Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

تیپ 65 نوهد

100 posts in this topic

چگونه تهران 2 ساعته توسط کلاه سبزها تسخیر شد/

کلاهسبزها چگونه کماندو میشوند

به گزارش مشرق، «اشباح قدرتمند» شاید تنها توصیفی باشد که بتواند قدرت نهفته در پس چهرههای آرام و خندان و شوخ طبعی آنها را توصیف کند؛ نیروهای ویژهای که با تاسی از آبشناسانها، غلام خلیلیها، علیاریها، اقاربپرستها، مشکیانها و دیگر شهدای سرافزار کلاهسبزهای ارتش، اجازه نمیدهند تا امروز دشمن در خیالی خام، نگاهی کج به این آب و خاک داشته باشد.

شاید باور کردنی نبود که در اولین تماس با فرمانده یکی از زبدهترین نیرومخصوصهای دنیا، بتوانیم قرار مصاحبه با او را تنظیم کنیم؛ فردی بسیار «خوشرو» و صد البته شوخ طبع؛ مردی که اگر بتوانی در میان مشغلههای مختلف و ماموریتهای ویژهاش، فرصتی برای همکلام شدن با او را پیدا کنی، به وضوح میتوانی مفهوم «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» را درک کنی.

صبح یکی از روزهای پایانی تابستان به سراغ تیپی میرویم که بسیار پرآوازه است بسیاری معتقدند که اعضای این تیپ از جمله برترین کماندوهای ویژه دنیا هستند؛ دلیرمردانی که در روزگاری نه چندان دور، افتخارات بسیاری در مقاومت سردشت و خرمشهر آفریدند و شاید تنها شاهد باقی مانده از دلاوریهای آن دوران، «کلاهِسبز» و «فرنچهای» روی سینه و بازوی کماندوهای تیپ 65 باشد.

با کمی تاخیر به محل استقرار تیپ 65 میرسیم؛ ساختمان بلندی با نوشته بزرگ «آشیانه عقابهای آسمان» روی آن؛ جملهای که با آرم مخصوص این تیپ کماندویی ویژه، به طرز عجیبی نگاه را خیره میکند و با حرکت خودرو، زاویه گردنت را با امتداد جاده بیشتر میکند؛ از درب بزرگ دژبانی داخل میشویم؛ در هر گوشهای، تعدادی از افراد مشغول دویدن و انجام تمرینهای ورزشی هستند؛ سراغ دفتر فرماندهی تیپ را میگیریم و علی رغم تصورمان، هشتمین فرمانده این تیپ با هیبتی متفاوت در گوشهای از پادگان مییابیم؛ به گرمی خوش آمد میگوید و با نحوه دست دادنش، به وضوح توانایی بدنی و ورزیدگی اندامش را به رخمان میکشد؛ مرد حدوداً 50 سالهای که با شوخی و خندهای که با نیروهای در حال تمرینش دارد، تصوراتمان از یک فرمانده نظامی و ارتباط یک فرمانده عالی رتبه با نیروهایش را به چالش میکشد.

به دفتر کار امیر خسروی میرویم؛ دفتری در حدود 30 متر مربع که در هر گوشهای از آن، یک کاپ قهرمانی در یکی از رشتههای ورزشی _ از چتربازی تا اسکی _ گذاشته شده و آنچه که بیشترین توجه را به خود جلب میکند، 7 قاب عکسی است که بر سینه دیوار روبرویات نصب شده و تصویر 7 فرمانده پیشین این تیپ را قاب گرفته است.

سرِ صحبت با امیر «خسرو خسروی» باز میشود و در میان این گپ و گفت، علی رغم سکوت امیر در برابر برخی مسائل که شاید روزی از آنها سخن به میان آید، صحبتها به موضوعاتی نیز کشیده میشود که تاکنون پرده از آنها برداشته نشده بود؛ حقایق و ماجراهایی که در تاریخ 20، 30 ساله گذشته علی رغم اهمیتش کمتر به آنها پرداخته شده است؛ مسائلی همچون مانور شهری جنجالی تیپ 65 در ابتدای دهه 60 و 70 در تهران و تسخیر 1 ساعت و نیمه اهداف تعیین شده آن در پایتخت…

امیر، شما هشتمین فرمانده یکی از قدرتمندترین تیپهای نیرومخصوص ایران، منطقه و دنیا هستید؛ قدری راجع به سابقه خود و تشکیل این تیپ بگویید.

امیر خسروی: من متولد سال 1339 هستم و از سال 1360 با ورود به دانشکده افسری، به ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد شدم و از سال89 هم این توفیق را پیدا کردم که به عنوان هشتمین فرمانده تیپ 65 نوهد، در این سِمت به کشور عزیزمان خدمت کنم.

در خصوص نحوه شکل گیری این تیپ، موضوع به اوایل سال 1332 برمیگردد که در آن سال، 10 نفر از پرسنل نظامی وقت نیروی هوایی و زمینی ارتش، به فرانسه اعزام شدند و اولین آموزش چتربازی را گذراندند و اولین یگان چتربازی در ایران را تشکیل دادند این واحد در سال 1338 به گردان چتربازی ارتقاء یافت. در سال 1349، نام این تیپ به تیپ 23 نیروهای ویژه هوابرد تغییر یافت. در دهه 50 به دلیل نیاز موجود، دو یگان دیگر به نامهای «رهایی گروگان» و گروهان «عملیات روانی» نیز به ساختار تیپ 23 اضافه شد و این تیپ متشکل شد از 3 یگان «رهایی گروگان»، «جنگهای نامنظم» و «عملیات روانی و یگان پشتیبانی».

