Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Sign in to follow this  
Followers 0

فرماندهي اطلاعات و شناسايي الكترونيكي (فاشا)

28 posts in this topic

فرماندهي اطلاعات وشناسايي الكترونيكي به عنوان سازمان مسئول جمع آوري وپردازش اطلاعات سيگنالي كشوربا امكانات محدودي (با استعداد دوگردان اطلاعات سيگنالي و اطلاعات تصويري) دراوايل دهه 50 درنهاجا تأسيس شد وبه دليل اهميت زياد آن برنامه مفصلي درجهت گسترش آن تدارك ديده شد، درنتيجه درسال 1354 طرح جامع سيستم اطلاعات (الكترونيكي وتصويري) كشورتحت عنوان (پروژه IBEX) بين وزارت جنگ سابق ايران وچندين شركت عمده آمريكايي، با اعتباراجرايي بالغ برچند ميليارد دلارمنعقد گرديد. ساختارطرح شامل واحدهاي زيرميباشد:

الف) يك مركز تجزيه وتحليل اطلاعات سيگنالي (SAC) مستقردرستاد نهاجا

ب) سه مركز پردازش منطقه اي (RPC) درمناطق شيرازوجنوب، همدان وغرب، تهران و شمال.

ج) 12 ايستگاه ثابت و نه ايستگاه متحرك زميني؛

د) شش ايستگاه پرنده (هواپيماي سي- 130 ، بوينگ- 707 واف-27)

و) يك مركزپردازش هوايي (APC)

ز) دوايستگاه مخابراتي زميني و يك ماهواره مخابراتي جهت ايجاد يك شبكه مستقل ارتباطي

ح) يك واحد آموزش مستقل با استفاده ازشبيه سازيهاي پيشرفته

با پيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي،همه فعاليتهاي مربوط به گسترش تجهيزات وافزايش ظرفيت عملياتي يگان پيش گفته به حالت تعليق درآمد.

 

سايرمسئوليتهاي سازماني:

اطلاعات تصويري (IMINT):

اطلاعاتي تصويري شامل انواع فعاليتهاي تصويربرداري انتقال، تفسير، تجزيه وتحليل بايگاني وتكثيراست كه علاوه بركاربردهاي نظامي درسايرامورتحقيقاتي وتجاري نيزكاربرد دارد. براي فرماندهان مشاهده وتشخيص تهديد جزء مشكلترين وظايف است نيروي هوايي سيستمهاي تصويربرداري را درجهت وارد زيربه كارميگيرد:

• شناخت وتأييد فناوري تواناييهاي دشمن

• تجزيه وتحليل مشخصه هاي Terrain براي طرحريزي عمليات جنگي

• تهيه نقشه هاي جغرافيايي نظامي منطقه

• مراقبت ازنيروها وتحركات آنها

• هدف يابي / زني (Targeting) نيروهاي دشمن

• ارزيابي خسارات جنگ

در واقع اطلاعات تصويري مهمترين منبعي است كه امكان تجسم عيني منطقه نبرد را براي فرمانده فراهم ميسازد.تهيه بخشي ازاطلاعات تصويري نهاجا وهمچنين پردازش، تجزيه وتحليل، تفسير، تكثيروگزارش كليه اطلاعات تصويري نهاجا به عهده فاشا ميباشد.

جمع آوري اطلاعات آشكار:

بهره گيري ازاطلاعات منتشره توسط رسانه هاي گروهي، مطبوعات، كتب، ماهواره،اينترنت، بازجويي ازاسراء وپناهندگان وبهره برداري ازمصاحبه مطبوعاتي مسئولين كشورها
در راستاي برنامه ريزي جهت برآورد نيازمنديهاي اطلاعاتي ازشاخه هاي كامينت وايلنت مورد نياز وضروري بوده كه درحال حاضربصورت ناقص وبا حجم كم صورت ميپذيرد.

تجهيزات سازماني:

ماهيت مأموريت فاشا ايجاب ميكند كه با به روزنگهداشتن دانش تخصصي وتكميل تجهيزات اطلاعاتي، قادرباشد كليه سيگنالهاي الكترومغناطيسي موجود درمحيط را دريافت وپس ازاعمال پيش پردازشهاي لازم، آنها را شناسايي وسيگنالهاي موردعلاقه جهت پردازشهاي بعدي جدا نمايد. لازمه اجراي چنين مأموريتي، دسترسي به موارد زير است:

1) سيستمهاي پيشرفته كه قادرباشد همه انواع سيگنالها درطيفهاي مختلف (كامنت و ايلنت) دريافت نمايد.

2) تكنيكها والگوريتمهاي مدرن پردازش سيگنال

3) تكنيكها والگوريتمهاي مدرن كشف رمز

4) تكنيكها والگوريتمهاي مدرن تجزيه و تحليل سيگنال واستخراج محتويات پيام آن

5) بانكهاي جديد وكامل اطلاعات مربوط به اهداف وپارامترهاي فني وعملياتي آنها (EPL)

6) نيروي متخصص ورزيده و با انگيزه

(36)

14 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

یک سوال

 

نمیشه تمامی سیگنالهای موجود در منطقه  رو توسط پرنده ها و ایستگاهها که کشف میشه اونها عمل دریافت داده ها رو بصورت خام و صرفا با انجام  رله  به یک دیتا سنتر با سرورهای قوی ارسال بکنن تا اونجا مورد پردازش و رمزگشایی قرار بگیره ؟

 

اینجوری حجم کار پرسنل مامور به خدمت در حین اجرا کمتر میشه و ستاد فرماندهی و کنترل از تمامی جوانب محیطی بهتر و سریعتر با خبر میشه 

همینطور حجم تجهیزات و وزن محموله ها هم کمتر میشه و موارد دیگه که جزو محاسن این روش به حساب میاد

13 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

یک سوال

 

نمیشه تمامی سیگنالهای موجود در منطقه  رو توسط پرنده ها و ایستگاهها که کشف میشه اونها عمل دریافت داده ها رو بصورت خام و صرفا با انجام  رله  به یک دیتا سنتر با سرورهای قوی ارسال بکنن تا اونجا مورد پردازش و رمزگشایی قرار بگیره ؟

 

اینجوری حجم کار پرسنل مامور به خدمت در حین اجرا کمتر میشه و ستاد فرماندهی و کنترل از تمامی جوانب محیطی بهتر و سریعتر با خبر میشه 

همینطور حجم تجهیزات و وزن محموله ها هم کمتر میشه و موارد دیگه که جزو محاسن این روش به حساب میاد

 

هر طیف سیگنالی از دسته زیادی سیگنال با پولاریزاسیون های مختلف تشکیل شده ، هر طیف با توجه به توان ارسالی اون تا مسافت و ارتفاع خاصی میتونه حرکت کنه، پس شناسایی و کشف اونها فقط با پرنده ها امکان پذیر نیست

 

در مورد عمل دریافت هم، فقط تا زمانی که اون سیگنال در حال انتشار هست میشه اطلاعاتی رو از اون جمع آوری کرد و تجزیه تحلیل نمود. گونی آرد نیست که بشه امروز بگیریم فردا تحلیل کنیم  : SPOOK :

14 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

حرف شما رو قبول دارم 

 

اما منظورم ذخیره سیگنال نبود بلکه درست مثل ایستگاههای رادیویی که در بین مسیرفرستنده تا گیرنده  اقدام به دریافت و تقویت و ارسال دوباره میکنن این تجهیزات هم صرفا همین کار رو به سمت یک موقعیت خاص انجام بدن  

13 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

چرخه توليد اطلاعات:

اطلاعات درايستگاههاي جمع آوري، تهيه، درمراكزمنطقه اي، پردازش و درمركز،تحت تجزيه وتحليل نهايي قرارميگيرند.اين موارد درادامه به اختصار شرح داده ميشوند.

