Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

درآستانهٔ روز زن، ﺗﻘﺪﯾﻢ به همه زنان ایران زمین

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺠﻮﺩ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ :  ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ
زﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺻﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻟﻄﯿﻒ؛ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺎﺷﻘﯽ؛ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺎﻃﻔﻪ؛ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﻌﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔﺎ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺍﺯ؛ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﺎﺭ ﯾﮑﺪﻝ؛ ﯾﮏ ﺷﻔﯿﻖ
ﺯﻥ ..ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺣﺲ ﺧﻮﺵ؛ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺐ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻧﺼﯿﺐ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﻔﯿﻖ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﻮﺭﻫﺎ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎﻥ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ

 

حسنعلی ابراهیم سعید

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

یک زن گرانبها ترین اعجاز خداست
برای داشتنش باید وضوی باران گرفت
و به نام عشق، شبنم وار بر عطر او سجده کرد
و هزار هزار گل سرخ را تسبیح لحظه هایش نمود.

او اجابت میکند، عشقی بالاتر از خورشید
و زیباتر از مهتاب را
و تنها یک زن میداند آیین دوست داشتن را
و آنقدر زیبا هدیه میکند این عشق را که سیراب شوی
آری میدانی که او
الهه ی عشق است
و بهشت کمترین سرزمین اوست
تقدیم به همه ی مادران، زنان و دختران سرزمینم...

❤️پیشاپیش روز زن مبارک❤️

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

آنها دو نفر بودند ... 

Anha2NafarBudand.jpg 


«« درگيري بالا گرفته بود. بيشتر خيابان ها و کوچه ها افتاده بود دست عراقيها. 

بچه ها کوچه به کوچه مي جنگيدند تا هرچه بيشتر جلوي تانک هاي عراقي که همه چيز را له مي کردند و مي آمدند، را بگيرند.
 

ما سه نفر بوديم. ولي آن ها دو نفر بودند.ما سه نفر بوديم. من و دو تاي ديگر از بچه ها. از رو پشت بام خانه ها تردد مي کرديم. نمي شد رفت توي خيابان. دشمن همه جا بود. توي خانه ها، کوچه ها، بازار و ... .آن ها دو نفر بودند. مانده بودند وسط ميدان. ميدان شهيد مطهري خرمشهر. کسي ديگر از نيروهاي خودي آنجا نبود. همه اش در چند دقيقه خيلي کوتاه اتفاق افتاد. آنقدر کوتاه که حتي فرصت فکر کردن به اينکه چه کار کنيم را هم از ما گرفته بود.آن ها دو نفر بودند. ولي دور و برشان خيلي نيرو بود. نه نيروي خودي، که سربازان وحشي و کماندو هاي دشمن. آن ها خيلي زياد بودند. خيلي مشتاق بودند تا ببينند چه کساني تا اين لحظه در وسط ميدان به طرفشان تيراندازي مي کرده و جلوي حرکتشان را گرفته بودند.حلقه محاصره را تنگ تر مي کردند. خودشان هم تعجب کرده بودند. آنچه مي ديدند، باورش سخت بود. 

آنها دو نفر بودند. دو دختر ايراني. دو دختر مسلمان و غيرتمند که چادر بر سر تا آنجا که در توانشان بود با تيراندازي جلوي حرکت دشمن را به طرف مسجد جامع سد کرده بودند.آن همه عراقيها معطل مانده بودند، فقط به خاطر مقاومت اين دو دختر. عصباني شده بودند. هم عصباني و هم وحشي. کسي تيراندازي نمي کرد. همه آرام جلو مي رفتند و حلقه محاصره را تنگ تر و تنگ تر مي کردند.مبهوت مانده بوديم که چه کنيم و چه خواهد شد؟ گيج شده بوديم. ناگهان: \" تق، تق\" .همين! صداي شليک دو گلوله از دو اسلحه پشت سر هم به گوش رسيد. آن دو دختر رو به روي هم نشسته بودند وسط ميدان و کفتارهاي وحشي عراقي اطرافشان را گرفته بودند، لوله اسلحه شان را به طرف هم گرفتند و با شليک گلوله، همديگر را از ننگ اسارت به دست دشمن بي دين نجات دادند.عراقيها مبهوت مانده بودند، ما هم همينطور. 