چگونه تهران 2 ساعته توسط کلاه سبزها تسخیر شد/ کلاهسبزها چگونه کماندو میشوند

البته در اوایل دهه 60 نیز در زمانی که جنگ تحمیلی ادامه یافت، تیپ نیرومخصوصهای ارتش با حضور سربازان وظیفه در آن، به لشکر 23 تکاور تبدیل شد و در سال 1370، تیپ 65 نوهد با سه گردان متشکل از یگان رهایی گروگان، عملیات روانی و پشتیبانی به علاوه آموزشگاه جنگهای نامنظم و فاوا، مجدداً به صورت مستقل درآمد و از لشکر 23 منفک شد.

وظیفه یگان عملیات روانی در این تیپ چیست؟

امیر خسروی: جنگ روانی عبارت است از بکار گرفتن هر وسیله و روش به منظور تاثیرگذاری بر روحیه و رفتار یک گروه به خاطر رسیدن به یک هدف نظامی محتمل. به عبارت دیگر جنگ روانی را میتوان تحیمل اراده خود بر دشمن از راههایی به غیر از راههای نظامی و با وسائلی به جز ابزار اقتصادی تعریف کرد که دستیابی به اهداف این جنگ میتواند در بازه زمانی کوتاه و یا بلند مدت اتفاق افتد؛ تبلیغات استراتژیک، تبلیغات نبرد، پخش و انتشار اخبار، فریب دادن دشمن به شیوهای سازمان یافته و همچنین تبلیغات محرمانه از جمله این موارد است؛ همچنین انتشار اخبار به طور مرتب و سیستماتیک به منظور کمک به سیاست خارجی کشور و بالا بردن اعتبار آن و کسب سمپاتی و پشتیبانی، از جمله جنگ روانی با اهداف بلند مدت است.

در مجموع این یگان پیش از عملیات، در حین ماموریت و پس از آن وظیفه تضعیف روحیه نیروهای متخاصم و تقویت روحی نیروهای خودی را دارد و در رستههای مختلف با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد به این جنگ روانی که یک مساله مهم در ماموریتهای ما است میپردازد.

نیرومخصوصهای ارتش ایران جزو 5 نیرومخصوص برتر جهان

در برخی از تقسیم بندیهای انجام شده، «نیرومخصوصهای» ارتش جمهوری اسلامی ایران که به عنوان تیپ نوهد مشغول انجام وظایف خود هستند به عنوان یکی از ده نیروی مخصوص برتر در رده بندی جهانی معرفی شدهاند، آیا امروز هم میتوان این ادعا را مطرح کرد؟

امیر خسروی: تمرینات مداوم و روزآمدی در تکنیکها و تاکتیکها یکی از ارکان اصلی تمامی واحدهای رزمی و نظامی در دنیا است؛ این در حالی است که اهمیت این موضوع در نیروهای مخصوص در هر کشوری، دو چندان است و نیروهای مخصوص میبایست علاوه بر تمرینات مداوم و گاهاً طاقتفرسا، از آخرین تکنیکها، تاکتیکها و فنون نظامی دیگر کشورها اطلاع حاصل کنند و خود را با این پیشرفتهای جهانی همگام سازند تا علاوه بر آشنایی با این فنون و تکنیکها، به بدل آنها نیز دست پیدا کند. لذا ما علاوه بر تاکیدات خود در موضوع ارتقای توانایی فیزیکی و بدنی، به موضوع ارتقای روحیه ایمانی و بهرهگیری از آخرین تکنولوژیهای روز نیز اهتمام ویژهای داریم.

از سویی برای رده بندی نیروهای مخصوص دنیا باید رزمایش و مانور مشترکی با کشورهای مختلف برگزار شود ولی در مجموع با توانمندیهای امروزمان میتوانم ادعا کنم که تیپ 65، در میان 5 نیروی ویژه برتر دنیا قرار دارد و ما سعی کردهایم تا علی رغم تحریمها و محدودیتهایی که برای کشور ما وجود دارد، با تکیه بر خودکفایی و ارتقاء روحیه و توانمندیهای فردی، برخی ضعفهای فنی موجود را پوشش دهیم.

البته این تحریمها از سویی باعث شد تا خودکفایی و ساخت تجهیزات مورد نیاز توسط کارشناسان داخلی نیز، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و امروز ما توانستهایم چترهای بسیار سریع و بسیاری دیگر از تجهیزات مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم؛ حتی زمانی که سرهنگ پاینده و تیم همراهش از برج میلاد پریدند، این پرش را با استفاده از چترهای دستسازی انجام دادند که با خلاقیت شخصی، موفق به ساخت آن شده بودند و امروز ما قادریم چترهای اتوماتیک، سقوط آزاد و انواع دیگری از چترهای مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم.

کمی درباره نوع آموزشهایی که نیروهای مخصوص نوهد در طول دورههای متعدد خود میبینند توضیح میدهید.

امیر خسروی: در ابتدا، تمامی نیروهایی که از دانشکده افسری یا مراکز درجه داری ارتش به تیپ 65 وارد میشوند، باید دوره چتر بازی اولیه با چتر اتوماتیک را فرا بگیرند؛ پس از گذراندن این دوره نیز، میبایست دوره 6 ماهه نیروی مخصوص را در دریا، کوه و جنگل، کویر و برف بگذرانند که پس از کسب امتیازات لازم و اتمام این دوره، جزو نیروی پایور ما شده و به یگانهای مختلف نیروهای مخصوص تیپ 65، معرفی میشوند و دورههای تخصصی دیگری را پشت سر میگذارند که دورههای سقوط آزاد، پرواز با پاراگلایدر، پاراموتور و ... از این قبیل است.