الف) توليد اطلاعات خام درايستگاههاي جمع آوري:

بطوركلي هرايستگاه جمع آوري داراي سيستمهاي ايلنت وكامنت وتعدادي دستگاه پردازشي مربوطه ميباشد. سيگنالهاي رهگيري شده، بصورتهاي مختلف (ضبط برروي نوارهاي مغناطيسي، پركردن جدولها وفرمهاي مخصوص ، ضبط بصورت ديجيتالي و …) ثبت وضبط ميشوند وهمزمان اولين مرحله پردازش برروي آنها اعمال ميگردد ونتيجه درقالب گزارشهاي لحظه اي وگزارشهاي نوبه اي بهمراه مستندات مربوط به مراكز پردازش منطقه اي ارسال ميشود.

ب) مركز پردازش منطقه اي اطلاعات:

درمركز پردازش اطلاعات دريافتي دراختيار واحدهاي تابعه مربوطه قرارميگيرد تا تحت دومين مرحله پردازشي قرارگيرد. نتيجه پردازش وتجزيه وتحليل اطلاعات به دوصورت استفاده ميشود:

1) گزارشهاي لحظه اي به مبادي تصميمگيري عملياتي

2) گزارشهاي تفسيري به مراكز تجزيه وتحليل (ستاد)

ج) مركزتجزيه وتحليل:

ماحصل اطلاعات توليد شده درمراكز پردازش و سايتهاي پرنده دراختيارمركزتجزيه وتحليل قرارميگيرد. اطلاعات دريافتي درمركز تحت پردازش وتجزيه وتحليل نهايي قرارگرفته، با سايراطلاعات ادغام ميشوند و محصولات زيرتوليد و دراختيارمصرف كنندگان قرارداده ميشود:

1) گزارشهاي لحظه اي و بهنگام نمودن بانكهاي اطلاعات

2) گزارشات تفسيري نوبه اي

3) پارامترهاي فني وعملياتي تهديدات

4) تهيه گزارشات جوابيه براي ستاد تخصصي (معاونت اطلاعاتي ) جهت ارائه به مصرف كننده

 

فناوري اهداف اطلاعات سيگنالي (تهديدها) وچالشهاي آن

الف) مشكلات فراواني سيستمهاي كامنت:

امروزه دردنياي مخابراتي، برروي ارسال اطلاعات بصورت ديتا تأكيد زيادي وجود دارد. براي مثال، درسال 1997 ميلادي، حجم ارتباطات جهاني بصورت صوت (VOICE) و ديتا تا حدودي مساوي يكديگر بوده اند، اما رشد سالانه ارسال اطلاعات بصورت صوت (VOICE) درشبكه ارتباطي 3 الي 4 درصد بوده، ولي اين رشد وتوسعه در رابطه با ديتا حدود 30 % اعلام گرديده است، بنابراين درسالهاي آتي وهزاره سوم بخش اعظمي ازارتباطات جهاني بصورت ديتا خواهد بود، انتشاراطلاعات بصورت ديتا وطراحي هوشمند مشخصات زماني وفركانسي وسايرخصوصيات سيگنالها، و رمزگذاري و ارسال آنها با استفاده ازتكنيكهاي پرش فركانس (FRQ HOPPING) و يا طيف گسترده، و رايج شدن استفاده ازچنين تكنيكهاي پيچيده بوسيله كشورهاي منطقه اي وفرامنطقه اي درطول ساليان گذشته، وضعيتي را بوجودآورده كه با سيستمها ومقدورات فعلي نميتوان اطلاعات مطلوبي را رهگيري نمود.

امروزه بخشي ازاطلاعات منطقه ازطريق شبكه C4I جهت طراحي، هدايت وكنترل عمليات نظامي مورد استفاده قرارميگيرد كه خود دربرگيرنده سيستمها وسيستمهاي جانبي مختلفي جهت دريافت، ارسال ونمايش اطلاعات ميباشد. بخش ديگري ازاطلاعات تاكتيكي كشورهاي فرامنطقه اي درمنطقه ازطريق يك خط ارتباطي بسيارمحافظت شده (JTIDS ) صورت ميگيرد. اطلاعات بسيارمهم وتاكتيكي هواپيماهاي آواكس،اف-15، اف-14، E-2C وغيره ازطريق اين سيستم ارسال و دريافت ميگردد.

سيستم توزيع اطلاعات تاكتيكي مشترك JTIDS با دريافت اطلاعات ازمنابع مختلف، پردازش آنها بوسيله پردازشگرهاي پيشرفته و شناسايي سريع آنها، براساس نيازمصرف كننده ها توزيع آنرا نيز بعهده دارد. اين سيستم توانايي رمزنگاري و توزيع سريع اطلاعات با سرعت انتشارتقريبا 200،000 بيت درثانيه رادار ميباشد.سيستم توزيع JTIDS با استفاده ازتكنيك  TIME DEVISION) TD) صورت ميگيرد وبيش از 3000 مصرف كننده اطلاعات اعم از زميني، هوايي و دريايي تا فاصله 500 تاتيكال مايلي قادربه دريافت اطلاعات بصورت زمانبندي (TIME SHARE) ميباشند.

ب) مشكلات فراروي سيستمهاي ايلنت:

مأموريت اصلي يك سيستم ايلنت، رهگيري سيگنالهاي راداري ساطع شده ازسوي اهداف مورد نظراست. هرچند همه رادارهاي نظامي جزء اهداف اصلي چنين سيستمي قراردارند ولي رهگيري همه آنها از اولويت يكساني برخوردار نمي باشد، زيرا اصولا رهگيري اهداف نظامي متحرك نسبت به بقيه (ساكن) اولويت بالاتري دارند،هرچند بدليل وجود برخي حقايق، رهگيري اهداف متحرك (نسبت به ساير) بسيار پچيده مي باشد و نياز است سيستم رهگيري اهدافي خاص را با اولويت بالا انجام دهد.عوامل زيادي موجب پيچيدگي كارسيستم جمع آوري اطلاعات الكترونيكي ميشود كه مهمترين آنها به شرح زيرميباشد:

1- برابرآمارهاي منتشره تا سال 1996 بيش از 4030 نوع رادار درجهان ساخته شده ومورد استفاده قراردارند، كه ازاين تعداد:

• بيش از 100 نوع آنها داراي فركانس متغير (Frequency Agility) ميباشد.

• بيش از 500 نوع رادار تغيير در PRF دارند.

• حدود 450 اميتر ماهواره اي وجود دارد كه خصوصيات شكل موج (Footprint) آنها مشابه باند فركانس رادار است.

• استفاده از TWT ها وفرستنده هاي ترانزيستوري سايرمحدوديتهاي ايجاد Agility درسيستمهاي رادار را برطرف نموده است.

• همچنين ظهورجديد نسل جديدي از رادارهاي با تكنيك LPI دركاربردهاي نظامي مشكل پيچيده رهگيري اين گروه سيگنالها را بازهم پيچيده تر نموده است.

• عرض پالس رادارها به حدود 10ns وفرکانس RPF به KHZ 500 نزديك شده است.

2- برابر رهگيري سيگنال يك اميتر (متحرك ) نيازاست كه هردوآنتن گيرنده وفرستنده (به اندازه مدتي كه گيرنده بتواند پارامترهاي سيگنال را محاسبه كند) در روبروي هم قرارگيرند يا به عبارتي ديگر، لوب (Lobe) آنتن فرستنده بر لوب آنتن گيرنده منطبق (ولي درجهت مخالف) گردد و ازآنجا كه معمولاً هردوآنتن (يا لااقل آنتن فرستنده)، درحال اسكن حول محور زاويه سمت (Azimuth) ميباشد، احتمال رهگيري سيگنالها كاهش يافته و تنها به زمان روبرو قرارگرفتن دو آنتن محدود ميگردد.