اشک تنها چيزي بود که از گوشه چشمان ما سه نفر جاري شد و ديگر هيچ. »» 

نوشتهء عنايت صحتي شکوه 
برگرفته از مجله فکه، شماره بيست و نهم، خرداد ماه ۱۳۸۱ 

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

7s.jpg
 

دانشمندان اتمی زن ایران. 
بریده‌ای از جراید ایران در دهه‌ ۵۰ خورشیدی. 
از راست به چپ خانم‌ها 
دکتر مرآت، رقیه باقرزاده اکبری، 
دکتر مهین‌دخت رحمانی، ثریه سمیعی، 
ماهرو اکبرنیا، فرزانه محمدی، 
دکتر افسر سیار و دکتر زهره عابدین‌زاده

 

فقط خواستم بگم روز زن بر تمام شیر زنان با وجود ایرانی مبارک باشه 

5

Share this post


Link to post
Share on other sites

مادر یعنی: ناز هستی در وجود
مادر یعنی:یک فرشته در سجود
مادر یعنی: یک بغل آسودگی
مادر یعنی: پاکی از آلودگی 
مادر یعنی: هدیه ی مرد از خدا
مادر یعنی:همدم و یک هم صدا
مادر یعنی: عشق و هستی؛ زندگی
مادر یعنی: یک جهان پایندگی
مادر یعنی:لطیف؛ فصل بهار
مادر یعنی:زندگی در لاله زار
مادر یعنی: عاشقی؛ دلدادگی
مادر یعنی: راستی و سادگی
مادر یعنی: عاطفه؛ مهر و وفا
مادر یعنی: معدن نور و صفا
مادر یعنی: راز؛ محرم؛ یک رفیق
مادر یعنی: یار یکدل؛ یک شفیق
مادر یعنی: ۰مادر مردان مرد
مادر یعنی: همدم دوران درد
مادر یعنی:حس خوش؛ حس عجیب
مادر یعنی: بوستانی پر نصیب
مادر یعنی: باغهای آرزو
مادر یعنی:نعمتی در پیش رو
مادر یعنی: بنده ی خوب خدا
مادر یعنی: نیمی از مردان جدا
مادر یعنی: همسری خوب و شفیق
مادر یعنی: بهترین یار و رفیق
مادر یعنی: انفجار نورها
مادر یعنی: نغمه ی روح و روان
مادر یعنی: ساز موسیقی جان
مادر یعنی: مرهم هر خستگی
مادر یعنی: بهترین وابستگى… 

تقدیم به همه مادران الهی همیشه سالم و سلامت باشن روزشون پیشاپیش مبارک
 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
در در 3/8/2018 در 7:07 AM، Crounus2000 گفته است :

دانشمندان اتمی زن ایران. 

 

از سرنوشتشون بعد از انقلاب چه خبر ؟ 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

:140016094434711::140016094434711::140016094434711:میلاد حضرت زهرا (س) روز زن و روز مادر گرامی باد . یادی هم کنیم از مادرانی که دربین ما نیستند .  مادران شهدا و ایثارگران که تربیت کننده فرزندان دلیر ایران زمینند.

میلاد حضرت زهرا و روز مادر مبارک باد . :140016094434711::140016094434711::140016094434711::140016094434711::140016094434711:

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ضرب المثل ملل مختلف درمورد زن

  1- آرژانتينيها



زن بد و زن خوب هر دو به شلاق احتياج دارند.



2- افريقائيها



زن زيبا، خواهر مردان بسيارى است .



پوشش زن به قيمت آرامش دل شوهر است .



هر قدر با زن صميمى باشى قلبت را به او وامگذار.



زن حكم اسب را دارد، كسى كه او را مى راند صاحب اوست .



آنچه را شيطان در سال مى كند، پير زنى در يكروز انجام مى دهد.



اطاعت از زنان ، رفتن به دوزخ است .



زن حكم پتو را دارد اگر به خود بپيچى ناراحتت مى كند و اگر دورش ‍ بيندازى سرما مى خورى .

https://www.uplooder.net/img/image/4/390452a11b1e5c0d3a3e3da46a8962d2/7___hasan_ali_ebrahimi_said_930509.jpg

زن بى حجب و حيا آش بى نمك است .



