بی خبر.در رسانه میلی ایران .حضور پیدا میکنندوبا وعده های افزایش'حقوق چشمگیر ؛سال جدید.بهبازنشستگان ذیحق کشوریو لشکری اطلاع رسانی میکنند و باز اخرش میشود؛ همان ؛ اش. و؛ همان کاسه ؛ سال ؛قبل . کهنه سرباز وایثارگردفاع مقدس ..
 5. عمل سلاح ( اعمال مکانیکی)سلاح چیست؟ الف ) اعمال رفت : هنگامیکه آلات متحرک عقب است و با فشار فنر ارتجاع به جلو حرکت می کند ، اعمالی انجام می گیرد که به آنها اعمال رفت می گویند که به ترتیب زیر هستند : 1 – تظاهر : هنگامی که آلات متحرک کاملا عقب است گلنگدن از روی خشاب عقب رفته فشنگ کمی از جای قبلی بالاتر آمده و در مسیر گلنگدن قرار می گیرد.(ظاهر شدن یک فشنگ در مسیر گلنگدن و جلوخزانه لوله را تظاهر گویند ). 2 – ادخال : چنانچه دستگیره آلات متحرک که عقب است رها شود ، آلات متحرک در اثر فشار فنر ارتجاع ، به جلو حرکت کرده و شاخک جنگی گلنگدن ، فشنگی را که در مسیرش قرار گرفته داخل خزانه لوله می برد. 3 – بسته شدن : چسپیدن ته فشنگ به پیشانی جنگی و گرفته شدن زه پوکه توسط ناخن فشنگ کش و چسپیدن سر گلنگدن به ته خزانه لوله را بسته شدن می گویند. 4 – چفت شدن : بعد از بسته شدن که سر گلنگدن به ته خزانه لوله چسپید ، حامل گلنگدن هنوز در راه است و کاملا جلو نرفته است.در اثر جلو رفتن آلات متحرک ، گلنگدن توسط شیار مارپیچ روی حامل گلنگدن چرخیده و زائده های آن با زائده های بدنه داخل هم قفل می شوند که این عمل را چفت شدن می گویند. تذکر : برای اینکه سلاح در حالت رگبار تا چفت شدن کامل شلیک نکند ، ضامنی برای چخماق قرار داده اند که بعد از عمل چفت شدن توسط انتهای آلات متحرک آزاد میشود. 5 – ضربه زدن : با چکاندن ماشه ، چخماق به انتهای سوزن ضربه می زند و سوزن ضربه را به چاشنی منتقل می کند و موجب انفجار چاشنی می شود. ب ) اعمال برگشت : عقب آمدن آلات متحرک بر اثر فشار گاز باروت و اعمالی که در این مرحله انجام میگیرد را اعمال برگشت گویند که به ترتیب زیر می باشد : 6 - رها شدن : رها شدن مرمی بر اثر فشار گاز باروت را رها شدن می گویند. 7 – باز شدن : در اثر فشار گاز باروت به پیستون ، حامل گلنگدن به عقب آمده و همین عمل موجب چرخیدن گلنگدن شده ( بعلت شیار مارپیچ حامل گلنگدن ) و از چفت باز میشود. 8 – مسلح شدن : آلات متحرک در اثر همان فشار اولیه و باقیمانده گاز باروت به عقب آمده و چخماق را می خواباند. 9 – اخراج : در اثر عقب آمدن آلات متحرک ، پوکه که توسط ناخن فشنگ کش گرفته شده است بیرون کشیده میشود . 10 – پرش : پرتاب شدن پوکه به بیرون اسلحه توسط اهرم (قطعه) پوکه پران را پرش گویند.(بدلیل عقب آمدن آلات متحرک و برخورد با پوکه پران) توجه : لازم بذکر است که توضیحات اعمال مکانیکی فوق در مورد اسلحه کلاشنیکف می باشد. سیستم گلنگدن بسته مکانیزم گلنگدن بسته : زمانیکه ما سلاح را مسلح می کنیم دستگیره آتش به همراه آلات متحرک با فشار فنر ارتجاع به سمت جلو حرکت می کند و همزمان با جلو راندن گلنگدن یک فشنگ نیز در جان لوله قرار می گیرد و منتظر اجرای حرکت ماشه گذاری می شود. (درسیستم گلنگدن بسته عمل ضربه زدن توسط چخماق انجام می شود)
 6. سلام من نمی توانم حرف دل بزنم مدیر در جریانه اما چند کلمه می نویسم کشوری که دولت در تعطیلاته مجلس تعطیل چه انتظاری هست این همه وسایل احتکاری میگیرند معلوم نیست کجا می ره وسایل بهداشتی بجای داروخانه دست دستفروش و مغازه مصالح ساختمانی هست ملت را رها کردند و جنگ قدرت راه انداخته انه و....چه انتظاری داریم از این کشور دیگه آسایشی نصیب ما نخواهد شد پس ....