3- بدليل رعايت مسائل حفاظتي و تاكتيكي، اغلب اهداف در زمان محدودي از اميتر(رادار) استفاده ميكنند.

4- معمولاً اميترهاي نظامي (كه رهگيري آنها هدف اصلي سيستم ميباشد) براي مقابله وهمچنين ايمني بيشتر دربرابرتجهيزات ECM دشمن مبادرت به استفاده ازانواع تكنيكهاي ECCM مينمايد و درنتيجه استفاده ازتكنيكها پچيده ترشدن رهگيري آنهاست.

 

فاشا در دوران دفاع مقدس

دريك رزم واقعي، نيازعمليات ايجاب ميكند كه:

دورتر(فراتراز LINE OF SIGHT) ببينم،واضحتر (با استفاده ازچندين حساسه) ببينم ، سريعتر (با بكارگيري پردازشهاي اتوماتيك) تجزيه وتحليل كنيم، با بينش وسيعترتصميم بگيريم (نظارت مستمر)، فرصتها را بشناسيم، فرصت خلق كنيم، به موقع تصميم بگيريم ، به موقع ناظر اجرا باشيم، به نتيجه اعتماد (نسبي) داشته باشيم. همه موارد جزء مسئوليتهاي واحدهاي اطلاعاتي است. درجنگ تحميلي، بخش عظيمي ازاين مسئوليتها به فاشا محول شده بود.

وضعيت تجهيزات اطلاعات سيگنالي و ارتباطي:

1- خوشبختانه مجموعه تجهيزات اطلاعات سيگنالي درآغازجنگ تحميلي كارايي مطلوبي داشتند.

2- كارايي بالاي تجهيزات صرف نظرازكيفيت مناسب، مديون كاركنان زبده و آموزش ديده و با انگيزه نيز بود.

3- علت ديگر كارايي مطلوب سيستم درطول جنگ، مطرح بودن كشورعراق بعنوان دشمن بالقوه كشور دردوران شكل گيري فاشا بوده است كه دراين دوران اهم امكانات ايستگاههاي جمع آوري وآموزشها بسمت كشور پيشگفته متمركز شده بود.

4- دراواسط جنگ با گسترش فضاي نبرد به خليج فارس و درياي عمان، كمبود تجهيزات جمع آوري و وجود خلاء ميان ايستگاههاي مجاور مسئله ساز شد.

5- مسئله ديگري كه درطول جنگ تحميلي بروز نموده و با گذشت زمان حادتر شد ارتقاء فناوري الكترونيك بخصوص درتسليحات نظامي بود كه سيستمهاي موجود ازنظرسرعت و دقت درتجزيه وتحليل دريافتي بعلت قدمت، ضعف داشته و دارند.

6 ازجمله نيازهاي بسيارمبرم فاشا (كه درطول جنگ نيز بسيارمشهود بود) وجود يك شبكه خودكار ومكانيزه جمع آوري / پردازش / انتقال اطلاعات بود، كه بدليل كمبود امكانات وعدم فرصت، امكان تأمين آن در زمان جنگ مقدور نشد.

اشكالات تجهيزات:

1- بدليل غيرخودكاربودن تجهيزات، رهگيري، پردازش، تجزيه وتحليل وگزارش بموقع و سريع اطلاعات بسيارمشكل بود.

2- بدليل كمبود تجهيزات، فاشا گسترش وجابجايي هاي متعددي انجام داد تا ضمن حفظ تجهيزات:

• آنها را بطرز مطلوب، نگهداري و تعمير نمايد.

• ازآنها بطور بهينه استفاده كند.

3- بدليل ضعف درتجهيزات مخابراتي مورد استفاده:

• ارسال يافته هاي جديد وفرايند عملياتي بمراكز تصميم گيري دراسرع وقت امكان پذير نبود

• وقت زيادي صرف رمزگذاري پيامها درمبداء وخواندن رمز درمقصد ميشد واحتمال خطا را افزايش ميداد.

• اطلاعات ارسالي ايمني لازم را نداشت.

• شبكه ارتباطي قابليت كافي نداشت و اغلب درهنگام اجراي عمليات مهم، برقراري ارتباط مقدور نبود.

4- درپاره اي اوقات، اطلاعات پيامها به علت كندي انتقال وگذشت زمان ارزش واقعي خود را ازدست داده وگاهي اوقات بي ارزش ميشدند.

نتيجه:

جهت روشن شدن بهتر وضعيت يگان فاشا بعنوان متولي سيگنت كشور به بررسي نتايج حاصل ازاين گفتار در 3 بخش زماني؛ گذشته، حال وآينده ميپردازيم:

گذشته:

زمان گذشته را ميتوان به شكل گيري و ايجاد فاشا (اوايل دهه 50 ) تا وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي دركشور وپس ازآن دردوران غرورآفرين هشت ساله دفاع مقدس درمواجهه با تجاوز بيگانگان، تقسيم نمود ؛ با وقوع انقلاب اسلامي، كليه طرحها و پروژه هاي جاري توسط مزدوران امريكايي متوقف گرديدند كه پروژه IBEX نيز ازاين امرمستثني نبود و واگذاري تجهيزات باقيمانده قطع شد اما بفضل الهي وتعهد سربازان ايران اسلامي،
بكارگيري همين مقدار ازسيستم دراولويت كاري قرارگرفته و دردوران جنگ نيزكه براثرهدف قرارگرفتن وعدم كارايي لازم سيستمهاي راداري، خلاء زيادي در رهگيري و اعلام بموقع خطربراي واحدهاي نظامي مسكوني ايجاد شده بود بشايستگي، وظايف محوله (درقالب تاكتيكي و عملياتي) را به سرمنزل رسانيد.

درطول جنگ عليرغم همه كمبودها وضعف تجهيزاتي، فاشا موفق شد:

1- با بهره برداري بهينه ازتعداد محدودي ايستگاه جمع آوري مستقر درمرزهاي غربي وجنوبي، بيش از 90 درصد حملات هوايي و موشكي دشمن را به موقع كشف وگزارش نمايد.

2- اطلاعات، نقشه، عكس، تصوير، پارامترهاي فني وعملياتي وتفسير لازم براي تهيه واجراي طرحهاي آفندي نيروهاي عملياتي را درحد مطلوب تأمين نمايد.

حال:

درحال حاظر و پس از پشت سرگذاشتن دوران دفاع مقدس كه بعنوان دوران بازسازي و تجهيز مجدد ازآن ياد ميشود، عليرغم وجود كاستيها ومشكلات عديده ، به مدد تجربيات و تعهد پايوران جنگديده و كارآزموده و جوانان با استعداد و تحصيل كرده و دلسوز،بهرنحو ممكن سيستمهاي موجود سرپا نگهداشته شده وبه انجام وظيفه ميپردازد ليكن تجهيز وبكارگيري سيستمهاي جديد و بروز بنحو جدي احساس ميگردد.پس ازجنگ نيز، فاشا با هدف افزايش توان عملياتي به حد مطلوب، تلاشهاي بي وقفه اي را دربازسازي، نوسازي امكانات فرسوده انجام داد و با اجراي ده ها پروژه پچيده فني بخش عظيمي ازكمبودها را برطرف نمود.

آينده:

با درنظرگرفتن فرسودگي وقدمت سيستمهاي موجود و بكارگيري مستمر وشبانه روزي آنها كه عدم پشتيباني مؤثر تكنولوژيكي ونبود قطعات يدكي را نيزبايد به آن افزود، ميتوان وضعيت غيردلخواه فعلي را حدس زد، بنابراين با لحاظ نمودن ضرورت بخدمت گرفتن تجهيزات به روز سيگنت بعنوان بالاترين ضرورت درجنگ اطلاعاتي، رفع كمبودها وتهيه اين تجهيزات،كاملا محسوس و جدي ميباشد كه بذل توجه وعنايت خاص مسئولين كلان كشور را ميطلبد.هم اكنون كه به حضور بيگانگان و در رأس آنها آمريكا درمنطقه خاورميانه وخليج فارس، كشور درمعرض تهديدات وخطرات بالقوه بيشماري قرارگرفته وحساسيت بيش از پيش وهوشياري تمام عياري را ميطلبد، تقويت واستحكام بخشيدن به بنيه اطلاعاتي كشور در گرو مستقيم رفع كمبودها وكاستيها ميباشد.

