Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

اما . اگر . مگر . شاید . چرا ؟

31 posts in this topic

Imagine there’s no heaven,
It’s easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
Living for today

تصور کن بهشتی نیست
اگه سعی کنی آسونه
مادون ما دوزخی نیست
مافوق  فقط آسمونه
تصور کن تمام آدمها 
واسه امروزشون زندگی میکنن

Imagine there’s no countries,
It isn’t hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
Living life in peace

تصور کن که مرزی نیست
تصورش کار سختی نیست
دیگه چیزی نیست که واسش بکشی یا فدا بشی
و هیچ مذهبی هم نیست
تصور کن تمام آدمها 
توی صلح و آرامش زندگی میکنن

You may say I’m a dreamer,
But I’m not the only one,
I hope some day you’ll join us,
And the world will live as one

شاید بگی من خیالبافم
اما این فقط باور من نیست
کاش توام یه روز به ما ملحق شی
و دنیا یک صدا بشه

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world

تصور کن مایملکی نیست
نمیدونم میتونی تصور کنی
ولع و زیاده خواهی لزومی نداره
فقط برادری انسانهاست
تصور کن تمام آدمها
دنیا رو باهم تقسیم کنن


ترجمه :#میثم_مظاهری
 

9

Share this post


Link to post
Share on other sites
در در ۱۳۹۴/۶/۱ ه‍.ش. در 6:59 AM، aviation3 گفته است :

 

 

لابد دم در مسجد وانتیه هندوانه حراجی داشته 

photo-2015-08-21-21-36-20.jpg

شاید وجه مشترکی داشته باشه بین تصاویر

 

 

 

عکس:نماز خواندن به روش غربی(حتما ببینید)

 

منبع : pcparsi.com
3

Share this post


Link to post
Share on other sites

پدر و مادر را بنگر _بسیار خوب


"ﻣﺮﺩ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻋﻘﻠﺶ" ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺛﺮﻭﺗﺶ" !!
 


"ﺯﻥ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻭﻓﺎﯾﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺟﻤﺎﻟﺶ" !!
 


"ﺩﻭﺳﺖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻣﺤﺒﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﮐﻼﻣﺶ" !!
 

 

"ﻋﺎﺷﻖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺻﺒﺮﺵ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ" !!
 


"ﻣﺎﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺑﺮﮐﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ" !!
 


"ﺧﺎﻧﻪ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ" !!
 


"ﺩﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﭘﺎﮐﯿﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺻﺎﺣﺒﺶ" !!
 


"فرزند" را به "ایمانش" بنگر ؛ نه به "وفاداریش" !!
 


"پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !!
 

 

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ

 

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ....ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻔﺸﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ .…

ﺍﮔﻪ ﺟﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .…ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ .…ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .…

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻧﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ .…ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺍﻧﺪ .…

ﮐﺎﺵ .…ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﺪ .…

ﺟﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺭﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﺪ …

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ .…

ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ،ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻔﺖ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ .…

کودکانی هستند که شبها با دیدن کارتون میخوابند و کودکانی نیز هستند که شبها در کارتون میخوابند...

آه از عدالت روزگار..اﮔﺮﻣﻐﺰﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ، ﺟﻬﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ...

ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖﻣﻮﻗﻊ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﮑﻪ
ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ..

ﺍﻣﺎ ﺍﺳﮑﻨﺎﺳﻬﺎ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ…ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺭﺯﺷﺖ ﺑﺎﻻ‌ ﺭﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﺑﺎﺵ…..!!اﺯ ﻣــﺮﮒ ﻧﺘﺮﺳﯿـــﺪ !

ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧــــﺪﻩ ﺍﯾﺪ ، ﭼـــﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿــﺮﺩ ﺑــــﻨﺎﻡ "ﺍﻧــــﺴﺎﻧﯿـــﺖ" !

ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ !

ﺗﻨﻬﺎیی هایتان ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ !

ﻓﺼﻠﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺨﺮﻧد !

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩم مقابلت " ﺁﺩﻡ " ﻧﯿﺴﺖ ....
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ...
ﮔﺎﻫــــــﮯ ﭼﻪ ﺍﺻـــــﺮﺍﺭ ﺑــــﻴﻬﻮﺩﻩ ﺍﻳﺴـــــﺖ ...
ﺍﺛــــﺒﺎﺕ ﺩﻭﺳــــــﺖ ﺩﺍﺷـــﺘﻨﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ،
ﻣــــــﻌﺮﻓﺖ ﻫﺎﮮ ﺑﯽ ﺟﺎﻳﻤﺎﻥ ...
ﻣـــــﻬﺮﺑﺎﻧﮯ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺎﮮ ﺍﻟـــﻜﻴﻤﺎﻥ ...
ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺎﮮ ﺑــــــﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻣﺎﻥ ...
ﺗــــﻼﺵ ﻫﺎﮮ ﺑﮯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﮮ ﺣﻔﻆ ﺭﺍﺑـــﻄﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ !
ﻭﻗﺘﮯ ﺑﺮﺍﮮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮮ ﺍﻣﺮﻭﺯﮮ ﺧﻮﺑﮯ ﻭ ﺑﺪﮮ ﻳﻜسان ﺍﺳـــﺖ !
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ " ﺣﻮﺍ " ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ...������

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

فرق بین انسان و ...

