Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Sign in to follow this  
Followers 0

آمار نبردهاي هوا به هواي جنگنده هاي ايراني و عراقي (1367-1359)

55 posts in this topic

سال 1362

60742700044289140069.jpg

146) ارديبهشت 62، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني هدا

147) 26 خرداد 62، MI-25 توسط F-4E بوسيله مسلسل به خلباني بياني

148) تير 62، MIG-21 MF توسط COBRA بوسيله توپ 68 ميلي متري و مسلسل

149) 6 مرداد 62، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

150) 6 مرداد 62، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

151) 15مرداد 62، MIG-25RB توسط F-14 توسط فونيكس

152) 15 مرداد 62، MIG-25RB توسط F-5E بوسيله AIM-9J به خلباني جوادپور

153) 9 شهريور 62، SU-22 توسط F-14 بوسيله موشك

154) 9 شهريور 62، SU-22 توسط F-14 بوسيله موشك

155) 6 اسفند 62، MIG-21 BIS توسط F-14 بوسيله فونيكس

156) 6 اسفند 62، MIG OR SU توسط F-14 بوسيله فونيكس

157) 6 اسفند 62، MIG OR SU توسط F-14 بوسيله فونيكس

158) 6 اسفند 62، MIG-21 BIS توسط F-14 بوسيله AIM-9P

159)  اسفند 62، SU-20 توسط COBRA بوسيله مسلسل

160) 10 اسفند 62، SU-22 توسط F-14 بوسيله فونيكس

162) 12 اسفند 62، MIG-23 MF توسط COBRA و RH-53 بوسيله مسلسل

162) اسفند 62، MI-25 توسط COBRA بوسيله موشك


* در اين سال 3 فروند هواپيما عراقي توسط هلي كوپترهاي كبري ايران شكار شدند

* موارد 155 و 156 و 157 در يك پرواز توسط F-14  شكار شدندسال 1363

 

82501788716210518931.jpg


163) فروردين 63، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

164) 13 فروردين 63، SUPER ETENDARD توسط F-4E بوسيله AIM-7

165)  فروردين 63، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

166) 17 فروردين 63، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

167) 3 خرداد 63، KC-130H توسط F-4E بوسيله AIM-7 (متلعق به عربستان)

168) 3 خرداد 63، F-15C توسط F-4E ( اين هواپيما درحال سوختگيري از KC-130H بوده و متعلق به عربستان و بدليل جدا شدن حائل سوخت رسان سقوط كرده )

169) 4 مرداد 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسيله فونيكس

170) 24 دي 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

171)  اسفند 63، MIG توسط F-4E بوسيله AIM-9P

172) اسفند 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

173) اسفند 63، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

174) اسفند 63، MIG-27 توسط F-14 بوسيله فونيكس

175) اسفند 63، MIG-27 توسط F-14 بوسيله فونيكس

176) اسفند 63، MIG-27 توسط F-4E بوسيله AIM-9P


* موارد 167 و 168 هواپيماها متعلق به عربستان بوده كه بنده از آنها اطلاعي ندارم دوستان هركدام اطلاعاتاي دارند عنوان كنند

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

سال 1364

 

08703091813797781657.jpg

177) ششم فروردين 64، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني هاشمي

178) 30 فروردين 64، MIG-21 MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني هدا

179) 21 ارديبهشت 64، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني هاشم زاده و جوشن

180) 25 ارديبهشت 64، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM- به خلباني هاشم زاده و جوشن

