Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

آلبوم تصاویر خلبانان فانتوم

428 posts in this topic

06337474413403845698.jpg

سرهنگ خلبان جلیل پور رضائی یکی از تاپ ترین خلبانان اف 4 که دوره دانشجوئی خلبانی را نیز در کشور پاکستان طی نمود و در بین کلیه دانشجویان مقام اول را کسب و به دریافت Sword of Honour نائل گردید.

52292973971416704906.jpg

23722953517989539714.jpg

14

Share this post


Link to post
Share on other sites

جناب صابر مطلق 

 

68861fe528c81.jpg

13

Share this post


Link to post
Share on other sites

در تصویری که مربوط به گردان 72 شیرازه نفری که تنهایی کنار تابلو نشسته جناب نمکی بایدباشند

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

58038130041759446014.jpg
 سرهنگ خلبان جلیل پور رضائی یکی از تاپ ترین خلبانان اف 4 که دوره دانشجوئی خلبانی را نیز در کشور پاکستان طی نمود و در بین کلیه دانشجویان مقام اول را کسب و به دریافت Sword of Honour نائل گردید.


47557483356303885093.jpg

شهید رضائی خسروی


85758958737436766877.jpg

29498754390449288255.jpg

ویژه

16

Share this post


Link to post
Share on other sites

49222359135307778541.jpg

 

شهید محمد  میر

 

46616268010968431329.jpg

13

Share this post


Link to post
Share on other sites

نفر اول نشسته از راست مرحوم سروان خلبان علی شفیق در تیم فوتبال نیرو هوایی:

83364713582298605813.jpg

28202654475685326577.jpg

نشسته از راست: علی عظیمی، شهید هداوند؛هوشنگ صدیق که فرمانده نیرو هوائی جمهوری اسلامی گردید؛ مرحوم جهانجش کامران ؛ علوی؛ قلعه ای: .عبدالعلی زاده.

ایستاده از راست :شیرازی؛ علی پرتوی؛ هوشنگ ویژه ٬ بیضائی

42786284377838913288.png

24176102899850765593.png

سرهنگ خلبان محمد باقر گردان از خلبانان با تجربه فانتوم

15

Share this post


Link to post
Share on other sites

30434589125803639177.jpg

ایستاده از راست: عبدالخالق صداقت - ناصر باقری - جمشید زهره حیدریها

نشسته از راست : شیراقایی - محمد رضا معلمی - اصغر تولایی

جناب باقری فکر کنم همچنان خلبان شرکت ماهان باید باشند.

14

Share this post


Link to post
Share on other sites

امیدوارم تکراری نباشه

 

99170811903882674523.jpg

نفر چپ سرتیپ خلبان فکوری

14

Share this post


Link to post
Share on other sites

di-ULZJ.jpg

سمت چپ تیمسار سرتیپ ایت محققی فرمانده پایگاه شاهرخی (همدان) سمت راست سرگرد جمشید استوار مراسم خدا حافظی برای انتقال به اصفهان...

14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now