 7. سلام مدیرجان فرمانده چطورهستید؟؟؟ یک سؤال دارم داشتید از خونه خارج می شدید یهویی لنگه کفشی، وردنه ای، گوشت کوبی، برسی، و....از پشت سر حوله برایتان نشده که یهویی بخوره پشت گردن تان؟؟؟؟!!!! جوابهای خوبی داشتم اما در جریان هستید در رابطه با کانالم در تلگرام گرفتار شدم جرآت جوابگویی را فعلا ندارم ارادت
 8. تاکتیک تیربار عبارتست از اینکه : یک فرمانده دسته یا تیربارچی ، عملیاتهای آفندی و یا پدافندی ، سلاح تیربار را با توجه به عوارض زمین بصورتی چیدمان نماید تا بهترین کارآیی را از آن سلاح بدست بیاورد . و یا چیدمانهای مختلف تیربار را با توجه به شرایط محیطی در یک منطقه عملیاتی را تاکتیک تیربار می گویند. در کنار چیدمان سلاح یکسری موارد دیگر وجود دارد که نیاز است فرمانده دسته و خدمه تیربار از آنها مطلع باشند و به آنها عمل نمایند تا تاکتیک تیربار کامل شود.که در ادامه متن به آنها اشاره می شود. کاربردهای تیربار: به تناسب استفاده و کاربردهای مختلف تیربارها مأموریتهای مختلفی را میتوان به آنها واگذار کرد. مأموریت تیربارها: الف : در عملیات آفندی مأموریت تیربارها در عملیات آفندی ، پشتیبانی سریع و نزدیک نیروهای پیاده در هنگام هجوم است . ب : در عملیات پدافندی مأموریت تیربارها در عملیات پدافندی ، حراست از منطقه پدافندی تصرف و یا واگذار شده میباشد. با توجه به نوع ساخت تیربارها ، بعضی از تیربارها در عملیاتهای آفندی و برخی از آنها در مواقع پدافندی مورد استفاده قرار میگیرند . تیربارهایی مثل تیربار ژ3 و تیربار پی کا در مواضع آفندی بکار می روند . تیربارهای سنگین تر مانند دوشکا و کالیبر 50 بدلیل سنگینی ، حمل آنها میتواند مشکلات زیادی را در آفند بوجود آورد و بیشتر در مواضع پدافندی استفاده می شوند . تیربارها برای بهتر انجام دادن مأموریت خود در محیطهای مختلف ، دارای دوپایه و یا سه پایه میباشند که از دوپایه بیشتر در عملیات آفندی و از سه پایه در عملیات پدافندی استفاده میشوند. تاکتیک تیربارها در اجرای آتش: فرمانده دسته ، تیربارها را در ( لجمن ) طوری سازمان میدهد که دارای تقاطع آتش باشند و همچنین بتوانند در آخرین آتشهای حفاظتی شرکت نمایند و خدمه تیربار بایستی در پدافند کارت تیر را تنظیم نماید. انواع آتش: آتش برحسب سمت هدف و نوع زمین ، یعنی چگونگی قرار گرفتن هدف در مقابل خودی و بر حسب نوع زمینی که در آن اجرای آتش می شود ، مورد بررسی قرار میگیرد. الف – انواع آتش بر حسب سمت هدف : آتشهایی که با تیربار اجرا میشود به سه دسته تقسیم میشوند: 1 – آتش جبهه ای 2 – آتش ترادفی 3 – آتش پهلویی آتش جبهه ای : به آتشی گفته می شود که مستقیما از روبرو به هدف شلیک شود. آتش ترادفی : به آتشی گفته می شود که بر روی یک هدف محوری بزرگ شلیک شود. بعنوان مثال دشمن در خط پدافندی از سلاحهای بخصوصی استفاده می کند که هرگاه این سلاح را زیر آتش بگیریم به آن آتش ترادفی می گوئیم. آتش پهلویی : به آتشی گفته میشود که از جانب چپ و راست خودی بر روی دشمن اجرا می شود. ب – انواع آتش بر حسب زمین : این نوع آتش نیز بر دو قسمت می باشد که عبارتند از: 1 – آتش تراش 2 – آتش افتان آتش تراش : آتشی که بر روی سطح افق یا سطحی که شیب خیلی کمی دارد اجرا می شود . موارد اجرای این نوع آتش ، زمینهای بایر ، دشتها و ...است. آتش افتان : این نوع آتش معمولا از روی مناطق مرتفع بر روی مناطق باز و قسمتهای صاف انجام میشود . انواع هدف: 1 – هدف خطی 2 – هدف ستونی 3 – هدف نقطه ای 4 – هدف منطقه ای الف – هدف خطی : به هدفی گفته می شود که عرض هدف بیشتر از عمقش باشد . ستون نفرات دشمن که به حالت زنجیره ای جلو می آیند نمونه ای از هدف خطی است یا خاکریز دشمن که در یک امتداد کشیده شده است به این دلیل که عرض آن بیشتر از عمقش است این هدف را هم هدف خطی می گویند. ب – هدف ستونی : هدفی که عمقش بیشتر از عرض آن باشد ( درست برعکس هدف خطی ) هدف ستونی است . نیروهای دشمن که از روبرو پشت سر هم به سمت ما نزدیک می شوند یک هدف ستونی را تشکیل میدهند. ج – هدف نقطه ای : به هدفی گفته می شود که در یک نقطه خاص قرار گرفته باشد ، مانند سنگرهای دیده بانی و نفراتی که بر روی یک تانک قرار دارند. د – هدف منطقه ای : هدفی است که تلفیق و ترکیبی از هدف خطی و ستونی است . هدفی که هم دارای عرض و هم دارای عمق می باشد را هدف منطقه ای می گویند . هدف منطقه ای در جایی قرار دارد که اطلاع دقیق از محل استقرار نیروهای دشمن ندارید و احتمال نمیدهید که نیروهای دشمن به چه صورتی قرار گرفته اند . این آرایش نیرویی که دشمن به این حالت اتخاذ کرده است ، هدف منطقه ای می گویند. مثال: در مواقع پدافندی برای اینکه بطور دقیق تیراندازی کنید از سه پایه استفاده می شود . اگر بطور مناسب از سه پایه تیربارهایی مانند : کالیبر 50 ، دوشکا یا تیربار پی کا استفاده کنید، هدفهای مختلف را به بهترین نحو مورد اصابت قرار خواهد داد. https://www.uplooder.net/img/image/10/9036f05e1c358258d09a62df4bdda049/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512.jpg کهنه سربازان ایران