ازجمله ضروريات آتي سيگنت كشور، بسط وگسترش آن درتمام موارد شرح وظايف و توانمنديهاي سيستمهاي جمع آوري اطلاعات (سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي) دراقصي نقاط كشور ومناطق تعريف شده ميباشد.همچنين يكپارچگي وجلوگيري ازموازي كاري واعمال مديريت راهبردي واحدهاي اطلاعاتي درسطح كشور، نيزكاملاً منطقي وضروري به نظرميرسد.

13 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

در اینجا بحث شبکه سازی ؛ هوشمند سازی محیط  و ارسال آنلاین داده های دریافتی به مرکز کنترل و پردازش پیش میاد که با توجه به تجهیزات موجود در کشور هم قابل پیاده سازی و اجراست و دهها مقاله و پایاننامه در موردش در کشور موجوده 

 

طراحی و پیاده سازی شبکه حسگر بیسیم

 

جهت رصد محیط و مرزها که در خودش هیچ داده ای رو نیازی به ذخیره سازی نداشته باشه تا علاوه بر ارزان و سریع تمام شدن ساخت ؛ در صورت گیر افتادنش توسط دشمن نتونن بفهمن که چه اطلاعاتی رو از اونها بدست اورده 

 

اینطوری در مناطق خطرناک و یا صعب العبور هم میتونیم بصورت اکتیو و یا پسیو کار دریافت داده ها رو بی وقفه داشته باشیم

12 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

حرف شما رو قبول دارم 

 

اما منظورم ذخیره سیگنال نبود بلکه درست مثل ایستگاههای رادیویی که در بین مسیرفرستنده تا گیرنده  اقدام به دریافت و تقویت و ارسال دوباره میکنن این تجهیزات هم صرفا همین کار رو به سمت یک موقعیت خاص انجام بدن  

 

ایستگاههای رادیویی میدونن چه فرکانسی در حال ارسال هست و پرکش فرکانسی و رمز و ... نداره پس کار راحتی داره انجام میده. 

 

سیگنالهای نظامی که ارسال میشن قبل از هر چیز یک طیف سیگنال هستند و نه یک سیگنال صرف، پس قبل از هر چیز باید از میان یک دسته طیف تعدادی رو مثل پازل جدا کرد و به هم چسبوند، بعد از این کار اقدام به رمز گشایی کرد و بعد اطلاعات واقعی و جعلی رو تفکیک کرد. 

 

میبینید که این سیگنالها به همین راحتی که شما فکر می کنید نیستند. ایستگاه شنود تعداد زیادی فرکانس دریافت میکنه که اگر بخواد همه اونها رو تقویت و ارسال کنه احتیاج به تعداد زیادی مدولار و دمودولار داره ضمن اینکه چون هر ایستگاه شنود گیرنده از بیش از یک ایستگاه در حال دریافت اطلاعات هست پس این امکان وجود داره که بعد از تقویت و ارسال اطلاعات این اطلاعات در آخرین مقصد دچار over lap یا تریشولد بشن 

 

 

در اینجا بحث شبکه سازی ؛ هوشمند سازی محیط  و ارسال آنلاین داده های دریافتی به مرکز کنترل و پردازش پیش میاد که با توجه به تجهیزات موجود در کشور هم قابل پیاده سازی و اجراست و دهها مقاله و پایاننامه در موردش در کشور موجوده 

 

طراحی و پیاده سازی شبکه حسگر بیسیم

 

جهت رصد محیط و مرزها که در خودش هیچ داده ای رو نیازی به ذخیره سازی نداشته باشه تا علاوه بر ارزان و سریع تمام شدن ساخت ؛ در صورت گیر افتادنش توسط دشمن نتونن بفهمن که چه اطلاعاتی رو از اونها بدست اورده 

 

اینطوری در مناطق خطرناک و یا صعب العبور هم میتونیم بصورت اکتیو و یا پسیو کار دریافت داده ها رو بی وقفه داشته باشیم

 

اصلا متوجه یک کلمه از حرفهاتون هم نشدم 

10 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

منظورم رو تقریبا سایت مشرق نیوز توضیح داده که میشه به کمک چنین سامانه هایی منطقه  رو تحت نظر داشت 

 

استفاده از سامانه‌های ردیابی غیرفعال یا پسیو برای کشف و ردگیری اهداف، امروزه به یکی از روش های قابل اتکا برای انواع سامانه‌های مستقر بر سطح (زمین و دریا) و نیز هواگردهای مختلف تبدیل شده است. 

رصد اهداف هوایی با تجهیزاتی غیر از رادار در ایران به طور گسترده در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت که با ابتکار شهید ستاری، مغز متفکر پدافند هوایی ایران، شبکه دیده‌بانی در نواحی جنگی خصوصاً در مرزها ایجاد شد که دیده‌بان‌های آموزش دیده پس از شناسایی اهداف به صورت چشمی و با دوربین، اطلاعات کسب شده را به مراکز پدافند هوایی ارائه می دادند. 

هر چند در آن زمان هدف از این کار پوشش نقاط کور راداری با توجه به عدم امکان تأمین سامانه‌های راداری بیشتر بود اما ارزش بالای این شبکه دیده‌بانی و سایر مزیت های آن از جمله عدم اطلاع دشمن از دیده شدن توسط پدافند نیز خیلی زود آشکار گردید. 

در نتیجه در سال های بعد نیز تقویت شبکه دیده‌بانی، مسلح سازی آنان و تجهیز به لوازم پیشرفته همچنان در دستور کار قرار داشت. اما در سال های اخیر نیز که پدافند هوایی به گفته فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری در اولویت اول قرار دارد و خصوصاً با تأکیدات ایشان بر اهمیت ویژه بخش دیده‌بانی، یگان های پدافندی کشور با کمک متخصصان وزارت دفاع و سایر بخش های تحقیقاتی نیروهای مسلح موفق به توسعه نمونه‌های مختلفی از سامانه‌های دیده‌بانی و رصد الکترواپتیکی اهداف هوایی و سطحی شده اند. 

سامانه‌های کشف و ردگیری الکترواپتیکی از مهمترین انواع سامانه‌های غیرفعال (Passive) هستند که در سامانه‌های پدافند هوایی توپخانه ای و موشکی، شناورهای دریایی، پاسگاه‌های مرزبانی و انواع هواگردهای سرنشین‌دار و بی سرنشین مورد استفاده قرار می گیرد. این سامانه‌ها با استفاده از قابلیت‌های پردازش تصویر امکان ردگیری اهداف متحرک را نیز داشته و امکان ارسال داده‌های حرکتی هدف را به مراکز فرماندهی و سامانه‌های تسلیحاتی دارند. 

1- سامانه حرارتی دیده‌بان 

این سامانه که محصولی بومی از صنایع الکترونیک وزارت دفاع است به صورت استاندارد دارای یک دوربین حرارتی غیرسرد شونده بوده و دوربین به همراه تجهیزات کنترل از راه دور آن بر روی یک سه پایه مشابه گونه مورد استفاده در پرتابگر زمینی موشک های ضد زره توفان نصب شده است. با استفاده از سامانه کنترل از راه دور قابلیت حرکت در تمام جهات و باز و بسته شدن پوشش دوربین آن ایجاد می شود. 