181) بين خرداد تا آذر 64، MIG-23 ML توسط F-4E در تعقيب و گريز

182) 21 بهمن 64، SA.342 توسط COBRA بوسيله موشك BGM-71

183)  بهمن 64، MI-25 توسط COBRA بوسيله موشك BGM-71

184)  بيست و پنجم بهمن 64، MIG-21 توسط COBRA بوسيله مسلسل

185) 25 بهمن 64، SA.321GV توسط F-4E بوسيله AIM-7

186) بيست وششم بهمن 64، MIG-25RB توسط F-14 توسط فونيكس

187) 29 بهمن 64، MI-25 توسط COBRA بوسيله موشك BGM-71

188) بيست و سوم اسفند 64، MIRAGE-5SDE توسط F-4E بوسيله AIM-9P

189)  بيست و سوم اسفند 64، MIRAGE-5SDE توسط F-14 بوسيله AIM-9Pسال 1365

05633116210201242936.jpg

190) فروردين 65، SU-20 توسط F-5E بوسيله AIM-9P

191) بيست و هشتم خرداد 65، SU-22 توسط  F-4D بوسيله AIM-7

192) بيست و يكم تير 65، SA.321 توسط F-4E بوسيله AGM-65 به خلباني ياسيني

193) 21 تير 65، MIG-23 ML توسط F-14 بوسيله AIM-7

194) دوازدهم شهريور 65، MIG-23 RB توسط F-14

195) پانزدهم مهر 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني افشار

196) 15 مهر 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 در تعقيب و گريز

197) 22 مهر 65، MIG-23 ML توسط F-14 بوسيله فونيكس

198) 2 آبان 65، SU-22 توسط F-14 بوسيله موشك

199) 24 آبان 65، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

200) بين آذر و دي 65، MIG-25 BM توسط F-14 بوسيله فونيكس

201) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

202) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

203) 29 بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P

204) بيست ونهم بهمن 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7

205) يكم اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك به خلباني اميراصلاني

206) 1 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

207) 1 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

208) 5 اسفند 65، MIG-23 BN توسط F-14 بوسيله موشك

209) 5 اسفند 65، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

210) اسفند 65، AM.39 توسط F-14 بوسيله AIM-7


* موردهاي 201 و 202 و 203 و 204 چهار فروند ميراژ توسط يك فروند F-14 در يك پرواز شكار شدند

* در موردهاي 205 و 206 و 207 سه فروند ميراژ در يك روز توسط  F-14ها شكار شدند

* مورد 205 دوربوردترين شكارهوايي جهان است f-14 ايران به خلباني اميراصلاني از فاصله 150 كيلومتري ميراژ عراقي را توسط فونيكس شكار كرد .

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
سال 1366
75440325297295246114.jpg

211) 3 تير 66، SA.321 توسط F-14  بوسيله فونيكس

212) 17 مرداد 66، P-3C توسط F-4E بوسيله AIM-7 (متلعق به نيروي درياي آمريكا)

213) 7 شهريور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 OR 9 به خلباني زندي

214) 9 شهريور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

215) 9 شهريور 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

216) 20 آبان 66، MIG-25 BM توسط F-14 بوسيله فونيكس

217) 24 آبان 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني افخمي

218) 24 آبان 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني افخمي

219) 26 آبان 66، SU-22 توسط F-4E بوسيله AIM-9P

220) 30 آبان 66، MIG-23 BN توسط F-4E بوسيله AIM-9P

221) 4 آذر 66، SU-22 توسط F-5E بوسيله AIM-9P

222) بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زندي

223) بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زندي

224) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني قياصي و اويسي

225) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني قياصي و اويسي

226) 20 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-7 به خلباني قياصي و اويسي

227) 26 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

228) 27 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني رهانورد

229) 27 بهمن 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني رهانورد

230) 6 اسفند 66، B-60 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني اسماعيلي

231) 6 اسفند 66، C.601 توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني اسماعيلي

232) 10 اسفند 66، SU-20 توسط F-14 بوسيله موشك

233) 12 اسفند 66، SU-20 توسط F-14 بوسيله موشك

234) 15 اسفند 66، MIRAGE F.1 توسط F-4E بوسيله AIM-7 به خلباني هدا

235) 27 اسفند 66، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

236) 28 اسفند 66، TU-22B توسط F-14 بوسيله فونيكس

237) 28 اسفند 66، MIG-25RBS توسط F-14 بوسيله فونيكس

238) 28 اسفند 66، TU-22B توسط F-4E بوسيله AIM-7

239) 29 اسفند 66، MIG-25RB توسط F-14  بوسيله فونيكس

* در موردهاي 224 و 225 و 226 سه فروند ميراژ توسط يك فروند F-14 در يك پرواز شكارشدند