3- آلبانيها



زن را به دروغ و سگ را با استخوان راضى كن .



زنى كه مى خواند، شوهر مى خواهد.



4- آلمانيها



آنجا كه زن حكومت دارد، شيطان سر پيشخدمت است .



زن شكل فرشته و قلب افعى و شعور خر دارد.



كسى كه زن ثروتمند بگيرد، آزادى خود را فروخته است .



وقتى زنى مى ميرد، يك فتنه از دنيا كم مى شود.



مرد پيرى كه زن جوان بگيرد، مرگ به قهقهه مى افتد.



كارى كه شيطان از عهده برنيايد، زن انجام مى دهد.



مراقبت از يك جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از يك زن .



زن چون پياز، سفيد و زيباست ، اما وقتى آنرا بشكافى نه مغز دارد، نه قلب و آنگاه فقط بايد قطرات اشك فروريزى .



بين (( بله )) و (( نه )) زن يك سوزن هم جا نمى گيرد.



شيطان ده ساعت وقت لازم دارد تا يك مرد را گول بزند ولى زن يك ساعت ده مرد را اغفال مى كند.



زنى كه كسى همراه ندارد، همراه همه است .



گريه زن ، دزدانه خنديدن است .



زن بدون مرد، باغ بدون ديوار است .



زن ، زيبايى را بر فضيلت ترجيح مى دهد.



5- بوميهاى آمريكا



زن و زمين منشا جنگند.



زن زيبا، زحمت زيبا.



دهان زن تعطيل بردار نيست .



6- اسپانيوليها



خوشبختى يا بدبختى مرد زن اوست .



از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مكن .



به زن بى صدا و سگ ساكت اعتماد مكن .



زن كسى را كه دوست دارد تحقير مى كند و كسى را كه از او بدش مى آيد مى ستايد.



7- استونيها



گيسوى زن دراز است و عقلش گرد.



زن را جوان بگير و جگر را گرم بخور.



از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقير زن بگير.



اگر مى خواهى همه دنيا از مطلبى با خبر شوند، به زن بگو.



زن را چون بطرى محكم نگهدار.



دختران كه همه خوبند پس زنان بد از كجا مى آيند؟



زن زيبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جيب است .



زن در پائيز عاقلتر از مرد در بهار است .



زن هيچگاه از زن تمجيد نمى كند.



آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .



8- اعراب



بدنامى زن زايل شدنى نيست .



زن كچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.



زن بايد با مردى كه او را دوست دارد، ازدواج كند، نه با مردى كه طرف عشق اوست .



9- انگليسيها



زن شرى است مورد نياز.



مردى كه زن مى گيرد، مثل كسى است كه ميمون مى پروراند. او بايد مسئول خرابكاريش هم باشد.



زن اسلحه يى بجز زبان ندارد.



زن زشت درد دل است و زن زيبا دردسر.



زن در 10 سالگى فرشته ، در 15 سالگى طاهره ، در چهل سالگى ابليس و بعد از آن عفريته است .



كسى كه زن را دوست ندارد پستان خوك را مكيده است .



سگ هميشه قابل اعتماد است و زن تا اولين فرصت .



زن به رويت مى خندد و گلويت را مى برد.



به زن بگو زيبايى تا از خوشى ديوانه اش كنى .



زنى كه بزك مى كند تابلوى (( به اجاره داده مى شود )) را نصب مى كند.



زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقيق باشد، نسبت به خانه و زندگى بى قيد است .



اگر زن به اندازه خوبيش كوچك مى بود، سراپايش با يك پوست نخود پوشيده مى شد.



نصيحت زن چيز مهمى نيست ، ولى كسى كه آنرا نپذيرد ديوانه است .



فكر زن و باد زمستانى اغلب متغيرند.



دختر عفيف اگر پايش شكسته باشد، بهتر است تا براى تفريح از خانه دور ماند.



زن و موسيقى تاريخ بردار نيست .



زن چون بادنماى كشتى است ، به هر طرف كه باد آيد متمايل مى شود.



وجود زن در امور كشورى مثل وجود ميمون در دكان شيشه گرى است .