818170_139.jpg 

سامانه دیده‌بان و دستگاه کنترل از راه دور آن 
«دیده‌بان» ضمن برخورداری از قابلیت زوم خودکار برای کاربردهای نظارتی، بازرسی، دیده‌بانی و حفاظت از محیط پیرامونی طراحی شده و امکان تجهیز به دوربین دید در روز، فاصله یاب و موقعیت یاب را نیز دارد. به نظر می رسد دوربین استاندارد این سامانه از نوع «تابش150» باشد که این دوربین 7 کیلوگرمی دارای 2 میدان دید مجزا، قابلیت زوم الکترونیکی، امکان قطبش تصویر و توانایی تنظیم بهره (Gain) و روشنایی تصویر به صورت دستی و خودکار است. 

2- سداد102 

سامانه سداد102 به عنوان یک سامانه برد بلند نظارت الکترواپتیکی در 2 نوع ساخته شده است: نوع 102CT دارای دوربین دید در روز و شب و نوع 102C فقط با دوربین دید در روز. این سامانه برای عملکرد بالا در محیط های عملیاتی سخت و خشن، طراحی شده و به سامانه‌های گرمایش و سرمایش نیز مجهز است. 
818171_810.jpg 

سامانه‌های سداد102 
از دیگر توانمندی های سداد102 باید به پایدارساز تصویر، قابلیت ضبط و پخش تصاویر، کنترل رایانه ای تصاویر CCD، توانایی تشخیص اهداف متحرک، عدم وارد کردن ضربه توسط موتور در موقعیت های مختلف حرکت با بهره گیری از یک نرم افزار ویژه کنترلی، ردگیری اهداف با استفاده از 4 الگوریتم مختلف و توانایی تحلیل و ارتقاء تصویر با روش super view اشاره کرد. 
818172_413.jpg 

نمونه CT از سامانه سداد 102 
دوربین CCD دید در روز و شب این سامانه قابلیت زورم تا 100 برابر را داشته و لنز آن بین 10 تا 100 میلیمتر تغییر طول می دهد. میدان دید این دوربین نیز از 0.26 تا 26 درجه متغیر است. دوربین حرارتی نصب شده در مدل 102CT نیز از نوع میکروبلومتر با میدان دید 6 درجه بوده و فاصله کانونی آن 150 میلیمتر است. این سامانه در دو محور افقی و عمودی قابلیت حرکت با میزان دقت تفکیک کنترل موقعیت 0.0072 درجه را داشته و سرعت دوران آن حول محورها تا 8 درجه بر ثانیه، دامنه چرخش آن در افق، 340 و در بلندا 40 درجه به هر یک از جهات بالا و پائین است. 

3- سداد103 

این سامانه نیز در رده برد بلند برای نظارت الکترواپتیکی بر محیط های خشکی و دریایی خصوصاً مرزها، حفاظت از ساختمان های بسیار مهم و تأمین امنیت فرودگاه ها و اماکن نظامی ساخته شده است. طراحی ماژولار یا بخش-بخش آن سبب می شود تا برای تغییر و تطبیق با پارامترهای مأموریتی متنوع کارایی بالایی داشته باشد. حسگرها و تجهیزات کنترلی مختلفی با آن قابل ترکیب بوده که شامل دوربین‌های دید مرئی و فروسرخ دیجیتال دارای لنز و فاصله کانونی متغیر و مسافت یاب لیزری (به صورت امکان اضافه) می شود. 
818173_864.jpg 
سامانه سداد103 با تجهیزات کامل 
نصب، راه اندازی و تغییر تجهیزات این سامانه ساده بوده و از الگوریتم‌های جدید و پیشرفته پردازش تصویر بهره می برد. این سامانه قابلیت نظارت روی نقاط از پیش تعیین شده در اطراف خود را داشته و از قابلیت بالایی در شبکه شدن با سایر سامانه‌های نظارتی و کنترلی برخوردار است. سداد103 قابلیت حذف لرزش تصویر را تا درصد بسیار بالایی از ارتفاع و عرض تصویر داشته و توانایی بهبود تصویر با الگوریتم‌هایی همچون Super view و DDE را دارد.818189_829.jpg 

سداد103 نصب شده روی 3 پایه 
میدان دید حسگر سرد شونده آن در حالت وسیع 7.3*9.2 درجه بوده و قابلیت تنظیم بهره و روشنایی را به هر دو صورت دستی و خودکار دارد. قابلیت عملکرد این سامانه در محدوده دمایی 40- تا 50 ، زمان مورد نیاز برای راه اندازی آن کمتر از 7 دقیقه و توان مصرفی آن 14 وات است. دوربین مرئی این سامانه قابلیت زوم تا 110 برابر را داشته و فاصله کانونی لنز آن از 10 تا 1100 میلیمتر تغییر می کند. 

818190_112.jpg 

توانمندی های بالای سداد103 سبب شده تا به طور گسترده در طرح جامع مرزبانی کشور (پروژه شهید کاوه) در کنار رادار بصیر-110 مورد استفاده قرار گیرد. 

4- سداد201 T 

سداد201T نیز یک سامانه نظارت الکترواپتیکی برد بلند بوده که برای دیده‌بانی خودکار مرزهای زمینی، دریایی و ساحلی در تمام شرایط آب و هوایی طراحی و ساخته شده است. این سامانه به کمک بهره مندی از الگوریتم‌های پیشرفته از قابلیت تشخیص و ردیابی خودکار اهداف هوایی و عمل به عنوان سامانه کنترل آتش نیز برخوردار است. همچنین با استفاده از نرم افزار مخصوصی این سامانه می تواند با دقت بالا مسیر حرکت 3 بُعدی اهداف را از اطلاعات تصویری آن استخراج نماید.818191_614.jpg 

سامانه سداد201T 
حسگر دید مرئی آن یک دوربین CCD با قابلیت عملکرد در روز و شب بوده که فاصله کانونی لنز آن از 10 تا 1000 میلیمتر و زوم تا 100 برابر قابلیت تغییر داشته، میدان دید آن از 0.26 تا 26 درجه بوده و دوربین حرارتی به کار رفته در سداد201T نیز از نوع سرد شونده با قالب آرایه 256*320 است. این سامانه قابلیت دوران در دو محور افقی و عمودی با دقت 0.0036 درجه با نرخ دوران قابل توجه تا 200 درجه بر ثانیه، بازه دوران افقی 360 درجه و دوران عمودی 90 درجه به هر یک از دو سمت بالا و پائین را دارد که همین مشخصات عملکردی به ایفای نقش آن به عنوان یک سامانه کارامد در برابر اهداف هوایی کمک می نماید. 

به گزارش مشرق، گونه های دیگری از خانواده سامانه‌های مراقبت و شناسایی الکترواپتیکی هوشمند سداد مانند نمونه‌های استقراری سداد402 و 403 و نمونه متحرک خودرویی سداد404 نیز توسعه یافته است که قابلیت نظارت خودکار در محیط پیرامونی 360 درجه را دارند. نمونه سداد404 که به دوربین دید مرئی، حرارتی و مسافت یاب لیزری و یک دوربین هدفگیری دقیق «جویا» مجهز است بر روی یک دکل باز شونده به صورت تلسکوپی نصب شده که امکان زیرنظر داشتن مسافت های بیشتری را به آن می دهد. 
818192_797.jpg 

سامانه سداد404 

818193_302.jpg 

دوربین جویا-7 
5- راصد32 

راصد32 یک سامانه کشف و شناسایی با تجهیزات الکترواپتیک است که با همکاری مشترک متخصصان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الأنبیاء و وزارت دفاع طراحی و ساخته شده. با استفاده از راصد32، دیده‌بان‌های پدافند هوایی می توانند اطلاعاتی همچون سمت، ارتفاع، سرعت و نوع اهداف پرنده را در محدوده بیش از 15 کیلومتر به مراکز کنترل منطقه ای پدافند هوایی در یک لحظه و تنها با فشردن یک کلید انتقال دهد. 