* در اين سال 14 فروند هواپيماي پيشرفته ميراژ Mirage F1-EQ6- EQ5- EQ4 شكار شدند كه 13 فروند آن توسط تامتكهايي بود كه گفته مي شد ديگر كارايي لازم را ندارند
7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

سال 1367

 

11425575924254122614.jpg

240) 2 فروردين 67، MIG-25RB توسط F-14  بوسيله فونيكس

241) 4 فروردين 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

242) 14 ارديبهشت 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

243) 18 ارديبهشت 67، SU-22 توسط F-4E بوسيله مسلسل

244) 25 ارديبهشت 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني افشار

245)خرداد 67، SU-25 توسط F-4E به خلباني فتاحي

246) 24 خرداد 67، MIG-23 MF توسط F-4E بوسيله AIM-9P به خلباني سولاري

247) 24 خرداد 67، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله AIM-9P به خلباني زاقي

248) 28 تير 67، SA.342 توسط COBRA بوسيله مسلسل

249) 3 مرداد 67، BELL.214 توسط F-4E بوسيله مسلسل
*  آمار فوق توسط ايران اعلام شده ولي تاييد نشده است


1)  31 شهريور 59 ، SU -22 توسط F-5E

2)  1 مهر 59 ، MIG-23MS توسط F-14 بوسيله فونيكس به خلباني عظيمي

3) 25 آذر 59 ، MIG-21 MF توسطF-5E  بوسيله مسلسل

4) 25 آذر 59 ، MIG-21 MF توسطF-5E  

5) اسفند 59 ، SU -22 توسط F-14  بوسيله موشك

6) 30 مهر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

7) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

8) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

9) 12 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

10) 15 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله موشك

11) 20 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

12) 20 آذر 60، MIRAGE F.1 توسط F-14 بوسيله فونيكس

13) 16 مرداد 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسيله فونيكس

14) 24 دي 63، SUPER ETENDARD توسط F-14 بوسيله فونيكس

15) 25 بهمن 64، SA.321 توسط F-14 بوسيله فونيكس

16) 12 تير 65، MIG-25PD توسطF-5E  بوسيله مسلسل

17) 28 تير 67، هواپيماي عراقي توسط F-14 بوسيله موشك

18) 28 تير 67، هواپيماي عراقي توسط F-14 بوسيله موشك

19) 28 تير 67، هواپيماي عراقي توسط F-14 بوسيله موشك
 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
آمار نبردهاي هوا به هواي جنگنده هاي ايراني برعليه جنگنده هاي عراقي به پايان رسيد در طول نزديك به 8 سال نبردهوايي جنگنده هاي ايران موفق به سرنگوني 265 پرنده عراقي شكار شدند . كه در ذيل با توجه به نوع پرنده به صورت كلي آنرا قرار مي دهم . در مرحله بعد آمار هواپيماهاي مورد هدف قرار گرفته ايران توسط جنگنده هاي عراقي را در همين تاپيك قرار مي دهم .

70151513259263517726.jpg

1) MIG-21MF  سي و نه فروند ، 2 فروند تاييد نشده

2) MIG-21RF دو فروند      

3) MIG-21bis دو فروند

4) MIG-23BN سي و هشت فروند

5) MIG-23MS هفت فروند ، 1 فروند تاييد نشده

6) MIG-23ML هفت فروند

7) MIG-23MF ده فروند

8) MIG-25RB  يازده فروند

9) MIG-25BM  دو فروند

10) MIG-25PD  يك فروند ، 1 فروند تاييد نشده

11) MIG-27     سه فروند

12) MIG دو فروند

13) SU-20  نوزده فروند

14) SU-22 نوزده فروند ، 2 فروند تاييد نشده
     
15) SU-25  يك فروند

16) SU  يك فروند

17) MIRAGE     جهل فروند ، 7 فروند تاييد نشده

18) TU-22 شش فروند

19) SUPER ETEANDARD      دو فروند ، 2 فروند تاييد نشده

20) AN26 سه فروند

21) KC-130H  يك فروند (متعلق به عربستان)

22) F-15C     يك فروند (متعلق به عربستان)

23) P3C  يك فروند (متعلق به ناو امريكا)