زن هر وقت بتواند مى خندد و هر وقت بخواهد مى گريد.



زن با اينكه دليل و منطق سرش نمى شود، هميشه حرف آخر با اوست .



وقتى زن خانه تنبل شد، كلفت هم با دهانش كار مى كند.



اگر از زن خود الاغ بسازيد، او هم از شما گاو مى سازد.



زن آنقدر كه به نظر مى آيد. پير است و مرد آنقدر كه احساس مى كند.



زن خوب محصول شوهر خوبست .



كسى كه با زن بيوه اى 3 فرزند دارد، ازدواج كند، با چهار دزد ازدواج كرده است .



زن بيوه مگير، جز آنكه شوهرش را به دار آويخته باشند.



10- ايتاليائيها



زن و گاو را از شهر خودت انتخاب كن .



خنده زن زيبا، گريه كيف پول آقاست .



زن در كنار پنجره ، مانند انگور در معبر آويزان است .



11- ايرانيان



زن بلاست ولى هيچ خانه اى بى بلا نباشد.



اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟



زن و اژدها هر دو در خاك به



خداى زن مرد است .



زن يكى ، خدا يكى .



12- ايرلنديها



سه موجود قانون بردار نيست : زن و قاطر و خوك .



خوك مزاحمتر از بز است و زن مزاحمتر از هر دو.



سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند: جوانان و پيران و ميان سالان .



13- برمه ئيها



زن در گهواره هم كه هست خودش را معرفى مى كند.



زن كور باشد بهتر است تا بسيار زيبا.



14- بلغاريها



خانه بدون زن ، مثل چاه بدون دلو است .



زن بى شوهر مثل اسب بدون دهنه است .



زن زيبا 3 شوهر لازم دارد: 1- مالدارى كه خرجش را بدهد. 2- زيبائى كه با او عشق ورزد. 3- اوباشى كه او را كتك زند.



زن فقط سنش و آنچه را كه نمى داند مخفى نگه مى دارد.



15- بوسنيها



از زن ريشدار و مرد بى ريش بر حذر باش .



16- پرتغاليها



زن و گوسفند را بايد زود به خانه آورد (و گر نه نصيب گرگ مى شوند.)



17- پشتوها عقل زن زير پاى اوست .



زن خوب آنست كه يا در خانه باشد يا در گور.



مردان چون كوهند و زنان چون اهرم .



18- چكها



خانه بدون زن مثل چمن بدون شبنم است .



دود و چكه و زن قرقرو، مرد را از خانه فرار مى دهد.



محال است كه سگ را از عوعو كردن و خروس را از قوقولى قوقو كردن و زن را از قرقر كردن بازداشت .



19- چينيها



زن زشت و مال كم ، قلعه و حصار لازم ندارد.



اگر مردى به زنش خيانت كند، از خانه به خيابان تف انداخته است و اگر زنى به شوهرش خيانت كند، از كوچه به خانه تف انداخته است .



پسرت را در اتاق و زنت را در بستر نصيحت كن .



چنانكه حباب مى تركد، زن راز افشا مى كند.



مرد گمان مى كند كه مى داند ولى زن معتقد است كه بهتر مى داند.



وقتى مردى ديوانه زنى مى شود بايد صبر كرد، خود آن زن او را عاقل مى كند.



وقتى زن با لبانش مى گويد (( نه )) با چشمانش مى گويد: (( بله ))



زن از مصيبت ديگران خوشحال و از نعمتشان بدحال مى شود.



كاخ بزرگان را زن پر كرده و كلبه فقرا را بچه .



20- داهوميها



زن شلخته داشتن بهتر از مجرد بودن است .



99 درصد آرزوهاى زن شايد بر شوهر معلوم باشد اما صددرصد آن را شيطان هم نمى داند.



21- دانماركيها



سه زن و يك غاز، يك راسته بازار.



22- روسها



نه جوجه را مرغ مى نامند و نه زن را انسان .



وقتى دخترى متولد مى شود، چهار ديوار مى گريد.



زن سايه است ، تعقيبش كنى ، فرار مى كند، فرار كنى تعقيبت مى نمايد.