 9. شهادت شهد شیرین رضای حق است. شهادت عبارت تمام وكمال اعتماد واعتقادبخداست. شهادت تكامل وجودی روح پرخروش و جوشش ،ولی در عین حال مطمئن و آرام شهید است. شهادت ارث بزرگ اولیـاء خداست. شهادت نهایت یك حماسه و ایثار است. شهادت غایت آرزوی رزمندگان راه خداست. شهادت فریاد رسای اسلام بر ظلم ظالمان است. شهادت مایة عزت مسلمین است و شهید احیاء كنندة این معناست. شهادت بهای زحمات ومشقات شهید است. شهادت قد بلند كردن ،استواری و شكست ناپذیر است . شهادت قتل در راه خداست. شهادت مردن نیست بلكه حیاتی دوباره است. شهادت بانك رحیل تشنگان وصل بخداست و شهیدواصل به این معناست. شهادت بشارت نابودی ظالمان و ستمگران است. شهادت پیام آور عزت وفتح است. شهادت اتمام حجت با كافران و ملحدان است . شهادت فیض عظما و فضلی از جانب خداست. شهادت وسیلة رسیدن به قرب حق تعالی و وعدة تخلف ناپذیر سبحانه تعالی و قرآن به مؤمنان است. https://www.uplooder.net/img/image/100/206fbf4cc0c921043667991b2dbb8cae/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512-2.jpg
 10. تدارک خصمانه ، روسیه ،، کشور روسیه ، چهل سال توطئه ، و دشمنی بی پایان ،، روسیه و پوتین از ترس اینکه ایران به اروپا نزدیک شود ،، و گاز اروپا را تامین نماید ، ،و اروپای بی نیاز به گاز روسیه ، به معنی تحریم همه جانبه روسیه توسط اروپا و امریکا روسیه ، عامل اصلی جنگ ایران و عراق بود ،، روسیه عامل اصلی اختلاف بین ایران و امریکا بوده و هست ، روسیه ، عامل اصلی جنگ داخلی و فرسایشی سوریه بوده و هس تا کشورمان را ، در راه بی بازگشت و بی نتیجه قرار دهد ، روسیه عامل اصلی بازکردن راه ترکیه و امریکا به سوریه بوده است ، اتفاقاتی که طی سالها و اخیرا ، برای کشورمان در سوریه بوجود امده است ، نشان دهنده ، یک توطئه اشکار بر علیه کشورمان است ، ارایش نظامی امریکا و تجاوز اشکار اسرائیل به خاک سوریه احتمال یک رویارویی نظامی بین کشورمان و امریکا ،، بطور حتم روسیه نظاره گر این رویارویی نظامی خواهد بود تا روسیه بتواند بحران جدیدتری برای کشورمان تدارک ببیند ، تا از این طریق بتواند فاصله بوجود امده بین کشورمان ایران و اروپا و امریکا را حفظ و یا اینکه دامنه دارتر نماید ، تا هرچه بیشتر و برای همیشه اروپا را به گاز روسیه محتاج تر نماید ، و تا از تحریم های اروپا و امریکا ، جان سالم بدر ببرد ،،، https://www.uplooder.net/img/image/15/fb5fff9b122b2122ab42e3d98d69597f/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(5).jpg
 11. سیستم اداری فرسوده ، و نا. کارامد و فاسد است اکنون تمامی متهمان و محکومان فساد اداری ، و فراریان اختلاسگر خودی هستند ، اغلب از بستگان اقاها در درون حاکمیت هستند ، هیچ غیر خودی که خارج از چارچوب نظام گزینشی سفت و سخت نظام گزینش نشده باشد وجود ندارد ، نظام اداری ما بدلیل ساختار از اساس غلط ان ، روزبروز ناکارامدتر و فسادپذیرتر میشود ، با حفظ ساختار فعلی و اتکا محض به بگیر و ببند برای اصلاح ان قطعا راه بجایی نخواهد برد ، سیستم خوب انسانهای بد را هم به درستکاری وا میدارند ، و ادم های خوب در سیستم های بد دچار لغزش میشوند ، سیستم اداری کشورمان کهنه و فرسوده است ، سالهاست اغلب کشورها با استخدام پیمانکاران بین المللی سیستم اداری خود را بروز رسانی کرده اند ، تا تمام راههایی که به سوال استفاده و اختلاس ختم میشود مسدود شود ،، https://www.uplooder.net/img/image/15/fb5fff9b122b2122ab42e3d98d69597f/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(5).jpg
 12. با سلام راست گویی = ازادی ،، علیرغم تفاسیر گوناگون از ازادی،توسط اندیشمندان جهان ازادی بیان ، را می توان در راست گفتن خلاصه کرد هر گاه بحث از راستی و راستگویی به میان می اید ، همگان انرا تائید نمیکنند ، همه اذعان میدارند که راستی و راستگویی چه مزیت هایی دارد ، و برخلاف ان دروغ و دروغ گفتن چه ضرر هایی برای فرد ، گروه و جامعه ببار می اورد ،، خیلی ها هم استناد به ایات و احادیث می نمایند ، که راستگویان در اخرت چه مقام و مرتبه ای نزد خداوند دارند ،، و یا دروغ و دروغگویی چه عقوبت و جزایی در انتظارشان می باشد ،، با کمی دقت در حوزه فعالیت خودمان و جوانب محیط زندگیمان خیلی ساده و اسان می یابیم ، که اکثر اوقات تعدادی از افراد ، دور، و برمان ، انچنان که مدعی اند و چنان با حرارت در باره راستی و صداقت سخن می گویند ،، که انگار از بدو تولدشان بجز حقیقت حرف دیگری از زبانشان جاری ،، نشده است ، ولی قلبا، کمتر با راستی و درستی در اعمال و کردارشان کنار می ایند ،، چنانچه گویی از راستی و صداقت می ترسند ، ، که مبادا ، کسی