24) AM.32   يك فروند

25) B-60 يك فروند

26) C.601  يك فروند

27) SA.316     يك فروند

28) SA.321     سه فروند ، 1 فروند تاييد نشده

29) SA.342     نه فروند

30) MI-8     شش فروند

31) MI-25  هفت فروند

32) BELL214     يك فروند

33) هواپيما يا هلي كوپتر سه فروند* مورد 17 انواع هواپيماي ميراژ مي باشد

* موارد 25 و 26 هواپيما و موشك ( ضد كشتي )  پرتاب شده مي باشد

* مورد 33 نوع هواپيما يا هلي كوپترمشخص نمي باشد فقط تاييد شده كه سه پرنده مورد هدف قرار گرفته است
7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

از امروز آمار پرنده هاي ايراني مورد هدف قرار گرفته توسط پرنده هاي عراقي را قرار مي دهم . با ديدن اين آمار مي توان به دو نكته مهم پي برد اول آنكه چه خلبانان شجاعي داشته و داريم و دوم اينكه برتري هوايي ايران در چند سال اول جنگ بسيار محسوس است طوري كه عراق در سال اول جنگ 31 پرنده ايراني را سرنگون كرد اين درحالي بود كه خلبانان شجاع ما تنها در ماه اول جنگ 44 پرنده عراقي را سرنگون كردند .

ياد تمامي شهيدان گردان پرواز گرامي باد

60206088307574286828.jpg

سال 1359

1) 1مهر 59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13M

2) 1مهر 59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13M

3) 3مهر 59، RF-4E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

4) 4مهر 59، F5-E توسط  MIG-23MF بوسيله موشك  

5) 8مهر 59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله  مسلسل

6) 17 مهر59، F4-D به خلباني شيريني و اميري توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  

7) 20 مهر59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

8) 20 مهر59، AB.214C توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

9) 20 مهر59، AB.214C توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

10) 23 مهر59، F4-E توسط  MIG-23MS بوسيله موشك  R-13

11) 23 مهر59، F4-E توسط  MIG-23MS بوسيله موشك  R-13

12) 23 مهر59، F4-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

13) 23 مهر59، F4-E توسط  MIG-21MF بوسيله مسلسل

14) 24 مهر59، F4-D توسط MIG-23MS بوسيله موشك

15) 24 مهر59، F4-E توسط  MIG-23MS بوسيله موشك  R-13

16) 27 مهر59، F4-E توسط  MIG-21MF در تعقيب گريز بدليل تمام شدن سوخت

17) 28 مهر59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13M

18) 28 مهر59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13M

19) 1آبان 59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

20) 1آبان 59، F5-E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

21) 10آبان 59، F5-E به خلباني سرلشگر شهيد اقبالي توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13M

22) 23آبان 59، F5-E به خلباني ذبيحي توسط  MIG-23MS بوسيله موشك  R-13M

23) 1 آذر 59، F4-D توسط MIG-23MS بوسيله موشك

24) 5 آذر59، F5-E به خلباني زنجاني توسط  MIG-21MF برخورد با جسمي

25) 5 آذر59، F5-E به خلباني ابولحسني توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13M

26) 7 آذر59، F4-E توسط  MIG-23MS بوسيله موشك  R-13

27) 25 آذر59، F5-E به خلباني راد توسط  MIG-21 بوسيله موشك  R-13

28) 19 دي59، F4-E به خلباني قاهستاني توسط پرنده عراقي به وسيله موشك

29) 22 دي59، AH-1J توسط MI-25

30) 28 دي59، F4-E توسط  MIG-21 بوسيله موشك  R-13

31) 15 بهمن59، F4-E به خلباني قريشي و اخباري توسط  MIG-23 بوسيله موشك  

مورد 1 و2 خلبانان به ترتيب  شهيد افشين آذر و سرلشگر شهيد جهان شاه لو بودند و در مورد 3 هواپيما RF-4E به خلباني اركان آبادي مي باشد
روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد

kqz46eg6i4puw0ux8gy.jpg
* نكته قابل توجه در اين سال شكار 18 پرنده ايراني در اولين ماه جنگ و از دست دادن يكي از بهترين خلبانهاي F-5 (سرلشگر اقبالي ) بود . البته ذكر اين نكته ضروري است كه در همين ماه اول جنگ خلبانان شجاع ما توانستند 44 پرنده عراقي را سرنگون كنند

