Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Sign in to follow this  
Followers 0

قطبنما ونحوه استفاده از آن

سلام دوستان خوبم


طرح درس تقدیمی بعنوان (قطب نما وطریقه استفاده از آن و انواع جهت یابی ها میباشد) میباشد که


براساس آیین نامه های موجود آرتش جمهوری اسلامی ایران استخراج ونوشته شده است .


هنگام آموزش حتما به روش تدریس توجه شود وبه پنج مرحله آموزش توجه شود .


طرح درس درسه هدف واسطه باید نوشته شود.


رعایت وقت هر مرحله آموزش اجباری است.


استفاده از این طرح درس با رعایت شروط ذیل برای همه آزاد هست.


1-نثار فاتحه به روح پاک شهدای جنگ تحمیلی وشادی روح امام شهداء حضرت آیت الله امام خمینی (ره)


2-ذکر نام این انجمن در ذیل آخرین برگ طرح درس.


3- التماس دعا دارم .


سروان جانباز ارتش جمهوری اسلامی ایران


حسنعلی ابراهیمی سعید


http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=3af67c825e0fa2aaa358de11bf6697c6

 


114

hasa-n-a-li_ebrahimi_said_13930512-1.jpg

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

درود استاد 

لطفا نحوه کار کردن با گرا هم بصورت کامل قرار بدهید

باتشکر

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

چگونه گرا می دهند؟

در حالت کلی هر حرکتی با شتاب و نوع مسیر حرکت مشخص میشود. به عنوان مثال ، در یک حرکت یکنواخت در امتداد خط راست که اصطلاحا حرکت مستقیمالخط یکنواخت گفته میشود، شتاب صفر بوده و مسیر حرکت یک خط راست میباشد. در تشریح انواع حرکتهای شتابدار ، به دلیل سادگی ، حرکت با شتاب ثابت بیشتر مورد توجه است. حرکت پرتابی یکی از انواع حرکت با شتاب ثابت است که در یک مسیر خمیده انجام میشود. حرکت ایدهآل توپ چوگان یا توپ گلف نمونهای از حرکت پرتابی است.

حرکت پرتابی در غیاب مقاومت هوا

اگر از مقاومت هوا صرفنظر کنیم، تنها نیرویی که بر جسم وارد میشود، نیروی گرانش است. این نیرو به خاطر میدان گرانش زمین ، شتاب ثابت و رو به پایین g (شتاب گرانشی) را بر جسم وارد میکند. بنابراین شتاب تنها یک مولفه قائم خواهد داشت و مولفه افق شتاب صفر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که جهت سادگی شتاب گرانشی را ثابت اختیار میکنیم. چون نیروی گرانشی یک نیروی پایستار خواهد بود، بنابراین میتوانیم یک نیروی پایستار تعریف کرده و هر جا که لازم شد، از قانون بقای انرژی استفاده کنیم.

اگر در فضای سه بعدی جهت g را در امتداد محور z ها اختیار کنیم، چون در امتداد محورهای x و y شتابی وجود ندارد، لذا حرکت در این دو امتداد یکنواخت خواهد بود و تنها در جهت محور z حرکت شتابدار خواهیم داشت. به این ترتیب میتوانیم معادلات حرکت را تشکیل داده و در مورد مسیر حرکت و سایر پارامترهای دیگر که در امر حرکت دخالت دارند، پیشگویی کنیم. اگر معادلات حرکت را با استفاده از روشهای حل معادلات دیفرانسیل حل کنیم، معادله مسیر مشخص میشود. بنابراین ملاحظه میکنیم که مسیر حرکت یک سهمی خواهد بود.


حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا

در این حالت که تقریبا حالت واقعیتر حرکت یک پرتابه است، فرض میکنیم که مقاومت هوا بهصورت یک نیروی تلف کننده بر پرتابه عمل کند. در این صورت حرکت پایا نبوده و در اثر آن اصطکاکی ناشی از مقاومت هوا ، انرژی کل بطور مداوم در حال کاهش میباشد. اگر برای سادگی فرض کنیم که نیروی مقاومت هوا بهصورت خطی با سرعت تغییر کند، در این صورت دو نیرو بر پرتابه اثر میکند که یکی نیروی مقاومت هوا و دیگری نیروی گرانشی زمین است. بنابراین اگر معادلات حرکت را بنویسیم، در اینصورت در راستای سه محور مختصات شتاب خواهیم داشت.