همچنین در دوره «نیرومخصوص» سعی میشود تا با آموزشها و تمرینات فشرده و تا اندازهای سخت، نیروها از نظر روحی و بدنی محک زده شوند و تواناییهای ویژه روحی و جسمی آنها برای شرایط سخت عملیاتی، ارتقا یابد. در ادامه این دوره، آموزشهایی از قبیل جهتیابیهای ویژه، تخریب ویژه، مخابرات ویژه و کار با بسیاری از سلاحهای استراتژیک به این افراد داده میشود تا آنها در هر شرایط عملیاتی، بتوانند خود را به اهداف از پیش تعیین شده برسانند و با کمترین امکانات و مواد اولیه در دسترسشان، هدف مورد نظر را تخریب و یا تسخیر کنند.

امیر، در همان اولیل جنگ و در آشفتگی اولیه پس از انقلاب، یکی از موثرترین نیروهایی که در میادین جنگ با عراق حاضر شد و با در پیش گرفتن جنگهای چریکی، اقدامات ارزشمندی را انجام داد، تیپ 23 سابق و حضور موثر کماندوهای کلاه سبز آن بود.

امیر خسروی: بله. در آن زمان با حضور شهید دکتر چمران در مناطق جنگی، تعدادی از اعضای اصلی جنگهای نامنظم، بچههای نیروی مخصوص تیپ 23 سابق بودند که در کنار شهید چمران، ستاد جنگهای نامنظم را تشکیل دادند و با توجه به آموزشهایی که دیده بودند و به دلیل ویژگی خاص این تیپ که هیچگونه وابستگی به زمین ندارد، از توانایی بالایی در جنگهای چریکی برخوردار بودند و قادر بودند با تعداد کمی از نفرات، ضربات مهلکی را به دشمن وارد کنند و به سرعت از محل دور شوند.

کانیمانگا؛ فیلمی که 15 سال بر پردههای سینمای کشور اکران شد

امیر، فعالیت کلاه سبزهای ارتش در دوران دفاع مقدس و عملیاتهای برون مرزی آن به اندازهای عجیب و دور از تصور بود که چندین فیلم همچون «کانیمانگا» و «شیران سبز» ساخته شد که سالها اکران میشد و حتی فیلم کانیمانگا، توانست با 15 سال حضور بر روی پرده سینماهای ایران، رکورد طولانیترین اکران کشور را از آن خود کند. در مجموع وظایف کماندوهای کلاه سبز ارتش در جنگ تحمیلی چگونه ترسیم شده بود؟

امیر خسروی: البته هم فیلم کانیمانگا و هم فیلم شیران سبز، برگرفته از عملیاتهای واقعی کلاه سبزهای لشکر 23 بود که در خاک عراق انجام شده بود به عنوان مثال سناریوی فیلم شیران سبز، از یک عملیات واقعی برگرفته شد که در سال 64 در مناطق شمال غرب کشور انجام شد که در آن، چند کماندوی کلاه سبز ارتش ماموریت یافتند تا یک پایگاه در کشور عراق را منهدم کنند.

در طول 8 سال دفاع مقدس نیز مسئولیت سردشت در شمال غرب کشور به نیروی مخصوص نوهد سپرده شد و به جرات میتوانم ادعا کنم که بهترین عملکرد را این واحد در میان دیگر واحدهای نظامی کشور در مدت جنگ انجام داد به طوری که در آن زمان دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک آن نقطه را به تسخیر خود درآورد؛ البته از سوی دشمن تکهای شدیدی همچون حمله شمیایی معروف «سردشت» در این منطقه انجام شد ولی نیروهای ما به سرعت این تکها را دفع میکردند و دشمن هیچگاه نتوانست در این منطقه مستقر شود.

همچنین عملیات قادر هم یکی از عملیاتهایی بود که نیرومخصوصهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت داشتند و شهید آبشناسان هم به عنوان فرمانده لشکر 23 در آن عملیات به شهادت رسید.

از این رو لشکر 23 و نیرومخصوصهای ارتش، در زمان جنگ هم موفق بودند و یکی از درخشانترین عملکردها را در کارنامه خود به ثبت رساندند و شهدای بسیاری را هم در طول دفاع 8 ساله مقدس، به میهن اسلامیمان تقدیم کردند.

بعد از اتمام جنگ و با توجه به نیازهای کشور، سپاه و نیروی انتظامی نیز اقدام به تشکیل واحدها و یگانهای ویژه کردند؛ یگانهای ویژهای که آموزشهای آنها عموماً برگرفته از آموزشهای کماندوهای تیپ 65 بود، در حال حاضر نیز تعاملاتی میان این نیروهای ویژه در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وجود دارد؟

امیر خسروی: همینطور است مرحوم غلام خلیلی یکی از زبدهترین نیرومخصوصهای ارتش بود که به همراه تعدادی دیگر از نیرو مخصوصهای زبده نوهد، دورههای اصلی و اولیه نیروی مخصوص را برای تعدادی از نیروهای مستعد سپاه پاسداران برگزار کرد و آموزشهای لازم را در پادگان حر که مقر سابق لشکر 23 نوهد بود، به آنها انتقال داد که الحمدلله امروز هم این نیروها، عملکرد بسیار قدرتمندی در جایگاه خود و برای انجام ماموریتها دارند.

چگونه تهران در یک ساعت و نیم تسخیر شد/ نقش صیاد شیرازی در تسخیر یک ساعت و نیمه تهران

یکی از استثناییترین عملیاتها و ماموریتهای انجام شده توسط کلاه سبزهای ارتش، مانور شهری تهران در ابتدای دهه 60 و 70 بود که واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت، مقداری راجع به آن صحبت کنید.

امیر خسروی: در آن زمان شهید بزرگوار صیاد شیرازی با توجه به ماموریتهای حساس نیروهای ویژه و عمدتاً برون مرزی تیپ 65، پیشنهاد برگزاری یک مانور شهری را مطرح کردند تا هم نتیجه آموزشهای جدید این تیپ مشخص شود و هم توانایی نیرو مخصوصهای این تیپ که پس از پایان جنگ در هیچ رزمایشی شرکت نکرده بود، محک زده شود. لذا در سال 71، بنا بر تدابیر خود شهید صیاد شیرازی، چند نقطه در شهر تهران به عنوان اهداف این مانور تعیین شد و نیرو مخصوصهای این تیپ موظف شدند تا بدون در اختیار داشتن هرگونه سلاحی، اهداف از پیش تعیین شده در تهران را در زمان مشخصی تسخیر کنند.

