Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Search the Community: Showing results for tags 'تاکتیکهای استفاده از تیربار'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • پست ها و مطالب ویژه
  • پست های ویژه
  • مقالات ویژه
  • ویژه مهمان
 • تاریخ نگار جنگ
  • تاریخ نگار نیروی زمینی
  • تاریخ نگار هوانیروز
  • تاریخ نگار نیروی هوایی
  • تاریخ نگار نیروی دریایی
 • نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان نزاجا
  • قهرمانان سرافراز نزاجا
  • عملیات ها و دستاوردهای نزاجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان هوانیروز
  • قهرمانان سرافراز هوانیروز
  • عملیات ها و دستاوردهای هوانیروز در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان پداجا
  • قهرمانان سرافراز پداجا
  • دستاوردهای پداجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان نهاجا
  • قهرمانان سرافراز نهاجا
  • عملیات ها و دستاوردهای نهاجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهدا و ایثارگران قهرمان نداجا
  • قهرمانان سرافراز نداجا
  • عملیات ها و دستاوردهای نداجا در جنگ
  • متفرقه
  • ایده ها، طرح ها و اتاق فکر
 • پروژه ها
  • پروژه های در دست اقدام
  • پروژ های به سرانجام رسیده
 • جهاد خودکفایی ارتش
  • نوآوریها در جنگ
  • جهاد پس از جنگ
 • مقالات علمی و تحقیقات
  • مقالات داخلی
  • پژوهش و ترجمه
 • فرهنگ و هنر
  • پرسش و پاسخ
  • نقاشی و گرافیک
  • صدا
  • تصویر
  • متفرقه
  • انجمن و ورزش
 • ارتش های بیگانه
  • عملیات های نظامی
  • بررسی توان نظامی کشورها
  • دستاوردهای تکنولوژیکی و تاکتیکی
 • شبیه ساز
  • معرفی شبیه ساز ایرانی
  • شبیه سازهای نظامی
 • English Forum
  • The Iranian Air Force
  • The Iranian Ground Forces
  • The Iranian Navy
  • War stories
  • Miscellaneous

Found 1 result

 1. تاکتیک تیربار عبارتست از اینکه : یک فرمانده دسته یا تیربارچی ، عملیاتهای آفندی و یا پدافندی ، سلاح تیربار را با توجه به عوارض زمین بصورتی چیدمان نماید تا بهترین کارآیی را از آن سلاح بدست بیاورد . و یا چیدمانهای مختلف تیربار را با توجه به شرایط محیطی در یک منطقه عملیاتی را تاکتیک تیربار می گویند. در کنار چیدمان سلاح یکسری موارد دیگر وجود دارد که نیاز است فرمانده دسته و خدمه تیربار از آنها مطلع باشند و به آنها عمل نمایند تا تاکتیک تیربار کامل شود.که در ادامه متن به آنها اشاره می شود. کاربردهای تیربار: به تناسب استفاده و کاربردهای مختلف تیربارها مأموریتهای مختلفی را میتوان به آنها واگذار کرد. مأموریت تیربارها: الف : در عملیات آفندی مأموریت تیربارها در عملیات آفندی ، پشتیبانی سریع و نزدیک نیروهای پیاده در هنگام هجوم است . ب : در عملیات پدافندی مأموریت تیربارها در عملیات پدافندی ، حراست از منطقه پدافندی تصرف و یا واگذار شده میباشد. با توجه به نوع ساخت تیربارها ، بعضی از تیربارها در عملیاتهای آفندی و برخی از آنها در مواقع پدافندی مورد استفاده قرار میگیرند . تیربارهایی مثل تیربار ژ3 و تیربار پی کا در مواضع آفندی بکار می روند . تیربارهای سنگین تر مانند دوشکا و کالیبر 50 بدلیل سنگینی ، حمل آنها میتواند مشکلات زیادی را در آفند بوجود آورد و