بدین ترتیب سامانه‌های راصد32 در بخش کشف و شناسایی، تکمیل کننده شبکه دیده‌بانی در کل کشور بوده که اطلاعات حیاتی اهداف را بدون اطلاع یافتن آنها با دقت، سرعت بالا و بدون خطا ارسال کرده و نفرات دیده‌بان بصری را از برقراری ارتباط با بیسیم بی نیاز می کنند. در نتیجه اطلاعات شبکه یکپارچه پدافند هوایی از وضعیت تهدیدات هوایی در زمان بسیار کوتاهی به روز می شود. 

این سامانه برای اولین بار در رزمایش مدافعان آسمان ولایت4 در سال 1391 عملیاتی شد اما هنوز تصاویر و مشخصات کاملی از آن اعلام نشده است. راصد32 که به تولید انبوه رسیده و در اختیار یگان های پدافند هوایی در سراسر کشور خصوصاً مناطق حساس و مراکز هسته ای قرار گرفته با تکمیل کردن اطلاعات حاصله از رادارها سبب ایجاد اشراف کاملی از صحنه نبرد برای فرماندهان و کمک به تصمیم گیری بهتر توسط آنان می شود. 


 

 
 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

و در ادامه :

 

6- صافات 

سامانه الکترواپتیکی صافات دارای چند نوع است که به نظر می رسد اصلی ترین کاربرد آن در آتشبار توپ های پدافند هوایی 100 میلیمتری است که در ارتفاعات متوسط عمل می کند. گونه ای از سامانه صافات نیز برای اولین بار در فروردین 1390 به نمایش در آمد که به عنوان ردگیر اپتیکی به آتشبار توپ های 35 میلیمتری اورلیکن افزوده شد. 
818174_343.jpg 

سامانه صافات 
به کمک این سامانه، هدایت آتش به سمت هدف در زمان مناسب با توجه به شرایط دینامیکی آن و اصابت با احتمال زیاد با حجم آتش و دقت بالا توسط توپ های ضد هوایی ممکن می شود. این در حالی است که به دلیل ماهیت غیرفعال بودن عملکرد صافات در زمان عدم استفاده از مسافت یاب لیزری، این سامانه به هیچ وجه توسط دشمن کشف نمی‌شود اما به راحتی دشمن را کشف می‌کند. این سامانه به دلیل ابعاد نه چندان بزرگ و وزن مناسب از تحرک بالایی برخوردار بوده و عملکرد آن برای شرایط رزمی در رزمایش مدافعان آسمان ولایت4 سنجیده شده است.

 

 818176_210.png

 

گونه‌ای از صافات در رزمایش 

بر اساس تصاویر منتشر شده صافات علاوه بر دوربین‌های دوربرد دید در روز و شب، از مسافت یاب لیزری و دوربین جویا برای افزایش دقت هدفگیری برخوردار بوده و در نرم افزارهای این سامانه انواع تکنیک های بهینه برای عملکرد مؤثرتر و افزایش هوشمندی در برابر تغییر شرایط لحاظ شده است. 

818175_482.jpg 
سامانه صافات 
7- ردگیر الکترواپتیکی سامانه‌های موشکی میانبرد 

این سامانه برای اولین بار در نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در اردیبهشت 1393 به عنوان بخشی از سامانه پدافند هوایی رعد-2 و سپس در نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع در شهریورماه همین سال مشاهده شد. 
818177_201.jpg 
سامانه ردگیری الکترواپتیکی با برد بالای 50 کیلومتر 
در سامانه رعد-2 برای ایجاد قابلیت عملکرد مؤثر در شرایط جنگ الکترونیک سنگین دشمن و نیز اجرای عملیات بدون انتشار علائم و غافلگیر کردن دشمن از سامانه‌های الکترواپتیکی مختلفی برای کشف هدف در برد حدود 80 کیلومتر و ردگیری در برد بالای 50 کیلومتر که برای سامانه‌های اپتیکی برد بالایی محسوب می شود استفاده شده است. 
818178_961.jpg 

سامانه ردگیری الکترواپتیک در جلوی تصویر 
در تصویر فوق سامانه ردگیری برد بلند مشاهده می شود که از 4 دوربین اصلی تشکیل شده که در کنار هم زاویه دید مناسبی را فراهم می کنند. همچنین با گردش سامانه حول محور عمودی خود، پویش در صفحه افقی نیز ممکن شده و در نتیجه سامانه می تواند 360 درجه پیرامون خود را پوشش دهد. سایر تجهیزات کشف و شناسایی اپتیکی سامانه رعد-2 نیز در تصویر زیر نمایش داده شده است. 
818179_509.jpg

 
تجهیزات الکترواپتیکی سامانه رعد-2؛ ردگیر در تصویر چپ دیده می شود 

 

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

و در نهایت:

 

8- سامانه نظارت الکترواپتیکی و راداری 

این سامانه یک مجموعه دوربرد است که هم به صورت خودکار و هم با رایانه از دور کنترل و برای عملکرد در شب و روز و تمام شرایط جوی طراحی شده است. این سامانه شامل یک رادار بصیر-110 و دوربین‌های دید در روز، دوربین حرارتی، مسافت یاب، جهت یاب و زیرسامانه‌های کنترل و نمایش اطلاعات است. البته نمونه‌های مختلفی از این سامانه برای کاربردهای نظامی، انتظامی و حتی غیرنظامی توسعه یافته که قابلیت نصب روی سکوهای ثابت و خودروها را دارد. 
818180_283.jpgسامانه EOSS 
به گزارش مشرق، سامانه نظارت الکترواپتیکی (EOSS: Electro-Optical Surveillance System) از یک دوربین دید در روز با قدرت تفکیک بالا که قابلیت زوم لنز با فاصله کانونی متغیر، دوربین حرارتی تصویرساز سردشونده با کارایی بالا و قابلیت کنترل از راه دور در دو محور افقی و عمودی برای کل مجموعه تشکیل شده است. این مجموعه می تواند بر روی یک برج بازشونده به صورت تلسکوپی یا روی 3 پایه ثابت پایدار نصب شود. سامانه EOSS از قابلیت بسیار بالایی در شبکه شدن با سایر سامانه‌های نظارتی برخوردار است.

 

818181_978.jpg 

 

عملکرد شبکه‌ای سامانه EOSS 

رادار این مجموعه نیز برای استفاده در مأموریت‌های مراقبت زمینی و پایش مرزها ساخته شده. با کمک داده‌های تولیدی این رادار کار مدیریت منطقه تحت پوشش و دیده‌بانی سامانه‌ای ممکن شده و حتی نوع اهداف نیز تشخیص داده می‌شود. 

818182_491.jpg 
بصیر-110 
رادار بصیر-110 به سامانه مکانیابی جهانی نیز مجهز بوده و توانایی تشخیص سرعت اهداف را دارد. شبکه‌سازی و کنترل از راه دور، فرستنده و گیرنده از نوع نیمه هادی، برخورداری از کنسول و سامانه پردازش رایانه‌ای و کارکرد در باند X از دیگر قابلیت‌های رادار بصیر است. برد آشکارسازی بصیر برای نفر پیاده 6 کیلومتر، برای خودروی سبک 12، خودروی سنگین 20 و برای بالگردها 25 کیلومتر است. 

9- تجهیزات الکترواپتیکی سامانه یا زهرا-3 

سابقه سامانه پدافند هوایی موشکی کوتاه برد یا زهراء به دهه 1370 باز می گردد. پس از کسب تجارب عملیاتی مختلف در رزمایش‌ها نمونه روزآمد شده نیمه متحرک آن با نام یازهراء-3 و نمونه تمام متحرک با نام حرز نهم به ترتیب در سال‌های 91 و 92 رونمایی شدند. 