اهداف در نظر گرفته شده همچون برخی کلانتریها، پاسگاهها، تعدای از ادارات، بعضی از پادگانها و حتی سازمان رادیو و تلویزیون آن زمان، که جزو اهداف از پیش تعیین شده بودند، به گونهای انتخاب شده بودند که هم از حساسیت بالایی برخوردار بودند و هم در مواردی، ورود به آنها غیر ممکن به نظر میرسید؛ این در حالی بود که در این مانور، نیروهای شهری موظف شده بودند که از این محلها در برابر هر نیروی متخاصمی، در طول برگزاری مانور به شدت محافظت کنند که خوشبختانه نیرو مخصوصهای تیپ 65 نوهد موفق شدند، اهداف از پیش تعیین شده را در مدت زمانی کمتر از زمان تعیین شده به تسخیر خود درآورند. یکی از نقاط قوت نیرو مخصوصهای تیپ 65 در این مانور، آموزش ویژهای بود که به همت شهید صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان این تیپ، برای آنها طراحی شده بود و این نیروهای مخصوص برای هرگونه نفوذ، از بین بردن و تسخیر اهداف خود در عملیاتهای برون م رزی، از آن بهرهمند بودند؛ آموزشهاییکه طی آن، نیروهای مخصوص این تیپ، با لباس بومی هر منطقه و با لهجه و زبان خاص آن، در پوششی از نیروهای محلی به اهداف مورد نظر خود نزدیک شده و نفوذ کنند.

شما آن زمان در تیپ 65 بودید؟

امیر خسروی: نه در آن زمان من در لشگر 23 تکاور بودم ولی از نحوه برگزاری این مانور اطلاع دارم؛ در این مانور حدود دو گردان از نیرومخصوصهای ارتش حضور داشتند و قرار بود این مانور شهری در 2 ساعت اجرا شود که اولین هدف در کمتر از یک ساعت تسخیر شد و کل مانور هم در زمان مقرر هم انجام شد.

حتی در این میان، برخی از کماندوهای تیپ 65، برای نفوذ و تسخیر اهداف تعیین شده، از لباس روحانیت، کارکنان آن سازمان و کارکنان زحمت کش شهرداری استفاده کنند، که در نوع خود ابتکارات جدیدی بود و خاطرات جالبی از این موارد وجود دارد. (با خنده)

البته برگزاری این مانور، علاوه بر روحیه مضاعفی که به نیروهای مخصوص تیپ 65 تزریق کرد، باعث شد تا بخشی از مشکلات دفاعی که اجازه داده بود تا نیروهای مخصوص ما با استفاده از آنها به اهداف خود دست یابد، شناسایی و مرتفع شوند.

گفتید که طراحی و پیشنهاد برگزاری این مانور با شهید صیاد بود، ایشان از نتیجه این مانور راضی بودند؟

امیر خسروی: البته که راضی بودند، من به یاد دارم در آن زمان و پس از برگزاری این مانور، فرماندهان نظامی کشور، علی رغم برخی بهانهتراشیهای برخی از افراد، واکنش بسیاری خوبی به عملکرد نیرومخصوصهای تیپ 65 نشان دادند و این مانور به فرماندهی فرمانده وقت تیپ، جناب سرهنگ فهیمی صالح انجام شد.

در حال حاضر تیپ 65، برنامهای برای استفاده از تواناییهای پیشکسوتان این تیپ که سرمایههای ارزشمندی برای ارتش و نظام ما هستند، ندارد؟

امیر خسروی: به حمدالله ارتباط میان نسل جدید تیپ 65 با نسل قبلتر آن حفظ شده و سالانه دو بار اساتید پیشکسوت تیپ 65 کنار هم جمع میشوند؛ این محافل از یکسو باعث ارتقای روحیه نیروهای امروز تیپ و از سوی دیگر افزایش همدلی میان نسل قدیم و جدید را در پی دارد؛ حتی چند ماه پیش نیز در مسابقه چتر بازی نیروهای مسلح، پیشکسوتان قدیمی تیپ نیز حضور داشتند و در حاشیه این مسابقه، تعدادی از پیشکسوتان که شاید 10 تا 20 سال بود پرش با چتر را انجام نداده بودند، پریدند که صحنه بسیار زیبایی بود.

اما حرف پایانیِ هشتمین فرمانده کلاه سبزهای ارتش جمهوری اسلامی ایران...

امیر خسروی: خدا رحمت کند امام خمینی را؛ ایشان در زمانی که برخیها در اوایل انقلاب، انحلال ارتش را زمزمه میکردند، فرمودند که ارتشیها فرزندان همین انقلاب هستند و باید ارتش در جایگاه خودش بماند؛ ارتشی که در دوران 8 سال دفاع مقدس جانانه جنگید و جوانان بسیاری را نثار این انقلاب، نظام و کشور کرد و توانست سد محکمی در برابر ارابه جنگی عراق باشد.