 

ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ" ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ" ﻣﻐﺰ "ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ""ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺸﺘﻌﻞ"" ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.


ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ """ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ """ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ "ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ""ﻣﻐﺰ"" ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

""ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸان "" ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺗﯽ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ.......


بهترین جوابها .....
بهترین جواب بدگویی:سکوت

بهترین جواب خشم :صبر

بهترین جواب درد:تحمل

بهترین جواب تنهایی:تلاش

بهترین جواب سختی:توکل

بهترین جواب خوبی:تشکر

بهترین جواب زندگی:قناعت

بهترین جواب شکست:امیدواری....تقدیم به بهترین ها....

برای جبران اشتباهات، به دوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائل میشوی..

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

۱۳ تا جمله با معنی و کاربردی

 

 ۱)از زشت رویی پرسیدند: آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟


گفت : در صف کمال


.
۲)اگر کسی به تو لبخند نمیزند علت را در لبان بسته خود جستجو کن
۳)مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است!۴)همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!۵)با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!6)هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید۷)مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد۸)شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار۹)وقتی تنها شدی بدان که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش۱۰)یادت باشه که : در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی۱۱)آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است۱۲)کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند۱۳)فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد ولي حماقت نه.
 

8.642.medium.aspx


 

 

 

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

چقدر از خوندن این صفحه لذت بردم 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

گویند چون خزانه انوشیروان عادل 
را گشودند، لوحی دیدند که پنج سطر 
بر آن نوشته شده بود :

هر که مال ندارد، آبروی ندارد
هر که برادر ندارد، پشت ندارد
هر که زن ندارد، عیش ندارد
هر که فرزند ندارد، روشنی چشم ندارد

و هر که  این چهار ندارد،
هیچ غم ندارد ...!
 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

سرقت نوروز و خواب سنگین دستگاه فرهنگی ایران که حقیقتا باید گفت خاک بر سرتان 

اینستاگرام رسمی یونسکو جشن نوروز را بدون نام بردن از ریشه ایرانی آن به زبان تُرکی تبریک گفت!
 


در نگاه نخست خواننده فکر میکند ترکیه نیز از کشورهای ثبت گروهی جهانی نوروز است و یونسکو در این شبکه جهانی از زبان مردم این کشور بهره برده و در دیگر شبکه ها به زبانهای مردم دیگر تبریک گفته اما از سیل کامنت های ترک زبانان ترکیه درباره ریشه ترکی این جشن آشکارا ایرانی هم بگذریم و آن را حرکتی مردمی (؟) فرض کنیم، اما نکته اصلی این است که در تارنمای رسمی یونسکو کوچکترین اشاره ای به ریشه های ایرانی این جشن نشده است! این میراث چندهزار ساله با این بی تفاوتی درحال از دست رفتن است و میلیون ها نفر با این اقدام یونسکو تصور کرده اند که این جشن ۳-۴ هزارساله ایران متعلق به خاندان خونریز تُرکان عثمانی است و ایرانی‌ها به تقلید از آنها نوروز را جشن میگیرند!!!

https://instagram.com/p/BglR2WTHXsX/

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

افسوس؟

بنی آدم ابزار یکدیگرند،
گهی پیچ ومهره گهی واشرند
.یکی تازیانه یکی نیش مار،
یکی قفل زندان،یکی چوب دار .
یکی دیگران را کند نردبان،
یکی میکشد بار نامردمان
یکی اره شد،نان مردم برد،
یکی تیغ شد خون مردم خورد 
یکی چون کلنگ و یکی همچو بیل ،
یکی ریش و پشم و یکی بی سبیل .
یکی چون قلم خون دل می خورد،
یکی خنجر است و شکم می درد .
خلاصه پرازنفرت وکین واندوه و آز،
نه رحم و نه مهر و نه لطف و نه ناز،
همه پر کلک پر ریا حقه باز!
چو عضوی بدرد آ ورد روزگار دگر عضوها پا گذارند فرار!!!!!!
 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

داریم به سمتی میریم که؛

بی حیایی ، مُد...
بی آبرویی ، کلاس...
دود ، تفریح...
رابطه با نامحرم ، روشنفکری...
گرگ بودن ، رمز موفقیت...
بی فرهنگی ، فرهنگ...
پشت کردن به ارزشها و اعتقادات ، نشانه رشد و نبوغ...
خوردن حق دیگران ، زرنگی...

ای اشرفِ مخلوقاتِ خداوند ؛ 
به کجا چنین شتابان...؟!!

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

جناب ابراهیمی با درود

استاد باید دید که الگوی ما چه کسانی هستند . سرمنشأ تمام نابسامانی ها خواص و الگوها هستند .

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

استاد گرامی سلام

 

متاسفانه اول خودمان و دوم رسانه ها چنین الگو های بی خاصیت را برای خودمان می سازیم

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

استاد گرامی سلام

 

متاسفانه اول خودمان و دوم رسانه ها چنین الگو های بی خاصیت را برای خودمان می سازیم

 

با سلام البته بیکفایتی برخی مسئولین نیز مزید بر علت می باشد .

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now