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

سال 1360

 

80949052850053618017.jpg

32) ارديبهشت 60، F-4E توسط  MIG-21MF بوسيله  R.550magic

33) ارديبهشت 60، F-4E توسط  MIG-21MF بوسيله R.550magic

34) ارديبهشت 60، F-5E توسط  MIG-21MF بوسيله R.550magic

35) ارديبهشت 60، F-5E توسط  MIG-21MF بوسيله R.550magic

36) ارديبهشت 60، AH-1J توسط  MIG-21MF بوسيله R.550magic در شهر سوسنگرد

37) 17 ارديبهشت 60، F-4E توسط  MIG-21MF بوسيله R.550magic

38) 18 ارديبهشت 60، F-5E توسط  MIG-21MF بوسيله R.550magic

39) 7 بهمن 60، RF-4E توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F

40) 7 اسفند 60، F-5E توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F


* نكته قابل توجه در اين سال تحويل ميراژ از سوي فرانسه به عراق بود چون تا قبل از تحويل هيچ هواپيمايي از ترس تامكتهاي ايراني به سمت ايران پرواز نمي كرد


سال 1361

41) 12 فروردين 61، F-5E به خلباني قازاني توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك

42) 25 تير61، F-4E توسط MIRAGE F.1 بوسيله R.550magic

43) مهر 61؛ AH-1J توسط  MIG-21MF بوسيله مسلسل

44) مهر 61، F-4E توسط  MIG-21MF

45) مهر 61، AH-1J توسط  MIG-21MF بوسيله مسلسل

46) آذر 61، F-5E توسط  MIG-23MF بوسيله موشك R-23 (خلبان F-5 اجكت كرد)

47) 7 بهمن 61، RF-4E به خلباني فراسيابي و صابرتوسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F (هر دو خلبان اجكت كردند)


* برتري مطلق هوايي ايران در يك سال عراق فقط 7 هواپيماي ما را سرنگون كرد

روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
سال 1362
 
75613800329903725614.jpg

48) بين مرداد تا شهريور62، F-4E به خلباني غلامحسيني و هادي توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F (هر دو خلبان اجكت كردند)

49) بين بهمن تا اسفند 62، F-5E توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F

50) 7 اسفند62 ، CH-47C توسط  MIG-21MF بوسيله مسلسل

51) 8 اسفند62، CH-47C توسط  MIG-21BIS بوسيله مسلسل


سال 1363

52) 20 مرداد 63، F-14 به خلباني سرتيپ شهيد آل آقا و رستمپورتوسط MIG-23ML بوسيله موشك R-60

53) 8 دي 63، F-4E به خلباني دهقان و صابرتوسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F (هر دو خلبان اجكت كردند)

54) دي 63، C-130 توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530F

55) اسفند 63، F-4E به خلباني رضايي توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530Fسال 1364

56) 1 فروردين 64 ، F-4D به خلباني سرلشگر شهيد خلعتبري توسط MIG-25PD بوسيله موشك R-40

57) 16 خرداد 64، F-4E توسط MIG-25PD بوسيله موشك R-40

58) 24 بهمن 64، F-5E به خلباني ورزدارتوسط  MIG-23ML بوسيله موشك R-24

59) 26 بهمن 64، F-4E توسط MIRAGE F.1 بوسيله R.550magic (هر دو خلبان اجكت كردند)

60) 1 اسفند 64، FOKER27 توسط MIG-23ML بوسيله موشك R-23

61) 4 اسفند 64، C-130E توسط  MIG-25PD بوسيله موشكهاي R-40RD و R-40TD

60874826866681689572.jpg
*  نكته مهم در اين دو سال ، سال 63 : سقوط اولين تامكت مورد هدف قرار گرفته و از دست دادن يكي از بهترين خلبانان تامكت ( امير شهيد آل آقا) و سال 64: از دست دادن يكي از بهترين خلبانهاي F-4 (سرلشگر شهيد حسين خلعتبري ) بود


روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد
6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
سال 1365
 
