Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

فرماندهان بی کفایت ..بدانند
که ظلمی که برای همقطاران خود اعمال کردند گریبان خودرا هم خواهد گرفت
زمانیکه بازنشسته شدند آنوق خواهند دید . نتیجه اهمال کاری خودرا.


https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/07709017228885823278.jpg

کادری ها بسیار ساده و عامیانه میگوند
که امتیازاتی که به رزمندگان داده شده است.
کادری ها فراموش شدند
چرا اعاده بخدمت نداریم .مانند سایر رزمندگان؟؟؟
چرا جبهه کادزی ها کاربرد ندارد؟؟
چرا بنیاد شهید کادزی ها را قبول ندارد؟؟
چرا مانند سربازان و بسیج حقوق دوم دریافت نمیکنند؟؟؟
چرا تطبیق شعل همطراز اعمال نمیشود؟؟
چرا ماده ۵۱ فوق العاده ایثارگری اعمال نمیشود؟
چرا رزمندگان کادری ازمزایای رزمندگی چه درخدمت چه بازنشستگی استفاده نمیکنند؟
چرا بنیاد شهید جانبازی کادری ها را تحت پوشش قرار نمیدهد؟
چرا جبهه و جانبازی کادریها تاثیری در کنکور فرزندان ندارد؟
چرا یک مقطع تحصیلی تاثیری درشعل کادری ها بوجود نیاورده است؟
چرا بازنشستگان ۸۵ به بعد حق ایثارگری نمیگیرند؟؟
چرا سه چهارم کارکنان کادری مانند وطیفه ها اعمال نمیشود؟؟
چرا با آخرین حقوق بازنشسته نکردند؟
چرا .....‌‌‌‌‌..
چرا ..........

 

 

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/07709017228885823278.jpg 

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

جواب کاملاً مشخصه . چون شما ارتشی هستید نه نیروی سازمان موازی . شما بیشتر جان فشانی کردید اما به نام سازمان موازی تمام شد . چون فرمانده کارامدی بر مسند فرماندهی ننشسته . چون عده ای هنوز هم چشم دیدن موفقیت های ارتش و ارتشی را ندارند . چون ...

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

از عمده ترین دلایلی که فرماندهان و مسئولین حق و حقوق ابواب جمعی خود را پیگیری نمی کنند شاید این است که :

تمام این فرماندهان اگر انقلاب نمی شد تکیه بر مسندهای فرماندهی رده های بالای ارتش را در خواب هم نمی دیدند . در ارتش شاهنشاهی برای جلوس بر اریکۀ فرماندهی رده ای بالا نیاز به طی چند دورۀ عالی آنهم در کشورهای صاحب نام و علوم پیشرفته بودند . از درجۀ سرتیپ به بالا دوره های کارآمدی را باید طی میکردند .

بعد از انقلاب دوره های خارج که تعطیل شد بماند دوره های داخل هم جای خود را به چند شاخص داد . از جملۀ آن شاخص ها یکی این بود که فرمانده ها باید یک دورۀ فشردۀ احکام را بگذرانند . چنانچه فرماندهی از تکنیک و تاکتیک رزم نداند مهم نیست ولی اینکه به انواع غسل های واجب و مستحب بی اعتنا باشد چنین فرماندهی لیاقت ندارد بر تیپ و لشکر و نیرو و. . . فرماندهی کند .

قبلا خاطره ای را برایتان عرض کرده بودم . آن روزهای جنگ یک تیپ جنگی از سه گردان و هر گردان از چهار گروهان تشکیل میشد . سه گروهان هر گردان رزمی بود و یک گروهان هم بنام گروهان ارکان بود . بیاد دارم که در پشت خط مستقر بودیم . به کادری ها ابلاغ شد که فلان روز صبحگاه عمومی تیپ با حضور فرماندۀ تیپ امیر بوق برگزار میشود .

فاصلۀ گردان ما تا محل صبحگاه که در یکی از گردان های تابعۀ تیپ بود بیش از پنج کیلومتر میشد . دوستان میدانند که ساعت سین در غرب کشور با ساعت سین در شرق کشور زیاد است . مثلا ساعت هفت و نیم اگر در مشهد صبحگاه اجرا میشود حتما خورشید بالا آمده است ولی در غرب کشور هنوز هوا گرگ و میش است .

خلاصه از نیمه شب بیدار باش زدند و ساعت هفت خود را به محل رساندیم . امیر آمد . بعد از اجرای مراسم مرسوم امیر فرماندۀ تیپ پشت تریبون رفتند تا صدها نفر را از بیانات گهربار خویش بهره مند کند .

حدود چهل و پنج دقیقه امیر در بحبوحۀ جنگ صحبت کرد دریغ از یک جمله در ارتباط با رموز جنگ و . . .

کل سخنرانی امیر به احکام و مسائل شرعی اختصاص یافت و ناسزایی بود که پرسنل نثار فرماندۀ تیپ میکردند . آن زمان امیران بازماندۀ ارتش قدرقدرت شاهنشاهی بودند . از امیران امروزی دیگر خبر ندارم .

vfy_0089.jpg

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
در 3 ساعت قبل، تلخک گفته است :

تمام این فرماندهان اگر انقلاب نمی شد تکیه بر مسندهای فرماندهی رده های بالای ارتش را در خواب هم نمی دیدند .

تغاری بشکند ، ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now