مچ شان را بگیرد و یا شان و مقام اجتماعی و اداری شان بخطر بیافتد و یا کسی برایشان پاپوش بدوزد ، در حالی که شاید این اتفاقات هرگز رخ ندهد ، و کسی سو، نیت برای فردی که قلبا، و باطنا، از راستگویی و صداقت می ترسد ، نداشته باشد با این حال در جامعه کم نیستند ، کسانیکه از صداقت و راستیها ، بیزارند ، نه خودشان راست می گویند ، نه از راستگویان دلخوشی دارند در حالیکه اگر در جوامع اخلاق راستگویی شایع گردد، خیلی از اسیب ها و افت های اجتماعی از بین می رود ، و جای انرا ، همدلی ، همکاری ، هماهنگی ، پر میکند ، ازادی بیان ، قلم ، اندیشه ، انتخاب، در جامعه راستگویان بوجود میاید ازادیهای بشری هنگامی به رشد و بالندگی می رسد ، که جامعه اخلاق راست پنداری ، راست گفتاری و راست کرداری را بیشه نمایند، ، و در انصورت است که جامعه به امنیت مطلوب دست می یابد ،، ، و هر چیزی در سر جایش قرار خواهد گرفت https://www.uplooder.net/img/image/15/fb5fff9b122b2122ab42e3d98d69597f/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(5).jpg
 13. با سلام راست گفتن ، بر ملا ، کردن اسرار دیگران نیست راست گفتن ، یعنی ازادی ، علی رغم تفاسیر گوناگون از ازادی توسط اندیشمندان جهان ، ازادی را میتوان در راستگویی خلاصه کرد ، دروغگویی نیز از نشانه های خفقان و ترس است هرگاه بحث از راستی و راستگویی به میان می اید ، همگان انرا تائید میکنند ، همه اذعان میدارند که راستی و راستگوئی چه مزیت هایی دارد ، و بر خلاف ان دروغ گفتن چه ضررهائی برای فرد،و گروه و جامعه ببار می اورد خیلی ها هم استناد به ایات و احادیث می نمایند ، که راستگویان در اخرت چه مرتبه و مقامی نزد خداوند دارند ، و یا دروغ و دروغگویی چه عقوبت و جزایی در انتظارشان می باشد ، در احادیث امده ، دروغگو دشمن خداست ،، اما با کمی دقت در حوزه فعالیت خودمان و جوانب محیط زندگیمان خیلی ساده و اسان می یابیم که اکثر اوقات ، تعدادی از افراد ، دور و برمان ، انچنان که اظهار میدارند و مدعی اند ، و چنان با حرارت در باره صداقت و راستی سخن میگویند ، که انگار از بدو تولدشان بجز حقیقت حرف دیگری از زبانش جاری نشده است ،، قلبا، کمتر با راستی و درستی در اعمال و کردارشان کنار می ایند ، چنانچه گویی از راستی و صداقت می ترسند ، که مبادا کسی مچ شان را بگیرد ، ویا شان و مقام اجتماعی و اداری شان بخطر بیافتد و یا برایشان کسی پاپوش بدوزد ، در حالیکه شاید این اتفاقات هرگز رخ ندهد و کسی سئو ، نیت برای فردی که قلبا، و باطنا، از راستگوئی و صداقت می ترسد ، نداشته باشد با این حال در جامعه کم نیستند کسانیکه از صداقت و راستگوئی بیزارند ، نه خودشان راست میگویند ، نه از راستگویان دلخوشی دارند ،، ازادی اندیشه ، بیان ، قلم ، انتخاب ، در جامعه راستگویان بوجود میاید ازادی های بشری هنگامی به رشد و بالندگی میرسد ، که جامعه اخلاق راست پنداری و راست گفتاری و راست کرداری را پیشه نمایند ، در انصورت است که جامعه به امنیت مطلوب دست می یابد https://www.uplooder.net/img/image/15/fb5fff9b122b2122ab42e3d98d69597f/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(5).jpg
 14. با سلام جنگ خونین در جاده ها ،، جاده های کشور همچناه قربانی می گیرد ،، جاده ها و خودروهای غیر استاندار ، و رانندگی در چاله چوله و اسفالت های نا مناسب ،، ادمی را یاد جاده های میدان جنگ می اندازد ، بعضی از راننده گان در طول سفر از جاده های دارای دست انداز طوری رانندگی میکنند ، انگار درحال رساندن مهمات ، و یا رساندن اب و غدا برای رزمندگان در خط مقدم جبهه جنگ زمان عملیات هستند ،، که ماشین ها مجبور بودند هرچه سریعتر و با سرعت هرچه تمامتر مهمات و نیرو و ادوات جنگی را به رزمندگان برسانند ، چون تعلل راننده ها در جاده های جبهه به قیمت جان راننده و انهدام خودرو ها تمام می شد،،،، امروزه تلفاف جاده های کشور کمتر از میدان جنگ نیست ،، به همین علت ،، جاده های کشور ، به میدان واقعی جنگ تبدیل شده است https://www.uplooder.net/img/image/15/fb5fff9b122b2122ab42e3d98d69597f/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(5).jpg