از طرفی ما در طول سالهای پس از انقلاب نیز شاهدیم که استکبار و کشورهای غربی با حمایت از کشور عراق در جنگ با ایران به دنبال براندازی این نظام بودند و با شکست در 8 سال جنگ، دنباله این هدف خود را با توسل به تحریم کشورمان پیگیری کردند و این روزها هم با ادبیاتی دیگر، از گزینههای رو میزشان دم میزنند. لذا آنها مترصدند تا در هر زمان ممکن، نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کنند ولی امروز شاهدیم که آمریکا و اسرائیل علیرغم تمام بلوفهایی که از روی میز بودن تمام گزینه ها دم میزنند، ولی به هیچ وجه جرات و جسارت فکر حمله به ایران را نیز ندارند چراکه در زمان دفاع 8 ساله مقدس که نظام اسلامی ایران هم در ابتدای راه خود قرار داشت، نتیجه رویارویی با ایران اسلامی را تجربه کردند و با وجود حمایت تمام قد تسلیحاتی و سیاسی از عراق، شکست را تجربه کردند.

Edited by صمد لطافتی
12

Share this post


Link to post
Share on other sites

میشه لطفا یک نفر در مورد این تصویر توضیح بده 

 

تیپ 65 با این خارجیها ؟ : STARTLE :  سرهنگ پاینده با اون خانمه ؟؟؟؟  : STARTLE : : STARTLE :  نیروی انتظامی ؟؟؟؟؟؟؟؟  : STARTLE :  : STARTLE :

 

1609758-720892891281936-2629326512396833

17

Share this post


Link to post
Share on other sites

کاکو جان اینجا مسابقات بین اللملی تو مالزی بود

15

Share this post


Link to post
Share on other sites

دوستان عرض ادب یادمه حول و حوش سال80 یا 81 که حقیر سرباز دژبان مرکز بود رفته بودیم سمتای ایلام یه جا بود صالح اباد ظاهرا مانور بود ..اون موقع هم مثل الان سایتای نظامی باب نشده بود که بشه دانش نظامیمون رو بالا ببریم مثل ادمای گیج دیدم چندتا هرکولس اومدن و اسمون پراز چترباز شد ..ولی موقع فرود بنده خداهارو از روی پشت بوم و تیر برق و ...اینا جمع میکردن ،،، قصه چی بود مگه چتراشون امکان تصیح مسیر ندارن که گروپ میخوردن تو درودیوار...یادمه مجروح زیاد داشتن...

یاحق

17

Share this post


Link to post
Share on other sites

دوستان عرض ادب یادمه حول و حوش سال80 یا 81 که حقیر سرباز دژبان مرکز بود رفته بودیم سمتای ایلام یه جا بود صالح اباد ظاهرا مانور بود ..اون موقع هم مثل الان سایتای نظامی باب نشده بود که بشه دانش نظامیمون رو بالا ببریم مثل ادمای گیج دیدم چندتا هرکولس اومدن و اسمون پراز چترباز شد ..ولی موقع فرود بنده خداهارو از روی پشت بوم و تیر برق و ...اینا جمع میکردن ،،، قصه چی بود مگه چتراشون امکان تصیح مسیر ندارن که گروپ میخوردن تو درودیوار...یادمه مجروح زیاد داشتن...

یاحق

 

چترهای موسوم به چتر اتوماتیک یا چتر گرد که عموما به رنگ سفید هستند قابلیت کنترل ندارند. احتمالا بعد از پرش باد شروع به وزیدن کرده و این عزیزان آش و لاش شده اند و یا اینکه خلبان هرکولس در محاسبات زمان پرش و یا مسیر دچار اشتباه شده است 

18

Share this post


Link to post
Share on other sites

شهید سرهنگ تکاور غلامحسین معصومی.

این دلاور ارتشی را بیشتر بشناسیم۰

پس از درخواست بیسیمی شهید چمران، حسین به همراه هشت نفر ارتشی و 300 بسیجی برای کمک به سمت سوسنگرد حرکت کرد و توانست با دور زدن شهر که تا چند ساعت پیش در محاصره دشمن بود به شهید چمران کمک کند. او مجروح شده بود. حسین دوباره به طرف شهر حرکت کرد اما یگان زرهی دشمن آنها را زیر آتش خود گرفته بود...

جملات بالا بخشی از گفتوگوی خبرنگار سرویس فرهنگ حماسه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با حسن معصومی برادر شهید غلامحسین معصومی از اعضای ستاد جنگهای نامنظم است.

دانشگاه افسری انتخاب اولش بود

حسن معصومی میگوید:حسین در سال 1331 در شهرستان «فریدن» از توابع استان اصفهان متولد شد. دو ساله بود که خانواده ما به تهران آمد. او دوره ابتدایی تحصیلی را در مدرسه «اسلامی» رستمآباد سپری کرد و پایه راهنمایی را هم در دبیرستان چیذر گذراند. دیپلم که گرفت، در آزمون ورودی دانشگاههای تهران، افسری و تربیتمعلم شرکت کرد. حسین مجاز به حضور در دانشگاه افسری و تربیت معلم شده بود اما به خاطر خدمت به کشور و دفاع از آن، در سال 1351 به دانشگاه افسری رفت. سه سال در این دانشگاه درس خواند و درجه ستواندومی گرفت. او که یک درجهدار محسوب میشد برای تکمیل دوره تکاوری و «رنجر» سه ماه، به شیراز منتقل شد. پس از بازگشت به تهران در «تیپ 23 نوهد» مشغول انجام وظیفه شد.

حوادث کردستان، شهید صیاد شیرازی و مقابله با ضدانقلاب

مستکبران جهان برای آنکه پایههای نظام نوپای انقلاب اسلامی را متزلزل کنند تصمیم گرفتند تا با ایجاد درگیریهای قومی، کشور را با مشکل روبرو کنند. یکی از همین ناآرامیها نیز حوادث کردستان بود که شهید چمران در آن جا حضور یافت و ضدانقلاب را سرکوب کرد. برادر من هم که در آن زمان یک افسر ارتشی بود به همراه هفت تن از دوستانش به کردستان رفته بود اما شهید صیادشیرازی که در آن زمان درجه سرگردی داشت، به آنها گفته بود:«با هفت نفر نمیتوانید کاری انجام دهید»؛ بنابراین دوباره به تهران بازگشتند و یک گروهان داوطلب را برای مقابله با ضدانقلاب سازماندهی کردند.