كسى كه با زن بيوه جوان عروسى نكرده باشد نمى داند بدبختى يعنى چه .



آزادى حتى زن خوب را هم فاسد مى كند.



اگر زنت به تو تملق گفت حتما نقشه سوئى در سر دارد.



زن دو روز عزيز است : روزى كه به خانه ات مى آيد و روزى كه به خاك سپرده مى شود.



زنت را چون جانت دوست بدار ولى او را از ترس بلرزان .



زن كوزه نيست كه بشكند از زدنش دريغ مكن .



هر چه زنت را بيشتر بزنى غذاى بهتر مى خورى .



زن در آن واحد 77 فكر دارد.



شهادت زن عليه شوهر مسموع نيست .



زن بى جهت شكايت مى كند، عمدا دروغ مى گويد، آشكارا مى گريد و مخفيانه مى خندد.



به گريه زن و لنگى سگ گول مخور.



اگر مردى زن زيبايش را روزى 3 بار نزند از ديوار بالا مى رود.



مرد عاقل در گريه زن چيزى جز آب نمى بيند.



اگر مردى خيلى پير و شكسته است ، تقصير زنش مى باشد.



زن را با چكش بكوب و از آن طلا بساز



23- رومانيها



زنان راه گريه بلدند تا دروغ بگويند



بهترين زنان هم دنده اى از شيطان دارد



اگر پير زنى را گول زنى ، شيطانى را به دام آرى .



24- ژاپونيها



زبان زن خنجرى است كه هرگز زنگ نمى زند.



زن خوب آنست كه كدبانوى خوبى باشد.



به زنت تا آنجا اعتماد كن كه چشم مادرت او را مى پايد.



25- سوئديها



كسى كه زنش را بزند 3 روز گرسنگى مى كشد و 3 روز هم كارش تعطيل است



كسى كه زنش با او با وفا و زنبور با او مهربان باشد، ثروتمند مى شود.



شب و زن و عشق ، مرد را به اشتباه مى اندازد.



26- سياميها



مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبات و استقلال زن به مرد است .



27- صربستانيها


به محصولت تا به انبار نريزى و به زنت تا در گورش نسپارى اعتماد مكن .



وقتى خدا به مردى غضب مى كند، يگانه دختر يك خانواده را به زنى به او مى دهد.



زن زيبا و مال دنيا خائن ترين چيزهاست .



28- مردم غنا



زن را هم مانند سگ مى شود به يك تكه استخوان اغوا كرد.



29- فرانسويها



از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش .



زن صابون مرد است



زن زشت درمان واقعى عشق است



انتخاب زن و هندوانه مشكل است



بدون زن ، مرد موجودى خشن و نخراشيده است



مردى از چوب به زنى از طلا مى ارزد.



به زنى كه دم از تقوى زند اعتماد مكن .



زن و كشتى هميشه در معرض واژگون شدن هستند.



30- فنلانديها



زن را از ده بگير نه از خيابان


.
در خانه ، نه شاخ بز لازم است و نه ثروت زن .



مرد براى كار از خانه بيرون مى رود و زن براى اينكه او را تماشا كنند.



31- كردها



زن قلعه ايست كه مرد زندانى آنست .



تمام شعور زن در خانه است ، اگر از آن خارج شد فاقد ارزش ‍ مى گردد.



32- كوبائيها



زن و سگ را بايد دنبال نژادشان رفت .



33- گرجيها



اگر زن خوب بود، خدا هم يكى براى خودش درست مى كرد.



اسلحه زن اشك اوست .



34- لاتين ها



شيطان هم نمى داند كه زن چاقويش را كجا تيز مى كند.



اگر يك عمر زنت را بر دوش گيرى و فقط يك لحظه او را زمين بگذارى ، خواهد گفت خسته ام :



زن يكصد مذهب عوض مى كند تا به خواهش دلش برسد.



35- اهالى ماداگاسكار



زن جوان آشپز بدى است .



36- مردم مالايا



زنى كه از خانه بيرون مى رود، حكم باغى را دارد كه در مسير گله قرار گرفته باشد.



37- مراكشيها



با زنت مشورت كن و عقيده خودت را اجرا نما.