 15. هدفهای خطی: یک تیربار برای اینکه بتواند سطح خاکریز دشمن را پوشش دهد بوسیله قفلهای حرکت در برد و در سمت میتوان آنرا تنظیم کرد . بعد از مشخص کردن برد ، به تناسب فاصله تا خاکریز دشمن ، قفل حرکت در برد را محکم کرده بطوریکه اسلحه بالا و پائین نرود . ولی سه پایه در سمت ، باز خواهد بود اگر با هدفهایی بر روی خاکریز برخورد کردید میتوان با اجرای آتش و حرکت تیربار در سمت ، اهداف را مورد اصابت قرار داد . هدفهای ستونی: اجرای آتش بر روی هدفهای ستونی بر عکس خطی میباشد . وقتی با یک هدف ستونی برخورد کردید دیده می شود که افراد تیربار را خیلی بالا و پائین می کنند . اگر تیربارچی در مقابل اهداف ستونی قرار بگیرد ابتدا باید فاصله خودش تا هدف را مشخص نماید و بعد از دستگاه حرکت در برد و در سمت را کامل محکم می کند تا اسلحه دیگر تکان نخورد . برای اجرای آتش با چرخاندن یک یا دو تقه تنظیم برد می توان مسافت 50 تا 100 متر در عمق را پوشاند . اگر تنظیم سه پایه در برد باز باشد و سر اسلحه را زیاد بالا و پائین کنید تیرها به هدر می رود . هدفهای نقطه ای: هنگامیکه تیربار در مواضع پدافندی قرار گرفته باشد هدفهای نقطه ای که در مقابل تیربار ظاهر میشوند ممکن است نفرات دشمن یا افرادی باشند که بر روی تانک سوار شده باشند و یا سنگرهای تیربار دشمن یا بر روی خاکریز دشمن هدفهایی مشخص باشد که اینها بصورت موقت ظاهر می شوند و سریع ناپدید می شوند . برای تیراندازی و هدفهای نقطه ای باید درجه برد و سمت سه پایه تیربار را با توجه به مسافت خودی با دشمن تنظیم کرد . وقتی فاصله نیروهای خودی با دشمن مشخص شد بر روی دستگاه نشانه روی عدد مربوط به فاصله برد را ببندید ، و در سمت ، هم تصحیح تیر کنید ، تا یک نقطه را زیر پوشش آتش قرار دهید این نقطه را که ثبت آتش کردید ، آتش را قطع کرده و سه پایه را در سمت و برد قفل می کنیم . در مواقع بخصوص میتوان به این هدفهای نقطه ای اجرای آتش کرد . هدفهای منطقه ای: بعد از اینکه فاصله خودمان تا هدف را تشخیص دادیم تیربار را در سمت آزاد میگذاریم ، وسط هدف را در نظر می گیریم ، توسط دستگاه حرکت در برد بوسیله چند تقه بالا و پائین کردن می توانیم قسمتهای بالاتر یا پائین تر را بزنیم . با انجام این عمل در فاصله های مختلف میتوانیم کاملا یک منطقه را پوشش دهیم . این عمل بیشتر در مناطقی مثل دشتها کاربرد دارد . چگونگی اجرای آتش به اهداف مختلف: 1 – تقسیم آتش 2 – تمرکز آتش 3 – نواخت تیر الف – تقسیم آتش : عبارتست از اینکه در یک منطقه بتوانید هم عرض هدف و هم عمق هدف را با سلاحهای موجود بپوشانید . برای طرح ریزی یک عملیات وسعت آن عملیات را در نظر می گیرند و بعد مشخص می کنند که چه منطقه ای را با توجه به استقرار نیروهای دشمن سلاحهای سبک ، توپخانه و سلاحهای ضد تانک بپوشاند. ب – تمرکز آتش : یعنی اینکه بتوان نقطه بزرگ هدف را زیر پوشش قرار داد . وقتی مجبور می شوید بر روی هدفهایی حجم آتش بیشتری را اجرا کنید ، این را تمرکز آتش می گویند . بطور کلی ، جمع کردن آتشها روی یک نقطه ای که خطرش از همه بیشتر است؛ تمرکز آتش گویند. ج – نواخت تیر : در بعضی مواقع در هنگام غافلگیری برای اینکه دشمن نتواند به نیروهای خودی نزدیک شود لازم است در مرحله اول یک برتری آتش نسبت به دشمن پیدا کنید . این برتری آتش با عاملی بنام نواخت تیر بدست می آید تیربارها دارای سه نوع رگبار هستند: 1 – رگبار کوتاه : شلیک 5 تا 10 فشنگ را رگبار کوتاه می گویند 2 – رگبار بلند : شلیک 10 تا 20 فشنگ را رگبار بلند می گویند 3 – رگبار ممتد : شلیک 20 فشنگ به بالا را رگبار ممتد می گویند تقسیم دیگری از آتش تیربارها: 1 – آتش ضد هوایی : جلوگیری از عملیات هوایی و نفوذ چرخ بالها به منطقه برد سلاح 2 – آتش تیر تراش کوتاه : تیراندازی به اهداف تا ارتفاع 30 سانتیمتر از سطح زمین 3 – آتش تیر تراش بلند : تیراندازی به اهداف تا ارتفاع 150 سانتیمتر از سطح زمین 4 – آتش نقطه ای : خاموش کردن موضع تیربار (سمت و برد سلاح قفل می شود) 5 – آتش خطی : تیراندازی به نیروهای در حالت دشتبانی دشمن (برد قفل، سمت آزاد) 6 – آتش ستونی : تیراندازی به نیروهای دشمن که در حالت ستونی می باشند (برد آزاد ، سمت قفل) 7 – آتش سد کننده : تیراندازی به جلو خط یا نیروهای در حال حرکت دشمن 8 – آتش پراکنده : تیراندازی به منطقه عمومی دشمن و خط لجمن 9 – آتش ایذایی : تیراندازی به منطقه ای از دشمن https://www.uplooder.net/img/image/10/9036f05e1c358258d09a62df4bdda049/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512.jpg
 16. هلی‌برن: یعنی جابجایی محمول با بالگردان؛ به بیانی دیگر، حمل پرسنل (کارکنان) و تجهیزات، وسایل و جنگ افزار مورد نیاز یک یکان جهت اجرای ماموریت از نقطه ای به نقطه دیگر. هلیکوپتر؛ (بالگرد) هواپیمای بالگرد: هلیکوپتر از دو کلمه فرانسوی «هلیکس» به معنی پیچیدن و چرخیدن و «پترون» به معنی بال تشکیل شده است به تدریج از ترکیب این دو کلمه واژگان هلیکوپتر (بالگرد) مصطلح شده است. بالگرد؛ هواپیمای بالگرد: هواپیمای ملخ داری که صعود و کنترل آن اساسا از نیروی یک یا چند ملخ گردان حول محورهای عمودی سرچشمه می‌گیرد. بالگرد تک: بالگردی که منحصرا برای تیراندازی پشتیبانی هوایی طراحی شده است؛ مانند بالگرد کبری. بالگرد باری: بالگردی که به منظور ترابری افراد یا بار متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و فقط دارای جنگ افزار حفاظتی برای خود بالگرد است. بالگرد مسلح: بالگردی است که به یک سیستم جنگ افزار هوایی تجهیز گردیده و توسط خلبان با آن تیراندازی می‌شود.