بیشتر در مواضع پدافندی استفاده می شوند . تیربارها برای بهتر انجام دادن مأموریت خود در محیطهای مختلف ، دارای دوپایه و یا سه پایه میباشند که از دوپایه بیشتر در عملیات آفندی و از سه پایه در عملیات پدافندی استفاده میشوند. تاکتیک تیربارها در اجرای آتش: فرمانده دسته ، تیربارها را در ( لجمن ) طوری سازمان میدهد که دارای تقاطع آتش باشند و همچنین بتوانند در آخرین آتشهای حفاظتی شرکت نمایند و خدمه تیربار بایستی در پدافند کارت تیر را تنظیم نماید. انواع آتش: آتش برحسب سمت هدف و نوع زمین ، یعنی چگونگی قرار گرفتن هدف در مقابل خودی و بر حسب نوع زمینی که در آن اجرای آتش می شود ، مورد بررسی قرار میگیرد. الف – انواع آتش بر حسب سمت هدف : آتشهایی که با تیربار اجرا میشود به سه دسته تقسیم میشوند: 1 – آتش جبهه ای 2 – آتش ترادفی 3 – آتش پهلویی آتش جبهه ای : به آتشی گفته می شود که مستقیما از روبرو به هدف شلیک شود. آتش ترادفی : به آتشی گفته می شود که بر روی یک هدف محوری بزرگ شلیک شود. بعنوان مثال دشمن در خط پدافندی از سلاحهای بخصوصی استفاده می کند که هرگاه این سلاح را زیر آتش بگیریم به آن آتش ترادفی می گوئیم. آتش پهلویی : به آتشی گفته میشود که از جانب چپ و راست خودی بر روی دشمن اجرا می شود. ب – انواع آتش بر حسب زمین : این نوع آتش نیز بر دو قسمت می باشد که عبارتند از: 1 – آتش تراش 2 – آتش افتان آتش تراش : آتشی که بر روی سطح افق یا سطحی که شیب خیلی کمی دارد اجرا می شود . موارد اجرای این نوع آتش ، زمینهای بایر ، دشتها و ...است. آتش افتان : این نوع آتش معمولا از روی مناطق مرتفع بر روی مناطق باز و قسمتهای صاف انجام میشود . انواع هدف: 1 – هدف خطی 2 – هدف ستونی 3 – هدف نقطه ای 4 – هدف منطقه ای الف – هدف خطی : به هدفی گفته می شود که عرض هدف بیشتر از عمقش باشد . ستون نفرات دشمن که به حالت زنجیره ای جلو می آیند نمونه ای از هدف خطی است یا خاکریز دشمن که در یک امتداد کشیده شده است به این دلیل که عرض آن بیشتر از عمقش است این هدف را هم هدف خطی می گویند. ب – هدف ستونی : هدفی که عمقش بیشتر از عرض آن باشد ( درست برعکس هدف خطی ) هدف ستونی است . نیروهای دشمن که از روبرو پشت سر هم به سمت ما نزدیک می شوند یک هدف ستونی را تشکیل میدهند. ج – هدف نقطه ای : به هدفی گفته می شود که در یک نقطه خاص قرار گرفته باشد ، مانند سنگرهای دیده بانی و نفراتی که بر روی یک تانک قرار دارند. د – هدف منطقه ای : هدفی است که تلفیق و ترکیبی از هدف خطی و ستونی است . هدفی که هم دارای عرض و هم دارای عمق می باشد را هدف منطقه ای می گویند . هدف منطقه ای در جایی قرار دارد که اطلاع دقیق از محل استقرار نیروهای دشمن ندارید و احتمال نمیدهید که نیروهای دشمن به چه صورتی قرار گرفته اند . این آرایش نیرویی که دشمن به این حالت اتخاذ کرده است ، هدف منطقه ای می گویند. مثال: در مواقع پدافندی برای اینکه بطور دقیق تیراندازی کنید از سه پایه استفاده می شود . اگر بطور مناسب از سه پایه تیربارهایی مانند : کالیبر 50 ، دوشکا یا تیربار پی کا استفاده کنید، هدفهای مختلف را به بهترین نحو مورد اصابت قرار خواهد داد. https://www.uplooder.net/img/image/10/9036f05e1c358258d09a62df4bdda049/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512.jpg کهنه سربازان ایران