20566585109625343245.jpg

62) 20 خرداد 65، RF-4E به خلباني ذوالفقاري و نوروزي توسط MIG-25PD بوسيله موشك R-40

63) 27 دي 65، F-14 به خلباني اصل دواطلب و قانئي توسط MIG-23ML بوسيله موشك

64) 11 بهمن 65، F-4E توسط پرنده عراقي بوسله موشك

65) 11 بهمن 65، F-4E توسط پرنده عراقي بوسله موشك


* در اين سال در دو روز 7 هواپيماهاي عراقي توسط تامكتها شكار شدند و مجددا به دليل ترس خلبانان عراقي كمتر با هواپيماهاي ايراني درگير شدند .


سال 1366


66) 7 فروردين 66 ، F-4E توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  R.550magic

67) 16 بهمن 66، F-14 به خلباني زندي توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530D


سال 1367

68) 24 خرداد 67، F-4E به خلباني سولاري توسط MIG-23ML بوسيله موشك

69) 24 خرداد 67، F-4E توسط MIG-23ML بوسيله موشك

70) 4 تير 67، AH-1J توسط  MIG-23ML بوسيله موشك R-60M

71) 28 تير 67، F-14 توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530D

72) 28 تير 67، F-14 توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530D

73) 28 تير 67، F-4E توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك  SUPER530D


* آمار درگيري در اين دوسال بالاست ولي تاييد نشده است . نكته ديگر سقوط دو فروند تامكت در يك روز بود


روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد
7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
آمار فوق توسط عراق اعلام شده ولي تاييد نشده است
39568099334799535236.jpg

1) 1مهر 59، F-5E توسط  MIG-23MLA بوسيله موشك  

2) 1مهر 59، F-5E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  

3) 3مهر 59، F-4E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

4) 2 آبان 59، F-14 توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  R-13

5) آبان 59، AH-1J توسط  MIG-21MF بوسيله مسلسل

6) 14 آذر59، F-5 توسط پرنده عراقي

7) 2 خرداد 60، هلي كوپتر توسط پرنده عراقي

8) 2 خرداد 60، هلي كوپتر توسط پرنده عراقي

9) 7 خرداد 60، هلي كوپتر توسط پرنده عراقي

10) اسفند 60، F-14 توسط  MIG-21 بوسيله  R.550magic

11) 14 اسفند60، هلي كوپتر توسط  MIG-21MF

12) 15 اسفند ، هلي كوپتر توسط پرنده عراقي

13) 15 اسفند ، هلي كوپتر توسط پرنده عراقي

14) 5 آبان61، F-4E توسط MI-24  بوسيله AT-6

15) 5 آبان 61، F-14 توسط MIRAGE F.1 بوسيله R.550magic

16) 23 شهريور 62، AH-1J توسط MI-25

17) سال 62، F-5E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  AIM-9B

18) سال 62، F-5E توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  AIM-9B

19) سال 62، F-4D توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  AIM-9B

20) سال 62، C-130H توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  AIM-9B