 17. هادی: الف: واژه مخابراتی فلزی است که امکان می‌دهد جریان الکتریسیته از آن عبور کند و مقاومت نسبتاً کمی دارد. ب: آن بخش از سیستم ارسال پیام پخش یا مدار سیم کشی که عملا جریان الکتریکی را حمل می‌کند. پ: خط سیم دریک سیستم ارتباط با سیم باز هاور: پرواز ثابت بالگردان در سطح زمین به بیان دیگر ثابت ماندن بالگردان در یک نقطه، موقعی که افراد از آن فرود می‌آیند. هدف: الف: منظوری که در نظر است با کاربرد نظامی به آن دست یافت. ب: محل جغرافیایی یا عارضه‌ای که در خلال تک تصرف می گردد؛ و یا محلی که در خلال یک حرکت؛ نیروها به آن می‌رسند. اهداف فیزیکی می‌باید به نحوی انتخاب گردند که تصرف آنها یک مرحله مهم واسطه را در انهدام نیروی دشمن به اتمام برساند و افزون برآن کنترل حرکت را در جلو فراهم سازد. پ: در عملیات هوابرد، منطقه‌ای است که عملیات درآن طراحی شده و شامل سرپل می‌باشد. ت: نشانه مشخص، مانند سیبل و یا هر وسیله دیگر برای تیراندازی با جنگ‌افزارهای مختلف هجوم: الف: مرحله نهایی تک در عملیات زمینی است که بارزم نزدیک و جنگ تن به تن صورت می‌پذیرد. ب: اجرای یک تک سریع و شدید و درعین حال، بسیار سازمان یافته علیه علیه یک هدف محلی مانند یک دژ نظامی، موضع توپ یا یک آشیانه تیربار. پ: در عملیات هوابرد مرحله‌ای است که با انتقال رده هجومی به داخل منطقه هدف، از طریق هواپیما آغاز می گردد و تاانجام تک به هدف های هجومی و تحکیم سرپل اولیه ادامه می‌یابد. ت:درعملیات آبخاکی، به آن مرحله زمانی اطلاق می‌گردد که با عبور اولین موج برنامه ریزی شده از خط عزیمت آغاز، و تا تصرف هدف های اولیه ادامه می‌یابد. هجوم متحرک هوایی: مرحله‌ای از عملیات هوایی است که با ترکیبی از هوانیروز و نیروی زمینی، به منظور اجرای عملیات رزمی انجام می شود. هربی سایدها (عامل شیمیایی ضد گیاه): عوامل شیمیایی هستند که گیاهان را منهدم می کنند اصولا دو منظور برای استفاده شیمیایی از هربی سیدها می‌توان تصورکرد؛ یکی درهم شکستن توان و مقاومت دشمن ازطریق انهدام مزارع و محصولات یک کشور، دیگری برگریزی گیاهان مناطق جنگلی، به منظور کاهش توانایی دشمن که در جست و جوی محلی برای اختفای خود در پناه گیاهان انبوه است.
 18. معبر: گذرگاه، محل عبور، راه باریکی که از یک منطقه خطرناک و یا جنگل و غیره برای عناصری با استعداد مشخص ایجاد می‎شود. مانع: در کابرد نظامی هرگونه عارضه طبیعی یا مصنوعی که انجام حرکات نظامی را کند، متوقف ، کانالیزه یا منحرف کند مانع گویند. موضع: محل یگان یا جنگ افزار را که از آنجا به دشمن تیراندازی میشود ، این محل برای جنگ افزارهای سنگین موضع تیر نامیده می‎شود. میلیم: زاویه رویت یک جسم یک متری در فاصله هزار متری یک میلیم گویند، یک هزارم متر
 19. شبه نظامی: نیروهایی هستند که از لحاظ سازمان، آموزش، تجهیزات و مأموریت در سطحی پائین‎تر از نیروهای نظامی هر کشور قرار داشته و یا تقریبا مشابه آنها باشند. شبیخون: تاخت ناگهانی در شب بر دشمن، غافلگیر کردن دشمن در شب، تک شبانه توام با غافلگیری. شیب و ضد شیب: شیب و ضد شیب نسبت به محل دشمن مشخص می‎شود. دامنه‎ای از بلندی که سمت به دشمن قرار گرفته شیب و آن طرفی که پشت بلندی واقع شده و از دید زمینی دشمن محفوظ باشد ضد شیب نامیده می‎شود. صرفه جویی در قوا: عبارت است از جلوگیری از کاربرد و مصرف نامتناسب نیروها در صحنه عملیات، بمنظور بکار بردن تمامی نیروها در محل و مکان مناسب و مورد نظر فرمانده. عارضه حساس: منطقه یا محلی از زمین است که تصرف و کنترل آن برای هر یک از طرفین درگیر در رزم، مزیت شایانی در بر دارد. عده: جماعت، شماره، تعداد. در کاربرد نظامی عبارت است از عوامل پرسنلی تابعه یک سازمان از نظر کمیت یا تعداد. عقب نشینی: نوعی از حرکات به عقب است که در آن تمام یا قسمتی از نیروهای درگیر با دشمن قطع تماس کرده و به عقب حرکت می‎کنند. عملیات تاخیری: نوعی از حرکات به عقب است که در آن نیروی عمل کننده بدون درگیری قطعی، بیشترین تأخیر و تلفات را به دشمن که در حال پیشروی است وارد می‎آورد، به عبارت دیگر، کمترین فضا (زمین) را با بدست آوردن بیشترین زمان با دشمن مبادله می‎کند. غافلگیری: یکی از اصول جنگ می‎باشد، وارد ساختن ضربت به دشمن در زمان، مکان و حالتی که آمادگی پذیرش و واکنش لازم علیه آنرا نداشته باشد و از هر جهت غافلگیر شده باشد. فریب: عبارت است از حیله و نیرنگ‎های جنگی بمنظور گمراه ساختن دشمن از قصد و طرح عملیاتی نیروهای خودی و یا بلعکس. قطب نما: دستگاهی است مجهز به عقربه مغناطیسی که با آن چهار جهت اصلی و با گراهای مغناطیسی سمت های مورد نظر را تعیین می‎کنند. کمین: عبارت است حمله یا تک توام با غافلگیری به دشمن که در حال حرکت بوده و یا بطور موقت متوقف شده است، هدف کمین دستگیری یا انهدام نیروی دشمن می‎باشد.
