Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

زندگی در شرایط سخت در رزم انفرادی

زندگی در شرایط سخت در رزم انفرادی 

منظور از زنده ماندن در شرایط سخت

یعنی زندگی سختی که هر سرباز در مدت اجرای
ماموریت های ویژه و یا در مدت گریز از اسارت یا هنگام دستگیر شدن در منطقه دشمن تحمل می کند.


 

زنده ماندن مخفف چیست

ز: زمین را بررسی کنید
ن: نباید عجله کنید 
د: در نظر گرفتن موقعیت    
ه: هراس را از بین برید 
م: مانوس شرایط شوید 
ا: امید داشته باشید  
ن: ناشی گری نشان ندهید  
د: دکتر خود باشید  
ن: نخبه شدن در هنر زنده ماندن


 

فرار

کلیه اقداماتی است که سرباز هنگام دستگیر شدن و یا اسارت به منظور بیرون آمدن از چنگ دشمن و برگشت به یگان انجام می دهد.


 

مراحل فرار

فرار اولیه: فرد در میدان رزم است و به عقب منتقل نشده،
فرار بین راه: در حال منتقل شدن به بازداشتگاه، فرار از بازداشتگاه


 

روش های فرار

کندن تونل، استفاده از لباس و خودرو دشمن، ایجاد آتش سوزی، انفجار، دعوا، کتک کاری، گزاردن تخته روی سیم خاردار حامل جریان برق


 

اصول شرافت سرباز

این اصول بیان عقاید و شیوه هایی است که هر سرباز ایرانی همواره پایبند آن می باشد.


 

گریز

تلاشی است پیگیر و مداوم که یک سرباز یا یگانی که به عللی از یگان خود در میدان رزم جدا شده یا از اسارت دشمن فرار نموده انجام می دهد تا به نیروی خودی برسد.


 

روش های گریز

گریز در مسافت نزدیک (کوتاه)، گریز در مسافت دور (بلند).
یگانی ( بدون تماس و برخورد با دشمن به منطقه خود بر می گردد).
نفوذی (با استفاده از تفرقه و پراکندگی صورت می گیرد).


 

بهداشت

کلیه اقداماتی که برای حفظ تندرستی صورت می گیرد.


 

کمک های نخستین

مراقبت ها و درمان های لازم از مجروحین و بیماران پیش از رسیدن مامورین بهداری.


 

اقدامات نجات بخش

باز کردن راه تنفسی، بند آوردن خون، جلوگیری از شوک، پوشاندن زخم و پانسمان آن.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now