80 روز محاصره

اولین حضورشان در کردستان 45 روز به طول انجامید و پس از آن به تهران بازگشتند. پس از چند روز بار دیگر به کردستان رفتند اما این بار آمدنشان حدود 80 روز به طول انجامید. او هیچ اطلاعاتی را درباره تاخیر بازگشتش بروز نمیداد و به ما نمیگفت که این مدت 80 روز در محاصره ضدانقلاب بودند. یکی از کارهای او در این مدت دستور به رگبار گرفتن گلهای از گوسفندان بود. در یکی از شبها که در محاصره بودند رزمندهای پیش او میآید و میگوید که یک گله گوسفند از دامنه کوه بالا میآید. او بدون آنکه درنگ کند میگوید آنها را به رگبار ببندید. همه از دستور او متعجب شده بوند اما از آن اطاعت کرده بودند. هنگامی که به دامنه کوه میروند متوجه میشوند که در کنار لاشه هر گوسفند، جنازه یک ضدانقلاب هم بر زمین افتاده است.

درخواست شهید چمران

پس از حوادث کردستان و آغاز جنگ تحمیلی، به صورت داوطلبانه با گروهی به جنوب میروند و خودشان را به ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران معرفی میکنند. در عملیات شکست حصر سوسنگرد هنگامی که شهید چمران از ناحیه پا مجروح شده بود از پشت بیسیم اعلام میکند که حسین معصومی را برای کمک بفرستند. او هم همراه هشت نفر ارتشی و 300 بسیجی به سمت شهید چمران حرکت میکند. شهر سوسنگرد را دور میزنند و در همین حین مقدار زیادی از ادوات نظامی دشمن را هم به غنیمت میگیرند و علیه خود عراقیها استفاده میکنند. پس از انتقال شهید چمران به پشت جبهه دوباره به منطقه میرود.

تکتیرانداز دشمن و نظر تیمسار شهید فلاحی .

آقای سیفی از همراهان برادرم درباره چگونگی شهادت برادرم میگوید: «پس از انتقال شهید چمران به پشت جبهه، در حال پیشروی به جلو و وارد شدن به شهر سوسنگرد بودیم که ناگهان حسین فریاد زد: «سیفی بخواب زمین!». من هم بلافاصله خوابیدم. در چشم برهم زدنی گلوله تانکی از بالای سرم عبور کرد. با آرام شدن اوضاع برای آنکه منطقه را ببیند سرش را بالا آورد اما تک تیرانداز دشمن شقیقهاش را هدف گرفت و او را شهید کرد.

با شهادت برادرم، تیمسار فلاحی در یک مصاحبه عنوان کرده بود: «غلامحسین معصومی اولین کسی بود که به همراه شهید چمران، قهرمانانه وارد شهر سوسنگرد شد و در نهایت نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.»

منبع:

www.isna.ir

Edited by صمد لطافتی
15

Share this post


Link to post
Share on other sites
عملیات رهایی گروگان تیپ 65 نیروی مخصوص ارتش در قطار بین شهری

 


 

چند تا از تصاویر رو هم به صورت نمونه میگذارم و نه همشون رو تا صفحه سنگین نشه . برای دیدن همه ی عکس ها به همن لینکی که بالا گذاشتم برید

 

139308281832232434117354.jpg

 

139308281832236644117354.jpg

 

139308281832233834117354.jpg

 

139308281832237424117354.jpg

 

139308281948427174118384.jpg

 

139308281948432324118384.jpg

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

به گزارش مشرق، سنگ بنای تشکیل نیروهای ویژه در ارتش، به اواسط دهه 40 برمی‌گردد و در سال 1348 بود که تیپ 23 با 5 گردان در تهران تشکیل  و بعدها یک گروهان عملیات روانی و یک گروهان رهایی گروگان هم به این ساختار اضافه شد.

ساختار این تیپ در دفاع مقدس به لشکر -با 2 تیپ تکاور و یک تیپ نوهد- ارتقا یافت و در همیان سالها، «کارکنان نوهد» تیپ 3 لشکر 23 سازماندهی شدند.

این تیپ در سال 1372 از لشکر 23 جدا شد و تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد -یا همان ساختار قبلی اما با کمی تغییر نسبت به قبل- تشکیل شد و به صورت مستقل در ساختار نیروی زمینی ارتش قرار گرفت.

در این تغییرات بجای 5 گردان،‌ 3 گردان نوهد، یک گروهان رهایی گروگان و یک گروهان عملیات روانی و قسمت‌هایی که بایستی تیپ را پشتیبانی کنند، تشکیل شد.

آنچه در زیر می خوانید گفتگوییست با امیر سرتیپ دوم نوذر نعمتی فرمانده تیپ کلاه سبزهای ارتش:

* تفاوت دوره‌های ویژه «نوهد» با دورهای دیگر ارتش

امیر نعمتی در ابتدا به اهمیت یگان نوهد پرداخته و می‌گوید: همان‌طور که از اسم این یگان مشخص است،‌ «نوهد» مخفف نیروهای ویژه هوابرد است و این بدین معنی است که کارکنان این تیپ، دوره‌هایی بیشتر از کارکنان یگان‌های تکاور طی می‌کنند تا بتوانند مأموریت‌های خود را انجام دهند.

وی افزود: برای مثال، دوره‌ای که در یگان‌های تکاور عادی برگزار می‌شود، دوره تکاور کوهستان -در کمیته تکاور مرکز پیاده شیراز- است اما ما حدود 11 دوره مختص نیروهای ویژه برگزار می‌کنیم که دوره چتربازی -بعنوان پایه اصلی دوره‌ها- و دوره نوهد از آن جمله است که که کارکنان در تمامی رسته‌ها بایستی در مدت 1 سال آن را طی کنند.
 

