Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Search the Community: Showing results for tags 'اسامی جانبازان نظامی ارامنه در جنگ ایران و عراق'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • پست ها و مطالب ویژه
  • پست های ویژه
  • مقالات ویژه
  • ویژه مهمان
 • تاریخ نگار جنگ
  • تاریخ نگار نیروی زمینی
  • تاریخ نگار هوانیروز
  • تاریخ نگار نیروی هوایی
  • تاریخ نگار نیروی دریایی
 • نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان نزاجا
  • قهرمانان سرافراز نزاجا
  • عملیات ها و دستاوردهای نزاجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان هوانیروز
  • قهرمانان سرافراز هوانیروز
  • عملیات ها و دستاوردهای هوانیروز در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان پداجا
  • قهرمانان سرافراز پداجا
  • دستاوردهای پداجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان نهاجا
  • قهرمانان سرافراز نهاجا
  • عملیات ها و دستاوردهای نهاجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان نداجا
  • قهرمانان سرافراز نداجا
  • عملیات ها و دستاوردهای نداجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • پروژه ها
  • پروژه های در دست اقدام
  • پروژ های به سرانجام رسیده
 • جهاد خودکفایی ارتش
  • نوآوریها در جنگ
  • جهاد پس از جنگ
 • مقالات علمی و تحقیقات
  • مقالات داخلی
  • پژوهش و ترجمه
 • فرهنگ و هنر
  • پرسش و پاسخ
  • نقاشی و گرافیک
  • صدا
  • تصویر
  • متفرقه
  • انجمن و ورزش
 • ارتش های بیگانه
  • عملیات های نظامی
  • بررسی توان نظامی کشورها
  • دستاوردهای تکنولوژیکی و تاکتیکی
 • شبیه ساز
  • معرفی شبیه ساز ایرانی
  • شبیه سازهای نظامی
 • English Forum
  • The Iranian Air Force
  • The Iranian Ground Forces
  • The Iranian Navy
  • War stories
  • Miscellaneous

Found 1 result

 1. ردیف نام تاریخ جراحت محل جراحت ۱ رافیک خدابخشیان ۱۳۶۲ ؟ ۲ روبرت حق وردیان ۱۳۶۲ ؟ ۳ هراچ شیروانیان ۱۳۶۸ سلیمانیه ۴ واروژ خدابخشیان ۱۳۶۶ مریوان ۵ آندرانیک ایبرانوسیان ۱۳۶۶ نفت شهر ۶ روبیک کشیشیان ۱۳۶۷ شرهانی ۷ سارو شاهمرادیان ۱۳۶۷ دهلران ۸ روبن الله دادی ۱۳۶۷ دهلران ۹ یوری بابخانیان ۱۳۶۷ شرهانی ۱۰ هاملت زادوریان ۱۳۶۷ دهلران ۱۱ گِوُرگ گِوُرگیان ۱۳۵۷ زبیدات ۱۲ نژدیک شاهوردیان ۱۳۵۹ مریوان ۱۳ پطروس صادقی ۱۳۵۹ ؟ ۱۴ روبیک مهرابی ۱۳۵۹ جاده بانه به سرشت ۱۵ ادیک آقاخانیان ۱۳۵۹ جنوب ۱۶ آنوشاوان شامیریان ۱۳۵۹ گیلانغرب ۱۷ ژوزف خانلریان ۱۳۶۰ دزفول ۱۸ واروژ طهماسی ۱۳۶۰ اشنویه ۱۹ رازمیک قاسمیان ۱۳۶۱ ؟ ۲۰ آلبرت آبرامیانس ۱۳۶۱ گیلانغرب ۲۱ جانسون آرابو ۱۳۶۱ کوشک ۲۲ مگردیچ دِر مگردیچیان ۱۳۶۱ سومار ۲۳ رازمیک هاکوپیان ۱۳۶۱ جاده سومار به اسلام‌آباد غرب ۲۴ واهیک پانوسیان ۱۳۶۲ مریوان ۲۵ میناس گبری مسیحی ۱۳۶۲ خط پدافندی شلمچه ۲۶ والوت سرکیسیان ۱۳۶۲ ارتفاعات پنجوین ۲۷ رافیک پطروسیان سهرابی ۱۳۶۲ ؟ ۲۸ ویگن مهدیخانی ۱۳۶۲ پایگاه زید – شرق بصره ۲۹ روبرت آزلباریان ۱۳۶۳ تپه شهید احمدوند – مریوان ۳۰ هاسو کشیش دانیالیان ۱۳۶۳ تپه شهید احمدوند – مریوان ۳۱ هایک ملکونیان ۱۳۶۳ چناره سنندج ۳۲ فردیناند گریگوری حسرتیان ۱۳۶۳ نهرعنبر ۳۳ آلفرد کشیشیان ۱۳۶۴ تنگه چزابه ۳۴ هامیک سلیمانیان ۱۳۶۴ دهلران ۳۵ نوریک محمودی ۱۳۶۴ پیرانشهر ۳۶ یرواند باغومیان ۱۳۶۴ اشنویه ۳۷ ملکوم راتوسی ۱۳۶۴ کلایش ۳۸ ویگن آواکیمیان ۱۳۶۴ جزیره مجنون ۳۹ آشوت خداوردی مسیحی ۱۳۶۴ غرب کشور ۴۰ روبیک سرکیسیان نژاد ۱۳۶۴ سیدکان (شمال غرب کشور) ۴۱ فرِد آوانِس ۱۳۶۴ ارتفاعات کله قندی ۴۲ هِنری هاروطون کرم ۱۳۶۴ مریوان ۴۳ هراند نظریان زاده ۱۳۶۴ میمک ۴۴ رایموند یعقوبیان ۱۳۶۴ ؟ ۴۵ سپاهان سرکیسیان ۱۳۶۴ خسروآباد ۴۶ ویگن غریبی ۱۳۶۴ منطقه عملیاتی خرمال ۴۷ روبرت آوِدیسیان ۱۳۶۴ گیلانغرب ۴۸ واروژ نظریان ۱۳۶۴ شلمچه ۴۹ رافی انجیلیان ۱۳۶۴ دهلران ۵۰ واروژ زرگریان ۱۳۶۴ سومار ۵۱ رازمیک خداوردیان ۱۳۶۴ کردستان ۵۲ روبیک طوروسیان ۱۳۶۴ ؟ ۵۳ ادوارد نظری مسیحی ۱۳۶۴ سومار ۵۴ نوریک بابایی ۱۳۶۵ نهرعنبر ۵۵ کرانول بارسقیان ۱۳۶۵ حاجی عمران ۵۶ روبرت زرگریان ۱۳۶۵ سومار ۵۷ سارو آرُغ ۱۳۶۵ فکه ۵۸ آندرانیک گریگوریان ۱۳۶۵ مهران ۵۹ وارطان کشیشیان ۱۳۶۵ تنگه چزابه ۶۰ فردریک کدخدازاده ۱۳۶۵ پادگان حمید ۶۱ آرشالوس آقابابائیان ۱۳۶۵ فکه ۶۲ سارو خدابخشیان ۱۳۶۵ ؟ ۶۳ وارطان الیاسی ۱۳۶۵ سومار ۶۴ گئورگ خانگلدیان ۱۳۶۵ سومار ۶۵ رافیک بُقوزیان ۱۳۶۵ نفت شهر ۶۶ آرارات طهماسیان ۱۳۶۵ سومار ۶۷ گریگن غیوندیان ۱۳۶۵ سومار ۶۸ زاون آبراهامیان ۱۳۶۵ شلمچه ۶۹ واهیک میرزاخانیان ۱۳۶۵ دهلران ۷۰ آوِدیک مالیانس ۱۳۶۶ مهران ۷۱ آلفرد وارطانیان ۱۳۶۶ خط پدافندی شرهانی ۷۲ ژرارد هاروطونیانس ۱۳۶۶ سومار ۷۳ یوریک بدویان ۱۳۶۶ پنجوین ۷۴ واهان بارسقیان ۱۳۶۶ ؟ ۷۵ نورایر طهماسیان ۱۳۶۶ ارومیه ۷۶ وازگن مارگوسیان ۱۳۶۶ ؟ ۷۷ ویگن خاچیانس ۱۳۶۶ نهرعنبر ۷۸ آرمناک مانوکیان ۱۳۶۶ حاج عمران ۷۹ گارنیک اروجیان ۱۳۶۶ کوشک ۸۰ آلِکس یوسفیان ۱۳۶۶ میمک ۸۱ نوریک پانوسیان ۱۳۶۶ زبیدات ۸۲ هویک عیوضیانس ۱۳۶۶ شرهانی ۸۳ گارابید کمرزری ۱۳۶۶ مریوان ۸۴ آلفرد یعقوبی ۱۳۶۶ حسینیه خوزستان ۸۵ آرا بابومیان ۱۳۶۷ ابوغریب ۸۶ رافیک شکوریان ۱۳۶۷ مهران ۸۷ آرامازد وارتانیان ۱۳۶۷ ایلام ۸۸ شاهین میرزایانس ۱۳۶۷ خوشاکو (آذربایجان غربی) ۸۹ وازگن خاچیکیان ۱۳۶۷ منطقه بیات ۹۰ واچیک گریگوریان ۱۳۶۷ ؟ ۹۱ روبیک آقاجانیان ۱۳۶۷ فکه ۹۲ روبرت بوداغیان ۱۳۶۷ حاج عمران ۹۳ آرارات شاهینیان ۱۳۶۷ سر پل ذهاب ۹۴ آلبرت شیروانیان ۱۳۶۷ ساوان ۹۵ آلفرد میرزاخانیان ۱۳۶۷ سومار ۹۶ رافیک محمودلو ۱۳۶۷ سرپل ذهاب ۹۷ وارطان زرگریان ۱۳۶۷ مریوان ۹۸ آلفرد عابدی ۱۳۶۷ فکه ۹۹ واهه مانوک زاده ۱۳۶۷ قصر شیرین ۱۰۰ گریگور خدادای ۱۳۶۷ سومار ۱۰۱ آرارات آقاخانیان ۱۳۶۸ سه راهی زرین آباد ۱۰۲ زوریک غیوندیان ۱۳۶۸ سه راهی شیاکوه ۱۰۳ روبیک قره پتیان ۱۳۶۹ نفت شهر ۱۰۴ مگردیچ آراکلیان ۱۳۶۹ مریوان ۱۰۵ والُد بزیک ۱۳۶۹ گیلانغرب ۱۰۶ ماسیس آساطوریان ۱۳۶۴ حاج عمران ۱۰۷ آلبرت محمود لو ۱۳۶۴ دیوان دره ۱۰۸ کرانول بارسقیان ۱۳۶۵ حاج عمران