 20. دستبرد: تکی (حمله‎ای) است محدود به داخل مواضع دشمن که برای اجرای ماموریت ویژه ای و بدون قصد نگهداری زمین انجام می‎گیرد. دیده‎بان (دیدبان): یک فرد نظامی است در عملیات منظم و یا یک فرد شبه نظامی یا غیر نظامی است در عملیات نامنظم که در یک محل مرتفع و متناسب تمام منطقه مسئولیت دیدبانی را زیر نظر دارد. راهپیمایی: حرکت عده‎ها، وسایل مربوطه بشکل پیاده یا سواره با روشی ثابت و منظم برابر دستور. رزم نزدیک: عبارت است از رزم با دشمن در فاصله نزدیک و با استفاده از جنگ افزارهای کالیبر کوچک، سرنیزه و جنگ افزارهای دستی دیگر. زمان تک: زمانی است که عناصر یگان تک کننده از خط عزیمت عبور می‎نمایند. زمان خاتمه: زمانی است که ستون (راهپیمایی) از نقطه رهایی می‎گذرد. سانحه: برآیند و اثر حادثه که موجب بروز تلفات جانی، خسارات مالی، نابودی خدمات ضروری و ...... می‎شود. سوانح ساده: پیامد ثانویه ندارد یا اگر دارد از سانحه اولیه کوچکتر است. سوانح مرکب: به دنبال خود، سوانحی به بزرگی خود یا بزرگتراز خود را به وجود می‎آورد مثال خشکسالی و قحطی - جنگ و مهاجرت سریع و شدید. ساز و برگ: به مجموعه تجهیزات و وسایل که رزمنده بکار می‎برد ساز و برگ گویند. ساعت ”س“: زمان اعلام بیداری (به وسیله شیپور، صوت، رادیو ) در مراکز آموزشی را ساعت ” س“ نامند؛ و بر مبنای این زمان ساعتهای کار روزانه تعیین و برابر آن عمل می‎شود. ستون: چنانچه نفرات پیاده پشت سر هم و خودروها (از هر نوع) دنبال هم قرار گیرند خطی را تشکیل می‎دهند بنام ستون، ممکن است ستون در یک یا دو و یا سه خط و یا بیشتر تشکیل شود. سکوت رادیویی: زمانی است که در آن موقع کلیه فرستنده ها و گیرنده‎ها خاموش هستند. سنگر: موضعی است که در منطقه پدافندی تهیه شده و طوری انتخاب میشود که دارای میدان دید و تیر مناسب، حفاظت و اختفاء بوده و حداکثر قدرت آتش را بر روی هدفهای پیشروی دشمن داشته باشد.
 21. خط الرأس جغرافیایی: محل برخورد دو دامنه را در بالا که محل تقسیم آب باران نیز می‎باشد. خط الرأس جغرافیایی گویند. خط الرأس نظامی: خط تغییر شیبی است پائین‎تر از خط الرأس جغرافیایی روی شیب به طرف دشمن که می‎توان از آنجا انتهای دره یا خط القعر را دید. خط القعر: وقتی دو دامنه یکدیگر را در قسمت پائین قطع کند خط القعر ایجاد می‎شود. آب‎های باران در خط القعر جمع شده و جریان پیدا می‎کنند. خط حد: برای ایجاد هماهنگی در حرکت و آتش‎ها بین دو یگان بکار رفته و منطقه مسئولیت هر یگان را مشخص می‎کند. خط حد پیشروی: معمولاً در تک شبانه در آن طرف هدف خطی تعیین می‌‎شود تا حد پیشروی را معلوم سازد مانند رودخانه، جاده و غیره که در شب قابل رؤیت باشد. خط عزیمت: خطی است که بمنظور هماهنگی آغاز تک (حمله) عناصر مقدم یگان تک ور تعیین می‎شود. خاکریز: جان پناهی است که به جای سنگر و مواضع جنگ افزار و غیره به کار می‌‎رود، هنگامی‏که شرایط خاک یا سطح آب زیر زمینی امکان حفر زمین را به اندازه کافی میسر نسازد. تحت این شرایط یا مواردی دیگر می‏باید بالای سطح زمین خاک انباشته شود که شکل دیوار حفاظتی در آید. حوادث: حادثه پیش‎آمد نادر و شدیدی که در یک محیط طبیعی به انسان بروز می‎کند؛ و به شکل نامطلوبی بر جان و مال یا فعالیت انسان‎ها تاثیر می‎گذارد. این تاثیر ممکن است به حدی باشد که باعث سانحه گردد یا ممکن است سانحه‎ای در پی نداشته باشد. حوادث مترقبه و غیر مترقبه: حوادث مترقبه ( طبیعی ): مانند سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی حوادث غیر مترقبه( غیر طبیعی) : مانند بمبارانهای هوایی ، موشک باران شهرها دفاع غیر نظامی : مجموعه فعالیت‎هایی است که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانح که جان و مال مردم را تهدید می‎کند جلوگیری کرد یا در صورت بروز، آثار ناشی از آن را کاهش داد. دفاع نظامی : کلیه اقدامات جهت جلوگیری از تجاوز هوایی دشمن به حریم هوایی یک کشور و شهر انجام می‎شود را دفاع نظامی گویند. این دفاع را دفاع مستقیم نیز می‎گویند.
 22. اسم عبور (اسم شب): کلمه رمز یا صدای مشخصی است که به منظور تشخیص هویت بین نگهبانان ، گشتیها و عابرین مجاز به کار می‏رود و معمولاً از سه جزء تشکیل شده است . مانند: صنوبر، تپانچه، رساله.. الحاق: واژه‎ای است مورد استفاده در جنگ و عملیاتی که به پیوستن یگان‎ها و نیروها به یگان دیگر اطلاق می‌‎شود. الحاق عملی است ظریف و بایستی سعی گردد دو یگان به عده‏های خودی آسیب نرسانند. اعلام خطر: هرگونه صدا و یا هرگونه علائم قراردادی که تهدید و یا خطری را به آگاهی همگان برساند. استراق سمع: گوش دادن و ضبط مخابراتی که به منظور کسب خبر برای ارسال به دیگران انجام می‌‎شود. بُنَه: شامل آن تعداد از پرسنل، آماد و خودروهایی است که برای پشتیبانی لجستیکی یک یگان مورد نیاز است. رده‎های تشکیل دهنده بنه عبارتند از گروهان، گردان و تیپ. بار مبنا: مقدار مهماتی است که با پرسنل و وسایل سازمانی یگان حمل می‎شود. برآورد: بررسی منظم و منطقی کلیه عوامل موثر بر مأموریتی که باید انجام شود. پدافند (دفاع): عبارت است از هر گونه عملی که با استفاده از کلیه وسایل و امکانات موجود به منظور جلوگیری و مقاومت در مقابل پیشروی دشمن و انهدام حمله کننده انجام می‎شود. پدافند عامل: عبارت است از بکارگیری مستقیم جنگ افزار ، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی، زمینی، دریایی، نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف مورد نظر. پدافند غیرعامل: به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. پناهگاه: مکانی است که در مقابل اصابت ترکشها و امواج ، مستحکم و ایمن باشد و بتواند جان انسان را حفظ و آوار را تحمل نماید. پاتک (حمله متقابل): تکی است که با تمام یا قسمتی از نیروی احتیاط علیه نیروی تک کننده دشمن که در یک منطقه پدافندی رخنه کرده ، انجام می‎گیرد. پوشش: پوشش به معنای پنهان سازی و حفاظت تاسیسات ، تجهیزات ، تسلیحات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می باشد . https://www.uplooder.net/img/image/67/cc8d00ec2441977a50fcf494923318c9/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512-4.jpg