1319041_703.jpg

«طی این دوره، نیروها آموزش رزم در شرایط مختلف جغرافیایی اعم از کویر، جنگل،‌ کوهستان، رزم در محیط آبی خاکی، غواصی و رزم در برف را فرامی‌گیرند و سپس برای تکمیل دوره نوهد، دوره‌های مربی چتربازی، چتربازی سقوط آزاد، اسکی،‌ رهایی گروگان، موتور سواری و تازش، تک‌تیرانداز هجومی، تربیت مربی کوهستان، دوره عملیات ویژه و دوره حفاظت شخصیت‌ها را آموزش می‌دهیم. اینها در واقع تفاوت تیپ 65 نوهد با سایر یکان‌های تکاور ارتش است.»

نعمتی با بیان اینکه طی دوره نوهد، پایه و اساس کار تیپ 65 است، افزود: لازمه گذراندن این دوره، پشت سر گذاشتن دوره چتربازی اتوماتیک است و کارکنان بایستی در این دوره مهارت را کسب کنند.

وی افزود: دشواری‌های دوره چتربازی ایجاب می‌کند که شرکت کنندگان در شرایط مطلوبی بوده و از سلامت کامل جسمی و روحی، به عنوان لازمه صد در صدی دوره چتربازی برخوردار باشند.

«البته تمام کارکنان نیروهای مسلح در بدو استخدام، مسیر آزمایش‌های پزشکی را طی می‌کنند، اما ما در تیپ 65 نوهد آزمایش‌های کامل‌تری را در خصوص سلامت جسمی و روحی کارکنانی که وارد تیپ می‌شوند انجام می دهیم و در صورتی که کارکنان از همه لحاظ مورد تأیید پزشک باشند، می‌توانند در دوره چتربازی شرکت کنند.»

* در رهایی گروگان اولین گلوله باید به هدف اصابت کند

فرمانده تیپ 65 نوهد با اشاره به یگان رهایی گروگان اظهار داشت: افرادی که در این یگان خدمت می‌کنند، بدروه آموزشی بسیار سخت، حساس و طولانی 18 ماهه را می‌گذرانند.

«ما در این دوره رهایی گروگان در ناو، رهایی گروگان در هواپیما، رهایی گروگان در قطار، رهایی گروگان در جنگل و رهایی گروگان در خودرو را آموزش می‌دهیم. کارکنان ما بایستی در این دوره حتماً‌ تیراندازی را به طور دقیق فرابگیرند، چون کسی که در این یگان انجام وظیفه می‌کند، تحت هیچ شرایطی نباید اشتباه کند و اولین گلوله باید هدف را مورد اصابت قرار بدهد و درست به جایی اصابت کند که نیاز است.»

نعمتی ادامه داد: مثلاً ممکن است گروگان‌گیر، فردی را به عنوان سپر خود قرار داده باشد؛ پس نیروی ما باید آن‌قدر در تیراندازی مهارت و دقت داشته باشد که از کوچکترین زمان استفاده کند و هدف را مورد اصابت قرار دهد تا گروگان آسیبی نبیند و به سلامت آزاد شود و گروگان گیر از بین برود.

* آموزش دوره‌های ویژه برای سایر کارکنان ارتش توسط نوهد

فرمانده تیپ 65 نوهد در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دوره سقوط آزاد اشاره و تصریح می‌کند: دوره بسیار مهم دیگری که این یگان آموزش می‌دهد و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است،‌ دوره سقوط آزاد و تربیت مربی سقوط آزاد است،‌ با توجه به اینکه نفوذ از راه آسمان و نفوذ از دریا از قابلیت‌های اصلی نیروهای ویژه هوابرد است، کارکنان بایستی چترباز سقوط آزاد باشند تا بتوانند به هر منطقه‌ای که مورد نظر است، وارد شوند و مأموریت خود را انجام دهند.
 

1319042_907.jpg

نعمتی تاکید کرد: این یگان دوره‌های عملیات ویژه، تربیت مربی کوهستان،‌ موتورسواری و تازش، حفاظت شخصیت‌ها و تربیت مربی تک تیرانداز و هر دوره‌ای که آموزش خاصی را داشته باشد، بنا به دستور، برای سایر کارکنان ارتش آموزش می‌دهد.

* تدریس جنگ‌های نامنظم به یگان‌های نزاجا توسط کلاه‌سبزها

وی گفت: برای مثال دوره تربیت مربی تیرانداز که آموزش آن جدیداً‌ به مرکز آموزش تکاور محول شده است، برای اولین بار در این تیپ آغاز شد و ما 6 دوره را برای کارکنان نیروی زمینی برگزار کردیم. همچنین با توجه به اهمیت جنگ‌های نامنظم، این یگان وظیفه دارد به سایر یگان‌های نیروی زمینی نیز نحوه انجام مأموریت در جنگ‌های نامنظم را آموزش دهد و هم اکنون افرادی از تیپ 65 نوهد در سایر یگان‌ها در حال تدریس و تعلیم جنگ‌های نامنظم به کارکنان نیروی زمینی ارتش هستند.

* حفاظت از فرماندهان ارتش به عهده رهایی گروگان نوهد است

نعمتی با بیان اینکه دوره‌های رهایی گروگان و سقوط آزاد در حال حاضر در سطح ارتش و نیروهای مسلح کاربرد دارد، گفت: برای مثال یکی از مأموریت‌های یگان رهایی گروگان، حفاظت از شخصیت‌های ارتش است.

«محافظان فرماندهان عالی رتبه ارتش از بهترین آموزش دیدگان گروهان رهایی گروگان هستند. ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نیروهای ارتش هم،‌ گاه افرادی را برابر نیاز برای طی این دوره معرفی می‌کنند.»