حال اگر با استفاده روشهای حل معادلات دیفرانسیل ، معادلات حرکتی را حل کنیم، در این صورت به جوابهایی خواهیم رسید که توابعی نمایی از زمان هستند. در این حالت مسیر حرکت بهصورت یک سهمی نیست، بلکه این مسیر به صورت منحنی است که زیر مسیر سهمی متناظر (حالت بدون مقاومت هوا) قرار دارد. البته لازم به ذکر است که در حرکت واقعی یک پرتابه در جو زمین ، قانون مقاومت هوا به صورت خطی نیست، بلکه به صورت تابع پیچیدهای از تندی است. با استفاده از روشهای انتگرال گیری عددی به کمک کامپیوترهای با سرعت بالا ، میتوان محاسبات دقیق مسیر حرکت را انجام داد.

برد حرکت پرتابی
اصطلاحا واژه برد به مسافت افقیی اطلاق میشود که پرتابه طی میکند تا به زمین برسد. بعد از حل معادلات حرکت و مشخص نمودن مولفههای حرکت در راستاهای مختلف ، در مؤلفه z حرکت z = 0 قرار داده و مقدار t را محاسبه میکنیم. حال این مقدار t را در مولفههای x و y جایگذاری میکنیم. طبیعی است که جذر مربع مجموع مولفههای x و y حرکت ، برابر برد پرتابه خواهد بود.

کاربرد حرکت پرتابی
کاربرد حرکت پرتابی معمولا در موارد نظامی بیشتر از موارد دیگر است. به عنوان مثال ، دیدبان با استفاده از قوانین حرکت پرتابه مختصات محلی را که میخواهند بوسیله توپخانه هدف قرار دهند، تهیه میکند و آن را در اختیار افرادی که در کنار توپ قرار دارند، میدهد. سپس افراد دیگری این مختصات با تنظیم لوله توپ پیاده میکنند، حال اگر توپ شلیک شود، به هدف مورد نظر اصابت خواهد نمود. بنابراین حرکت پرتابی در امور نظامی و جنگی کاربرد فوقالعاده مهمی دارد.

منبع دانشنامه رشد
پاسخ : چگونه گرا می دهند؟
در حرکت پرتابی، فاصلهی افقیای که پرتابه طی میکند تا دو باره به ارتفاع اوّلیهی پرتاب برگردد، بُرد پرتابه نامیده میشود..

13807103421602_1.JPG

محاسبه مختصات نقطه اوج
نقطهی اوج (در حرکت پرتابی) بالاتر ین نقطهای است که پرتابه به آن میرسد. در شکل زیر ارتفاع نقطهی اوج با H نشان داده شده است. سرعت در راستای محور y در نقطهی اوج صفر است ( چرا؟ ).

13807103424664_2.JPG

در نتیجه

138071034216043_3.JPG

از این رابطه زمانِ رسیدن به اوج به دست میآید. با جای گذاری این زمان، در معادله ارتفاع نقطهی اوج به دست میآید :

138071034517649_4.JPG

بُرد پرتابه را با نماد R نمایش میدهیم. مختصات نقطهی بازگشت به ارتفاع اوّلیه با توجّه به شکل بالا به صورت است. با استفاده از رابطهی فوق داریم :

138071034429327_5.JPG

پس

138071034538905_6.JPG

پرتاب در راستای افقی
اگر جسمی بطور افقی پرتاب میشود. مسیر حرکت یک نیمه سهمی خواهد بود. و در معادلات پرتابی به جای مقدار صفر را قرار میدهیم.