21) سال 62، BELL214 توسط  MIG-21MF بوسيله موشك  AIM-9B

22) 16 بهمن 62، AH-1J توسط  MI-25

23) 16 بهمن 62، F-14 توسط پرنده عراقي

24) 18 اسفند 62، CH-47 توسط پرنده عراقي

25) 18 اسفند62، AB.206 توسط پرنده عراقي

26) 18 اسفند 62، AB.214 توسط پرنده عراقي

27) 10 تير 63، F-14 توسط MIRAGE F.1 بوسيله موشك

28) 20 مرداد 63، F-14 توسط پرنده عراقي

29) 24 بهمن 64، AH-1J توسط  MI-25

30) 26 بهمن 64، F-4E توسط  MIG-23ML بوسيله موشك  R-24

31) 26 بهمن 64، F-4E توسط  MIG-23ML بوسيله موشك  R-24

32) 27 بهمن 64، AH-1J توسط  MI-25

33) 2 فروردين 65، AH-1J توسط  MI-25

34) مهر 65، RF-4E توسط MIG-25PDS

35) سال 66، F-5E توسط HUNTER بوسيله R.550magic

36) سال 66، C-130 توسط HUNTER بوسيله R.550magic

37) 2 فروردين 67، AH-1J توسط SA.342 بوسيله مسلسل

38) 3 فروردين 67، AB.214 توسط SA.342 بوسيله مسلسل

39) 5 فروردين 67، AB.214 تو.سط MI-25 بوسيله مسلسل

40) 5 فروردين 67، AB.214 تو.سط MI-25 بوسيله مسلسل

41) 10 فروردين 67، AB.214 تو.سط MI-25 بوسيله مسلسل

42) 13 خرداد 67، AB.214 تو.سط MI-25 بوسيله مسلسل

43) 14 خرداد 67، AB.214 تو.سط MI-25 بوسيله مسلسل

44) 19 خرداد 67، AB.214 تو.سط MI-25 بوسيله مسلسل


* با يك نگاه اجمالي به اين آمار متوجه مي شويم كه هلي كوپتر يا هواپيمايي از ايران مورد هدف قرار گرفته و نوع آن مشخص نمي باشد ولي آيا نوع پرنده عراقي نيز مشخص نمي باشد يعني خود عراق نمي داند كه با چه هواپيمايي مثلا f-5 ايراني و يا تامكت را زده است ....... قضاوت با خود دوستان


روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد
10 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

در سال 1982 با پايان يافت موشكهاي R-13 و R-13R عراق و امتناع شوروي از تحويل موشكهاي R-60 به عراق ، اين كشور و با مذاكره با كشور اردن تعداد200 فروند aim-9b را از آنها تحويل گرفت و در عوض نفت و  2 فروند f-5e ايراني( كه يا پناهنده شده بودند و يا به غنيمت گرفته شده بودند ) را به كشور اردن تحويل داد .   wink.gif
البته بحث بر سر اين دو هواپيما زياد است ولي آنچه مسلم است و از سوي ايران نيز تاييد شده در آذر ماه سال 61 يك فروند F-5E كه در منطقه اي استتار شده بود به صورت سالم به دست عراقي ها افتاد ولي درباره دومين f-5 احتمال اين مي رود كه پناهنده شده باشد  wink.gif

9 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

آمار نبردهاي هوا به هواي جنگنده هاي عراقي برعليه جنگنده هاي ايراني به پايان رسيد در طول نزديك به 8 سال نبردهوايي جنگنده هاي عراقي تنها موفق به سرنگوني 73 پرنده ايراني شكار شدند كه در همين مدت مشابه جنگنده ايراني موفق به سرنوگوني 265 پرنده عراقي شدند كه اين آمار نشان دهنده برتري مطلق هوايي ايران دارد . در ذيل با توجه به نوع پرنده به صورت كلي تعداد و نوع هواپيماهاي ايراني مورد هدف قرار گرفته را قرار مي دهم .

 

84760643030832778943.jpg

1) بيست و دو فروند F-5E  ، شش فروند تاييد نشده

2) بيست و شش فروند  F-4E ، چهار فروند تاييد نشده

3) چهار فروند F-4D  ، يك فروند تاييد نشده

4) چهار فروند RF-4E ، يك فروند تاييد نشده

5) پنج فروند F-14  ،  شش فروند تاييد نشده

6) دو فروند  C-130  ، دو فروند تاييد نشده

7) پنج فروند AH-1J ، هفت فروند تاييد نشده

8) دو فروند AB.214 ، نه فروند تاييد نشده

9) دو فروند CH-47  ، يك فروند تاييد نشده

10) FOKERR27  يك فروند

11) AB.206  يك فروند تاييد نشده

12) هلي كوپتر  6 فروند


روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد

11 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
در طول تقريبا 8 سال نبرد هاي هوايي بعضا هواپيماها و يا پدافندها به اشتباه هواپيماي خودي را هدف قرار مي دادند كه آمار آن به شرح زير مي باشد

ابتدا ايران

ايران
 
83578565970237167301.jpg

1) 25 مهر 59 ، F-4E توسط پرنده ايراني بوسيله موشك ( خلبان نديمي شهيد شد و كمك اجكت كرد )

2) 14 بهمن 59 ، F-4E توسط پرنده ايراني بوسيله موشك ( خلبان دميريان و كمك نادي هر دو شهيد شدند )