زن لباس است و هوش ثروت



38- مسيحيان



خدايا مرا به هر طاعونى گرفتار كن ، جز طاعون قلب و به هر شرارتى دچار ساز، جز شرارت زن .



39- مصريها



https://www.uplooder.net/img/image/39/7f797441674b80fef0c120fdad1d7ce8/hasa-n-a-li_ebrahimi_said__(1111).jpg
زن اگر چانه اش كمتر مى شد محبوبتر مى شد.



حسادت زن كليد طلاق او است .



40- نروژيها



زن ابتدا كنيز، بعدا رفيق ، در آخر آقا بالاسر است .



زن قبل از عروسى مى گريد و مرد بعد از آن .



گوشت را به خواستگارى بفرست نه چشمت را.



زن مثل نعناع است هر چه او را بيشتر بكوبى ، بويش بهتر است .



شيطان زن را بلعيد، ولى از هضمش عاجز ماند.



نه ماهى بدون استخوان است و نه زن بدون جنون .



به سگى كه مى خوابد و به جهودى كه قسم مى خورد و به زنى كه گريه مى كند اعتماد مكن .



41- هلنديها



وقتى در خانه زن خوبى باشد، خوشى از در و ديوار مى بارد.



42- هنديها



سواد براى زن ، مانند خنجر در كف ميمون است .



قول زن نقش بر آب است .



بدون زن خانه جاى شيطان است .



ورود زن آغاز سعادت است .



زن در نبودن شوهر مى گريد و زمين در نبودن آب



هزار مرد با هم توافق مى كنند ولى توافق دو خواهر محال است .



مرد شهوت را دوست دارد و زن مرد را



زن و كيف پولت را محكم ببند و همراهت بردار.



زن زيبا مال همه است و زن زشت مال خودت



به ابليس پناه بده ولى به زن راه مده .



43- هنگريها - مجارستانيها



از زن و شر و خيار هر چه كمتر بهتر.



44- يونانيها



شرهاى سه گانه عبارتند از طوفان و آتش و زن .



يا زن نگير يا اگر گرفتى نگذار آقايى كند



زن گرفتن شرى است كه مردان برايش دست به دعا برمى دارند.



45- يهوديها



اگر ديدى الاغ از نردبان بالا رفت ، زن هم عقل پيدا مى كند.



براى خريد زمين خيزبردار و براى زن گرفتن ، دست به عصا راه برو.



وقتى مرد پير، زن جوان مى گيرد، مرد جوان مى شود و زن پير.









از نظر اسلام



زن امانت خداست نزد شوهر.



زن لباس شوهر است و شوهر لباس زن .



زن ريحان است نه قهرمان .



زن عقربى است شيرين گز.



زن شرى است كه گزيرى از آن نيست .



زن مانند استخوان كج است ، اگر بخواهى راستش كنى مى شكند.



زن بهتر است متكبر و بخيل و ترسو باشد.



جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مكن .



غيرت ورزى بيجاى مرد، زن را به فساد مى كشاند.







 
 
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

انگليسي:

زن شري است مورد نياز.

زن فقط يک چيز را پنهان نگاه مي‌دارد آنهم چيزي است که نمي‌داند.

 

 

 

هلندي:

وقتي زن خوب در خانه باشد، خوشي از در و ديوار مي ريزد.

 

 

 

استوني:

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.

 

https://www.uplooder.net/img/image/15/0da6f42e05dc36a32d4c1d33ed42b703/hasa-n-a-li_ebrahimi_said__(2).jpg

 

فرانسوي:

آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.

 

 

 

آلماني:

کاري را که شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.

وقتي زني مي‌ميرد يک فقته از دنيا کم مي‌شود.

کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر هم داده.

گريه زن، دزدانه خنديدن است.

 

 

 

يوناني:

شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

براي مردم مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در هر دو صورت پشيمان خواهد شد.

 

 

 

گرجي‌ها:

اسلحه زن اشک اوست.

 

 

 

ايتاليايي:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.

زناشويي را ستايش کن اما زن نگير.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

 https://www.uplooder.net/img/image/14/87faaa8ac606a0092ebf8fa2b4bfeafa/hasa-n-a-li___ebrahimi___said____حسنعلی_ابراهیمی_سعید_).jpg

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now