138071034725095_7.JPG
http://www.uplooder.net/img/image/44/c84efcdda2df2185337ede8eabf7ce9f/hassan_ali_ebraheme_said_(2).jpg

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

در حرکت پرتابی، فاصله‌ی افقی‌ای که پرتابه طی می‌کند تا دو باره به ارتفاع اوّلیه‌ی پرتاب برگردد، بُرد پرتابه نامیده می‌شود..


m70.jpg


محاسبه مختصات نقطه اوج
نقطه‌ی اوج (در حرکت پرتابی) بالاتر ین نقطه‌ای است که پرتابه به آن می‌رسد. در شکل زیر ارتفاع نقطه‌ی اوج با H نشان داده شده است. سرعت در راستای محور y در نقطه‌ی اوج صفر است ( چرا؟ ).


Mg59b.jpg


در نتیجهimage036.gif


از این رابطه زمانِ رسیدن به اوج به دست می‌آید. با جای گذاری این زمان، در معادله ارتفاع نقطه‌ی اوج به دست می‌آید :image038.gif


بُرد پرتابه را با نماد R نمایش می‌دهیم. مختصات نقطه‌ی بازگشت به ارتفاع اوّلیه با توجّه به شکل بالا به صورت است. با استفاده از رابطه‌ی فوق داریم :


priject-image010.gif
پس

image038-b.gif


پرتاب در راستای افقی
اگر جسمی بطور افقی پرتاب می‌شود. مسیر حرکت یک نیمه سهمی خواهد بود. و در معادلات پرتابی به جای مقدار صفر را قرار می‌دهیم.image053.gif

 

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

جناب سروان 

 

وسط جنگ که فکر نکنم اینهمه فرمول رو بشینن حساب کنن

به دانشجو سر جلسه دو تا سوا ل میدی بعد یک ساعت باید با کاردک از برگه جداش کنی اونوقت  زیر اتش توپخانه چیکار میکنن

 

یه توضیح بدین ممنون میشم

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

با سلام اتفاقاً یک سری  فرمولهای ریاضی در صحنه نبرد محاسبه میگردند از جمله در تخمین مسافت زاویه شلیک توپخانه و.... مثلاً نیروهایی که گرا به توپخانه میدهند معمولاً از افراد تحصیل کرده هستند . و به طور مثال در ناوبری و جهت یابی  نیز  از یک سری محاسبات وفرمولهای ریاضی استفاده می شود

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
در در ۱۳۹۶/۳/۲۳ ه‍.ش. در 2:42 PM، Crounus2000 گفته است :

جناب سروان 

 

وسط جنگ که فکر نکنم اینهمه فرمول رو بشینن حساب کنن

به دانشجو سر جلسه دو تا سوا ل میدی بعد یک ساعت باید با کاردک از برگه جداش کنی اونوقت  زیر اتش توپخانه چیکار میکنن

 

یه توضیح بدین ممنون میشم

سلام استاد

 

باور بفرمایید دقیقآ دیده بانان توپخانه و خمپاره اندازه این فرمولها و سختر از اینها را هم محاسبه می کردند چون مهمات را در محدودیت می دیدیم

اما..................

ارادت

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

جناب ابراهیمی سعید با درود

بنده در زمان جنگ رسته ام پیاده بود کد 111 . ولی گاها به دوستان در دستۀ خمپاره سر میزدم و نحوۀ کارشان را با خمپاره اندازهای 81 و 120 میدیدم . هرچی فکر کردم بیاد نیاوردم که چنین فرمولهایی را بکار بسته باشند .

خوب بیاد دارم که هر فرماندۀ قبضه یک پلاتین برد داشت که گراهای دیده بان را روی آن رسم میکرد و سپس زاویه و برد و خرج خمپاره را اعلام میکرد . ناگفته نماند که بنده شخصا نیز گاهی دیدبان میشدم . معمولا دیده بان چهار مورد را با بی سیم اعلام میکرد . دو گرای دیده بان - هدف و دیده بان قبضه و دو مسافت دیده بان تا هدف و دیده بان تا قبضه .

ممنون میشوم بفرمایید آیا این مباحث بعد از جنگ وارد مراحل آموزش و اجرا در ارتش رسیده یا اینکه بنده بی خبر بوده ام . ارادتمند : تلخک

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0