از جمله بهسازی‌های اجرا شده روی این سامانه، افزودن مجموعه کاملی از سامانه‌های الکترواپتیکی شامل دوربین‌های دید در روز و شب برای ردگیری موشک و هدف و مسافت یاب لیزری است. این سامانه‌ها که امکان کشف و ردگیری اهداف هوایی را در برد کوتاه به صورت بسیار سریع و با دقت بالا فراهم می کنند. 

818183_839.jpg 
تجهیزات الکترواپتیکی سامانه یازهراء-3 (تصویر بالا) و حرز نهم (تصویر پائین) 
با این تجهیزات الکترواپتیکی سامانه‌های یازهراء-3 و حرز نهم می توانند بدون نیاز به بهره گیری از رادار برای غافلگیر کردن دشمن، یا در شرایطی که به دلیل هجمه سنگین جنگ الکترونیک دشمن یا خطر موشک های ضد رادار امکان کار آن فراهم نیست فرایند کشف و ردگیری هدف و هدایت موشک به سمت آن را بر عهده بگیرد. این سامانه‌ها در یازهراء-3 در سمت چپ آنتن رادار و در حرز نهم در سمت چپ و بالای آن چیده شده اند. 


 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

جون هرکی دوست دارین ؛ ظرفیت این ارسالها رو بیشتر کنید

 

یک پست رو باید چند تیکه کنم تا بتونم همش رو بفرستم

 

و در نهایت بخش دوم :

 

10- سامانه‌های دریایی 

مزیت های سامانه‌های الکترواپتیکی آن قدر قابل توجه است که متخصصان دفاعی کشورمان برای تجهیز یگان های دریایی کوچک و بزرگ نیز دست به کار شده و نمونه‌هایی از سامانه‌های دیده‌بانی و ردگیری الکترواپتیکی را برای کار در محیط دریا و نصب روی شناورهای دریایی توسعه داده اند. 

در این سامانه‌ها علاوه بر انواع دوربین‌ها، مسافت یاب لیزری و سامانه کنترل از راه دور با 2 درجه آزادی، یک نیاز بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم پایدارسازی کل مجموعه دستکم در 2 محور است. با توجه به شرایط دینامیکی شناورها روی آب که همواره با تکان ها و نوساناتی با دامنه ها و فرکانس های مختلف بسته به وضعیت دریا و سرعت شناور همراه است برای ایجاد عملکرد قابل اتکا در سامانه‌های الکترواپتیکی دریایی نیاز به پایدارساز برای حذف نوسانات وارده از شناور به سامانه است که پیچیدگی این دسته از تجهیزات دیده‌بانی و ردگیری الکترواپتیکی را دوچندان می نماید. 

لازم به ذکر است هر چند آب و هوای دریا خصوصاً در شرایط طوفانی عموماً مانع عملکرد دوربین‌های دید در روز می شود اما دوربین‌های حرارتی موجود با کمی کاهش برد همچنان به کار خود در این شرایط ادامه می دهند. 

818184_188.jpg 
سامانه الکترواپتیکی روی ناوچه‌های رده سینا 
3 نمونه سامانه کشف و الکترواپتیکی ایرانی برای شناورهای دریایی تا کنون مشاهده شده که یک نمونه بر روی چندین فروند از ناوچه های رده سینای تولید ایران و نیز ناوچه گرز که از خریدهای قبل از انقلاب نیروی دریایی است نصب شده و نمونه دیگر که جدیدتر و بزرگتر بوده و تجهیزات بیشتری نیز دارد روی دومین فروند از ناوشکن های بومی رده جماران یعنی ناوشکن دماوند نصب شده است. 
818185_487.jpg 
سامانه الکترواپتیکی ناوشکن دماوند 
همچنین بر روی هر یک ناوشکن های سبلان و الوند نیز تا کنون به تعداد 2 دستگاه، گونه ای از سامانه‌های ردگیری الکترواپتیکی مشاهده شده که ممکن است از خانواده سداد باشد. در شناورهای دریایی یکی از مهمترین تسلیحاتی که از اطلاعات تولیدی این سامانه‌ها بهره می برد توپ اصلی نصب شده در جلوی ناو است که هم کاربردهای ضد هوایی و هم ضد سطحی دارد. 
818186_690.jpg 
سامانه‌های الکترواپتیکی روی ناوشکن سبلان 
سامانه‌های معرفی شده در این گزارش تمام دستاوردهای صنعت دفاعی کشور در این زمینه نبوده و برخی انواع چنین تجهیزاتی هنوز رونمایی نگردیده و یا اطلاعات کافی از آنها منتشر نشده است. با این وجود تولید انبوه و استفاده از آنها در مناطق غرب و شرق کشور در مواجهه با تهدیدات مختلف نه تنها کارامدی آنها را اثبات نموده بلکه سبب بهسازی و توسعه نمونه‌های بهتر نیز شده است به طوری که امروزه حتی سامانه‌های الکترواپتیکی نصب شده روی پهپادهای ایرانی قابلیت ردگیری اهداف متحرک زمینی و حتی هوایی را دارند. 
818187_163.jpg 
ردگیری هدف زمینی توسط سامانه عقاب-6 در پهپاد شاهد-129 

818188_277.jpg 

ردگیری هدف هوایی توسط سامانه عقاب-6 در پهپاد شاهد-129 

818194_612.jpg 

ردگیری هدف هوایی توسط سامانه پدافند هوایی موشکی مرصاد 
به گزارش مشرق، کارایی بالای سامانه‌های مراقبت و شناسایی الکترواپتیکی ایرانی البته پیش از این در میدان عمل نیز نشان داده شده که از مهمترین نتایج عملیاتی این تجهیزات باید به ردگیری پهپاد فوق پیشرفته RQ-170 آمریکایی برای اولین بار در سال 1388 یعنی 2 سال قبل از تصرف آن توسط نیروهای مسلح کشورمان اشاره نمود. 
818195_297.jpg 
ردگیری الکترواپتیکی پهپاد RQ-170 آمریکایی در سال 1388 
ترکیب این تجهیزات با نبوغ برنامه‌نویسان جوان ایرانی نیز در نهایت به خلق سامانه‌هایی با هوشمندی بالا و قابلیت تطبیق و حفظ کارایی عملیاتی در حد مطلوب با شرایط مختلف شده که ساز و برگ رزمندگان اسلام را کامل تر نموده است.

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

اگر دوست داری که بحث علمی بکنیم اصلا و ابدا به مشرق استناد نکن 

 

اگر دوست داری کمی بخندیم ، فقط مطالب مشرق رو بذار 

 

این سامانه های سداد یک تا بینهایت و صافات یک تا بینهایت و یا خدا و یا خودم و .... همشون از یک دوربین بهره میبرن با شکل و شمایل متفاوت مثل پراید صبا و نسیم و 131 و 110 و پراید پرنده و خزنده 

 

پس تمام این طول و تفسیرهای مشرق فقط به درد مشرق میخوره

 

دیده بانهای بصری که برای پر کردن نقاط کور راداری استفاده میشدن هم بعید میدونم از ابتکارات شهید بزرگوار ستاری باشه، اگر خاطرات خلبانان رو بخونید متوجه میشید که این حرکت رو عراقیها هم انجام میدادند. 

 

در بحث فاشا ما قصد شنود سیگنالهای دشمن رو داریم و کسب اخبار که امروزه این مقوله گسترده تر شده و حتی ارتباطات باسیم نیز ناامن شده اند چه برسه به بی سیم. این مقالاتی هم که شما قرار دادید اصلا ربطی به فاشا نداره

 

لطفا من توجیح کن 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

خب !!