3) 26 فروردين 60، F-14 توسط سايت خارك بوسيله موشك هاوك ( خلبان و كمك هر دو شهيد شدند )

4) 1 ارديبشهت 60، F-14 توسط سايت خارك بوسيله موشك هاوك ( هواپيما آسيب ديد و خلبان آنرا را به زمين نشاند )

5)22 خرداد 63 ، F-5E توسط پدافند بوسيله مسلسل 37 ميلي متري ( هواپيما آسيب ديد و خلبان آنرا به زمين نشاند)

6) 20 مرداد 63 ، F-14 توسط سايت خارك بوسيله موشك هاوك ( خلبان و كمك هر دو شهيد شدند )

7) 25 بهمن 63 ، F-4E توسط پرنده ايراني بوسيله موشك ( خلبان فتحي نژاد اجكت كرد و كمك شهيد شد )

8) بهمن 64 ، F-5E ، توسط سايت خارك بوسيله موشك هاوك

9) 14 تير 65 ، F-4E توسط پدافند بوسيله مسلسل 37 ميلي متري (خلبانان اجكت كردند )

10) 15 مهر 65 ، F-4D توسط پدافند بوسيله موشك ( خلبان اجكت كرد و كمك شهيد شد )
 
* سايت هاك مستقر در خارك با ندونم كاريشون 4 فروند تامكت عملياتي را از بين بردند و 4 خدمه آموزش ديده را هم به شهادت رساندند ، آن هم در زمان جنگ كه واقعا بهشون نياز داشتيم ... nono.gif   asabi1.gif  
در مورد يكي از همين تامكتهاي ساقط شده گفته شده كه اين تامكت در جريان پرواز CAP بوده كه ناگهان از صحنه رادار محو ميشه ، تا مدتها باور مسئولين نيرو بر اين بوده كه خلبانان اين تامكت به همراه هواپيماشون به عربستان سعودي پناهنده شدند ، اما چند سال بعد از جنگ و زماني كه شركت نفت در اطراف خارك حفاريهايي در عمق دريا انجام ميداده ، ناگهان به لاشه يك تامكت برخورد ميكنند ، اون هم در حالي كه هنوز بقاياي پيكر خلبانان در كاكپيت قابل مشاهده بوده ( اين عزيزان اجكت نكرده بودند) . واقعا شاهكار سايت پدافنديمون را داشته باشيد .... asabi1.gif

روح تمامي خلبانان شجاع وطنمان شاد باد
10 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
در طول تقريبا 8 سال نبرد هاي هوايي بعضا هواپيماها و يا پدافندها به اشتباه هواپيماي خودي را هدف قرار مي دادند آمار ايران را كه قرار دادم حال آمار عراق


عراق  
55361746720398088820.jpg

1) 1 مهر 59 ،ايلوشين 76 توسط brigad51 بوسيله موشك

2) 4 آذر 60 ، MIG-21 توسط MIG-21 بوسيله موشك R-13

3) 25 آذر 60، پرنده عراقي توسط MIG-21

4) فروردين 67، MIG-29 توسط MIG-29 بوسيله موشك R-60
8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
در طول نزديك به هشت سال نبرد طرفين حدود 384 پرنده شكار شد كه اين تعداد توسط 13 نوع هواپيما و هلي كوپتر شكار شد در اين بين تعداد پرنده هاي شكارچي ايران 5 و تعداد پرنده هاي شكارچي عراق 8 مي باشد در ذيل آمار شكار هر پرنده را در طول اين هشت سال قرار مي دهم .


ايران


1) F-5E                              بيست و نه                فروند  

2) F-4E                               شصت و شش          فروند

3) F-4D                                 پنج                          فروند

4) F-14                                يكصد و چهل و نه      فروند

5) AH-1J                               هفده                      فروند


عراق

1)MIG-21            چهل و چهار   فروند  

2) MIG-23                بيست و پنج    فروند

3) MIG-25                هفت           فروند

4) MIRAGE               بيست          فروند  

5) SA.342               دو                  فروند

6) MI-24               يك                 فروند

7) MI-25                هفده             فروند

8) HUNTER               دو               فروند
8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0