 23. استتار: به تغییر چهره یک جسم از دید معمولی به منظور پنهان کردن ازدید افراد و اشیاء می‎باشد. مفهوم کلی استتار ، هم رنگ و هم شکل کردن رزمنده ، تجهیزات و تاسیسات با محیط اطراف. اختفاء: اختفاء یا پنهان کاری به کلیه اقداماتی اطلاق می شود که مانع از قرار گرفتن تاسیسات و تجهیزات در دید دشمن گردیده و یا تشخیص تاسیسات و تجهیزات و همچنین انجام فعالیت های خاص را برای او غیر ممکن یا مشکل می‎سازد. آتش و حرکت: روش یا فنی است از تک که در آن نیروهای مانور کننده ، بدو قسمت تقسیم میشوند و هر قسمت متناوبا پیشروی قسمت دیگر را با آتش میپوشاند ، هنگام هجوم هر دو قسمت به هم می پیوندند آتش ایذائی: این آتش به منظور بر هم زدن استراحت ، متوقف کردن حرکت و پائین آوردن سطح روحیه دشمن اجراء میشود . آتش پوششی: آتشی است که بمنظور حفاظت عده های مامور تازش ، هنگامی که در برد جنگ افزارهای کالیبر کوچک دشمن قرار گرفته اند اجراء می‎گردد. آتش تهیه: عبارتست از توده‎ای از آتشهای پیش بینی شده که طبق یک برنامه زمانی و بمنظور یک تک اجرا می‎شود. اتاق جنگ: محل و یا مرکزی است با تامین کافی که در آنجا کلیه نقشه و وضعیت های عملیاتی برابر آخرین وضعیت به منظور توجیه فرمانده و اعضاء ستاد و هر گونه اقدامات لازم دیگر نگهداری می‎شود. اردوگاه: محلی است که چادرها ، کلبه ها و یا ساختمان‏ها به طور موقت جهت انجام امور آموزشی و غیره در آن برپا و ساخته می‌‎شود. آماده باش: آگاهی از خطر یا تهدید و آمادگی برای هر نوع عملیات را آماده‌‏باش گویند. آفند: حمله، پیش روی، تک آفندی: حالت و وضعیت نیرو به منظور پیشروی و حمله به دشمن ، انهدام نیرو ، تصرف زمین ، کشف توان دشمن و مشابه آن را آفندی می‌‎گویند. https://www.uplooder.net/img/image/93/aa4e3ca45c5fb7b2aaec67e26d035e1e/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930509_(4).jpg
 24. کالک: کالک صفحه شفافی است که از یک کاغذ مخصوص و برای کشیدن نفشه‎های عملیاتی از آن استفاده می‎شود. کانالیزه کردن: محدود کردن عملیات به یک منطقه باریک بوسیله موانع طبیعی و یا مصنوعی و یا آتش و بمباران، جداسازی عده و یا ستون‎های دشمن از یکدیگر. کیسه انفرادی: کیسه‎ای است معمولا برزنتی که برای نگهداری لباس و وسایل شخص رزمنده بکار می‎رود. کیسه خواب: نوعی رختخواب سبک است که به صورت کیسه تهیه شده و نظامیان در عملیات صحرایی ویا هنگام رزم برای خوابیدن از آن استفاده می‎نماید. گشتی: گروه مسلحی است از یک یگان که برای انجام ماموریتهای شناسایی، رزمی یا هردو برگزیده و اعزام می‎شوند. لجمن (لبه جلویی منطقه نبرد): در مواضع پدافندی به جلوترین حد منطقه‎ای که در آن نیروهای رزمی برای هماهنگی، پشتیبانی آتش و مانور یگانها استقرار می‎یابند، لبه جلو منطقه نبرد گفته می‎شود. لجستیک: شامل کلیه فعالیت‎هایی است که مربوط به امور آماد، ترابری، تعمیر و نگهداری، تخلیه، بستری کردن، خدمات ساختمان و امور کارگری می‎گردد. محور: در کاربرد نظامی ‏به خطی اطلاق می‌‎شود که در روی آن حرکات و ارتباطات یگان‎های نظامی‏انجام می‌‎گیرد.https://www.uplooder.net/img/image/10/9036f05e1c358258d09a62df4bdda049/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512.jpg
 25. اصلاح طلب یا قدرت طلب از زمان پیدایش بشر ،انسان ها و قوم ها و کشورهایئ مختلف ، همیشه بدنبال اصلاح وضعیت وجود ، بوده اند ، و افرادی از جوامع های مختلف بعنوان اصلاح طلب ، بدنبال اصلاح و بهبود وضعیت موجود در زمینه های مختلف ، مطرح بوده اند ،و همه اختراعات ، و اکتشافات ، و ارتباطات و تولید روز افزون علم و دانش و رشد و شکوفایی ، و غیرو ، توسط اصلاح طلبان ،، ناشی میشود ،، چه بسا بسیاری از اصلاح طلبان ، جانشان را فدای عقیده اصلاح طلبی از دست داده اند ، بعضی از اصلاح طلبان برای نزدیک شدن به قدرت ،و ماندن در قدرت و ثروت ، همه شعارها و گفته ها و عهد و پیمان با مخاطبان را به فراموشی می سپارند ،، و در قدرت و ثروت غرق میشود ،، اینان اصلاح طلب نیستند ، بلکه این افراد ، قدرت طلب هستند، تاریخ ، از این افراد فریبنده به نیکی یاد نخواهد ،، ، در تاریخ جهان و کشورمان ،، از اصلاح طلبان واقعی که همه هستی خود را فدای عهد و پیمان و ارمان خود کردند ، به نیکی یاد میشود ،، امروزه هیچ کشوری بدون اصلاح و اصلاح طلبان ، پیشرفت نخواهند کرد ، و در همان جایی که هستند متوقف شده و در جا خواهند زد ، اصلاح و اصلاح طلبی به فرد و یا گروه خاصی تعلق ندارد ،، https://www.uplooder.net/img/image/85/d7526673d4a870ec3276dd32bc84eaf4/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930113__(38).jpg