 

خدمت دوست عزیزم عرض کنم چون رشته تخصصی شماهم الکترونیک هست و یه بخش از این کل کل رو جلو هستیم پس خیلی زود میریم سراغ بخش آجر پرت کردن به سمت همدیگه  : SHOUT : 

تمام این مطلبی که در بالا اوردم فقط بخاطراین بود که بگم در کشورما هم  وجود سیستمهای دریافت داده ها از تنوع برخورداره 

 

تصور کنید شما در هر نقطه ای از پوستتون میتونید اثر برخورد سوزن رو حس کنید و این بخاطر پوشش دادن شبکه عصبی در تمام نقاط زیر پوست میسر شده 

 

حال اگر کل نقاط مرزی چه هوایی و چه دریایی و یا زمینی رو به مثابه پوست در نظر بگیریم 

با نصب و راه اندازی شبکه ی بیسیم که به فرموده شما طیفی از سیگنالها رو برای ارسال استفاده بکنن میشه تقریبا روزآمدی و بروز رسانی در این بخش رو تامین کرد

 

در بخش مدولار و دمدولار کردن با شما اصلا موافق نیستم و اونطوریکه مد نظر من هست اصلا نیازی به تبدیل سیگنال نیست و صرفا کار رله و تقویت سیگنالها و حتی نویزها رو برعهده میگیره در عوض کار پردازش و رمزگشایی بر عهده سرور مرکزی خواهد بود

 

نمونه خیلی ساده وکاربردی از این تقویت سیگنالها رو در بیسیم های کوله ای میشه دید که با گذاشتن یک بیسیم در بین نقطه 1 و 3 که دو برابر برد بین 1 و 2 داره به راحتی سیگنالها منتقل میشه و کاری به نوع اون نداره 

 

امیدوارم مفید بوده باشه 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

دوباره برگشتیم سر خونه اول  : THIRST :

رشته من مخابرات هست و از این زاویه حمله میکنم  : ANGRY :

 

سیستم دریافت داده با سیتم پدافند به کلی متفاوت از هم هستند، سیستم دریافت داده در زمان صلح برای پیشگیری و در زمان جنگ برای دفاع بهتر و حمل پیشگیرانه کاربرد داره

پدافند فقط برای اشیاء پرنده و مبارزه با اونهاست اما فاشا محل دریافت همه نوع اطلاعات از هر نوع حمله، تسلیحات، جدل های سیاسی داخلی و ... برای مقاصد سیاسی و نظامی است

 

این که فرمودید در میان دو بیسیم 1 و 3 یک بیسیم دیگه قرار میدن تا برد اون افزایش پیدا کنه ، بیسیم 2 دقیقا عمل مد و دمود رو انجام میده و اطلاعات رو دست به دست میکنه، پس متوجه میشید که برای به قول شما رله کردن سیگنالها باز هم این عمل مد و دمد لازمه 

 

خدمت همه دوستان عرض کنم که دسته بندی انواع طیفهای سیگنال توسط کشورهای پیشرفته انجام گرفته و چون خودشون در این علم پیشرو بودن ، فرکانسهایی رو که بهتر بوده برای خودشون برداشتن، منظورم از فرکنسهای بهتر اون دسته از فرکانسها هستن که برد بیشتری دارند و نیاز به ایستگاههای تقویت کمتری دارند. 

 

کشور پیشرفته ای مانند امریکا هرگز اطلاعات خودش رو زمینی ارسال نمیکنه و به کمک همین فرکانسهایی که گفتم اونها رو به فضا و از اونجا به مقصد ارسال میکنه، ضمن اینکه در رمز کردن این اطلاعات از الگوریتم های فوق العاده پیچیده استفاده میکنه 

 

در بحث سیاسی هم باید بگم که اگر توجه کنید، کشورهایی که ماهواره دارند (منظور کشورهایی است که توانایی پرتاب ماهواره دارند نه اینکه یک ماهواره خریده یا اجاره کرده اند) کمتر به پر و پاچه هم میپیچند و بیشتر با هم کنار می آیند. اگر امروز غرب قصد بازدید از تسلیحات موشکی ما دارد و سعی می کنه هر طور شده جلوی اون رو بگیره به این دلیل هست که ما با داشتن این تکنولوژی به اندازه یکصد پله به جلو پرتاب میشیم. 

شاید بعضی از دوستان بپرسند چرا ؟ درسته که ارسال ماهواره خیلی پیچیده است اما اگر ما آن را داشته باشیم و کشوری مثل آمریکا بخواهد با ما وارد جنگ بشود کافی است تا ماهواره ای به اندازه یک توپ فوتبال به فضا ارسال کنیم و در مسیر حرکت یکی از ماهواره های جاسوسی این کشور حرکت دهیم تا با آن برخورد کند، به حذف یکی از ماهواره ها عملا همه این ماهواره ها که به هم رینگ شده اند از کار خواهند افتاد و یک خلا بزرگ اطلاعاتی برای آنها اتفاق می افتد.

 

پس بیشتر فکر کنیم تا بدونیم در پس پرده هر برنامه این غربیها هدف بزرگتری خوابیده است 

12 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

اول فکر کنم بحث ها رو جدا کنیم بهتره

یکی اون قضیه مد و دی مد که جناب کلافه اشاره کرد 

یکی شنود اطلاعات

اون یکی باز کردن و درواقع همون شکستن اطلاعات یا خراب کردن اش و ...

 

در مورد قضیه اول

هر چیزی بردی داره چه بینایی چه شنوایی چه خود حرف زدن انسان و ...

فرکانس های مختلف هم از این قائده پیروی میکنند . هر فرکانسی بنا بر طول موج ش و باندش و فرکانس کاری خودش برد متفاوت و آنتن متفاوتی داره

به طوری که معمولا فرکانس های پایین برد بسیار زیاد و از اون طرف آنتن های بسیار بزرگ و فرکانس های بالاتر برد کمتر و آنتن های کوچکتری دارند ( که البته با استفاده از مدولاسون و ... طول آنتن کم میشه و مزایای دیگه که در اینجا نمیگنجه )

 

حال اگه برد یهدستگاه در فلان فرکانس کافی نباشه چیکار میکنند ؟

مثلا اگه مسیر انتقالی ما 10 کیلومتر باشه و برد بیسیم ما 5 کیلومتر ( در واقع بخوایم یک دایره به قطر 10 کیلومتر رو با بیسیم های 5 کیلومتری پوشش بدیم )

بهترین و ساده ترین راه استفاده از ریپیتر یا همون تکرار کننده هست ، با یکسری مخاسبات جای درست رو به دست میارن و دوباره با محابات ( محاسبه های نقاطی که باعث ضعیف شدن سیگنال و ... و پستی و بلندی زمین و خاکی جنگلی یا دریایی بدن منطقه و .... ) طول دکل رو محاسبه میکنند و ریپیتر رو اونجا میگذارند

تو این حالت بیسیم ها از طریق تکرارکننده با هم مرتبط میشن ، حالت دیگه اینه که یه بیسیم دیگه مثل تکرار کننده عملل کنه ولی برای این کار باید کلی فاصله از هم داشته باشند ( که نتیجه ی مطلوب رو بده )

مدل های دیگه ی انتقال و ... هم هست که جاش این تایپیک نیست 

 

دوم شنود اطلاعات

که کار سختی نیست و اکثر ماشین های پلیس به این تجهیزات مجهز هستند و اصلا مهم نیست که اطلاعات چی هست 

میگردند ( در حال گشت روزانه ) فرکانسی که جزو فرکانس های قانونی و در دسترس عموم هست ببینن شناسایی میکنن و میرن رو سر طرف

 

بگذریم 

تو زمینه ی نظامی هم از رادار تا صحبت خلبان با ایستگاه زمینی و ...  همه از فرکانس استفاده میکنند و رادارهای غیر فعال میان این ها رو شناسایی میکنند و با استفاده از مثلث سازی جای پرنده و ... رو شناسایی میکنند

 

قضیه ی سوم که شکستن رمز و ... هست که موضوع خیلی پیچیده ای هست ، دانش زیادی هم ندارم 

ولی خراب مردن فرکانس به نصبت ساده تر هست

10 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0