فرمانده تیپ 65 نوهد اظهار داشت: حضور نیروهای ویژه در خارج از ارتش، بنا به دستور سلسله مراتب است. چنین ماموریت‌های با توجه به امنیت بسیار بالای کشور، تاکنون نیاز نبوده ولی اگر روزی هم نیاز باشد به طور یقین استفاده می‌شود.

* آماده ماموریت در خارج از مرزها هستیم

نعمتی با اشاره به اقدامات نوهد در دوران دفاع مقدس گفت: در بسیاری از عملیات‌هایی که ارتش و سپاه انجام داده‌اند، جمع‌آوری اطلاعات و نفوذ به عمق خاک عراق بر عهده نوهد و نیروی مخصوص بوده است و شهدا و جانبازانی‌، از جمله شهید آبشناسان، از شهدای شاخص نوهد هستند که در نبردهای این یگان، تقدیم انقلاب و اسلام شده‌اند.
 

1319043_771.jpg

وی ادامه داد: مأموریت‌های ما بیشتر شامل مأموریت‌های شناسایی توأم با رزمی و اکثراً برون‌مرزی بود؛ چون در واقع مأموریت‌های ما پشت جبهه دشمن و نفوذ به قلب دشمن و ضربه‌زدن به نقاطی است که دشمن اصلا انتظار آن را ندارد و این می‌تواند هم شناسایی باشد و هم رزمی،‌ الان هم اگر خدای ناکرده اتفاقی بیفتد و جنگی رخ دهد،‌ ما طبق مأموریت‌های خودمان وارد عمل می‌شویم.

* استفاده از لباس‌های استتار جدید در نوهد

فرمانده تیپ 65 نوهد در ادامه به تجهیزات این یگان اشاره و تصریح کرد: انجام مأموریت در یک یگان منظم، نیازمندی‌های تجهیزاتی خودش را دارد که در اختیار یگان‌ها قرار دارد، اما با توجه به اینکه تیپ نوهد یک یگان نامنظم است و ممکن است مأموریت‌های که در جنگ‌های نامنظم متصور هستیم، به تجهیزات خاص نیاز داشته باشد، تجهیزات مورد نیاز از نیروی زمینی درخواست و برای انجام مأموریت واگذار می‌شود.

وی افزود: همچنین این یگان‌ دارای لباس‌های مخصوص و لباس‌های استتار بصری، حرارتی و ... و تجهیزات مخابراتی جدید است که با توجه به مأموریت‌های محوله در اختیار قرار گرفته است.

* آزمایش سلاح چینی برای مقایسه با ژ-3

نعمتی خاطرنشان کرد: ضمناً هرگونه تجهیزاتی که قرار باشد به نیروی‌زمینی ارتش تحویل داده شود، با توجه به اهمیت تجهیزات و دانش تخصصی کارکنان این یگان،‌ برای انجام آزمایش ابتدا به تیپ 65 نوهد واگذار شده و پس از انجام آزمایش‌های کارشناسی توسط متخصصان ما، نظر کارشناسی به سلسله مراتب فرماندهی نیروی زمینی ارتش منعکس می‌شود.

فرمانده تیپ 65 نوهد گفت: بعنوان مثال انجام آزمایش کاربرد تفنگ‌های تک تیرانداز شاهر بود که نقاط قوت و ضعف آن به جهاد خودکفایی نیروی زمینی منتقل و اشکالات آن برطرف شد.

وی در پایان به انجام آزمایش بر روی نارنجک‌‌انداز 40 میلی‌متری و نیز مقایسه یک سلاح‌چینی با تفنگ ژ-3 اشاره کرد که کارکنان نوهد در چند مرحله و در مأموریت‌های مختلف سلاح مورد نظر را مورد آزمایش قرار دادند و در نهایت این سلاح مورد قبول قرار نگرفت.

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

طبق این عکس، اینطور بنظر میرسه که ارتش به تفنگ روز آمریکایی M4 مسلح شده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

photo-2016-01-22-23-20-35.jpg

 

dcwfcnn7vzxq2tlwz0y3.jpg

7

Share this post


Link to post
Share on other sites

با درود فراوان خدمت جناب ام 60 عزیز در رابطه با سلاح ام4 در صفحه ی پارتیزان فیسبوک عکسی دیدم  که در آن یک از اعضای تیپ 65 در دست خود این سلاح را داشت ومن آن عکس را فکر میکنم حدود 2 ماه پیش به همراه توضیحاتی در رابطه با آن دیده بودم . اگر امکانش بود لینک آن را قرار خواهم داد.

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

عرض سلام خدمت جناب ناشناس عجیب و بقیه ی اساتید محترم

 

تجهیز تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد ارتش به اسلحه ی ام 4 ( یا فجر 224 (جای بحث داره))

421303171-21141.jpg

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

 با درود فراوان خدمت جناب صالح عزیز ودیگر دوستان . خیلی خیلی ممنون از پاسخ زیبا یتان . واز این که در این انجمن عضو هستیدخیلی  خوشحالم . قربان اتفاقاً تصویری که مد نظر بنده ی حقیر بود همین تصویر ارسالی بود که شما دوست عزیز زحمت آن را کشیدید . بازهم خیلی خیلی از شما متشکرم ارادتمند : ناشناس عجیب

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

خوب حالا من از اساتید یه سوال دارم و آن اینکه این اسلحه مدرن آمریکایی دست نیروهای آجا چی میگه؟

از کجا اومده؟

چطور اومده؟

: AWE :

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

مثل همون چیزای که قبلا اومده (چشمک). خیلی هم مدرن نیست ها.(شوخی کردم )

بازار سیاه !! پول بدی شاتل هم می تونی بخری .

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

شاید هم نسخه چینی اون باشه

9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now