Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

زنده باد توپخانه

226 posts in this topic

توپ مروارید 

 

Tehran-Officers-Club.jpg

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

155 م م


 


در اهميت توپخانه، در تاريخ آمده  است:


“تنها شكست عمده نادر در سال 1110 شمسي در جنگ كركوك بود كه نادر نتوانست در برابر نيروي قدرتمند و مجهز عثماني ها كه از توپخانه بهره مي بردند، مقاومت كند؛ زيرا نادر به اشتباه توپخانه-هاي خود را براي حفاظت از شهر بغداد مستقر كرده بود”


 


q9y3o6cwj66iwojlbcda.jpg


 


baiuzg8t2pmzb05v6dkz_thumb.jpg


 


v3zxygbb1nki4x3d1qnx_thumb.jpg


 


ocwrjybsh6xtz1v9nw2a_thumb.jpg


 


bqaaclg87iiqor8mpxfo_thumb.jpg


 


q9y3o6cwj66iwojlbcda_thumb.jpg


 


v4inubyej5gtofyevoh2_thumb.jpg


 


3zk89ojjt43oldxbth78_thumb.jpg


 


yj87urctq5b0vk6rm8gs_thumb.jpg

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

اون توب مروايد در حال حاضر در ساختمان شماره ٣ وزارت خارجه در ورودي ساختمان كه در عكس ديده مي شود هنوز در فضاي باز قرار دارد اخرين بار كه من ديدمش برنك نقره اي بود حالا خدا عالمه

9

Share this post


Link to post
Share on other sites

بررسی وضعیت توپخانه نیروي زمینی در نیمه دوم دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350

 

 

مؤلفان:

سرتیپ توپخانه ستاد ناصر آراسته

سرتیپ 2 توپخانه ستاد مسعود بختیاري

 

دهه 40 دوره تحول در یگانهاي توپخانه نیروي زمینی از نظر تجهیزات و سازمان یگانها بوده است.انحلال، ادغام و تشکیل یگانهاي جدید و جابجایی هاي یگانهاي توپخانه همراه با انحلال سازمان و گسترش قبلی یا تشکیل و تجهیز سازمانها و لشکرهاي جدید بود.

همزمان به روز کردن توپخانه نیز انجام گرفت که بخدمت گرفتن توپهاي 155 م م خود کششی درلشکرهاي زرهی – ورود توپهاي 130 م م وموشک اندازهاي 122 م م کاتیوشا (روسی) و طرح استفاده از خمپاره اندازهاي 120 م م و 160 م م تامپلا در توپخانه * و اجراي یک دوره آموزش آن در مرکز توپخانه، افزایش تحرك یگانهاي توپخانه 203 م م کششی با خودروهاي غول پیکر و نیرومند ریوي 10 تن بجاي تراکتورهاي  قدیمی ام-13 و خودروهاي ریو 5 تن  توپهاي 155 م م کششی و کامیو نهاي 2/5 تن ریو برای کشش توپ هاي 105 م م از این جمله بودند.

همگام با این تغییرات، آموزش توپخانه، در مرکز آموزش توپخانه نیز جهش پیدا کرد. اگر چه تا اوخر دهه 40 هنوز افسران زیادي بخصوص از افسران جوان براي طی دوره هاي مقدماتی و عالی رسته اي یا دوره هاي تخصصی دیگر مانند نقشه برداري و هواشناسی به فورت سیل، (مرکز آموزش توپخانه ارتش آمریکا) اعزام می شدند اما در واقع مرکز آموزش توپخانه نیروي زمینی ایران چیزي از فورت سیل آمریکا کمتر نداشت. استادان بسیار توانمندي بخصوص در بخشهاي آموزشی قوانین تیر و دیدبانی، انتخاب و اشغال موضع، نقشه برداري، جنگ افزار، موتوري و . . . . . ، از مرکز توپخانه اصفهان سیماي یک مرکز آموزش جدي و با بهره را ارائه می کردند. مدارك آموزشها از نظر محتوایی عینا ترجمه مدارك آموزشی آمریکا بودند و تقریبا تفاوتی با اموزش در مرکز آموزش توپخانه آمریکا نداشتند. البته بدیهی است که بهره وري از آموزشها به تلاش و علاقه آموزشی دانشجویان و اساتید نیز بستگی زیادي داشت. می توان گفت از این بابت وضعیت مطلوب بود.از سوي دیگر رسته توپخانه و افسران این رسته داراي اعتبار و وجه ه نسبتا متمایزي نسبت به سایر رسته ها بودند (و این عمدتا به نقش افسران توپخانه در طرح ریزي کلی رزمایشها و اجراي آتشهاي انبوه و دقیق بعنوان آتش تهیه و آتشهاي در حین نبرد بود که اولا به رزمایشها حالتی رزمی وهیجانی میداد و ثانیا پاره اي نقائص از جمله یک نواختی سناریوها را میپوشاند). شاید هم این امر از پیش ترها هم وجود داشت؛ به هر حال معمولا بسیاري از دانشجویان فارغ التحصیل ممتاز دانشکده افسري درتقدم انتخاب رسته خود، رسته توپخانه را قرار میدادند.

تشکیل دوره هاي عرضی آموزشی متعدد رسته توپخانه مانند دوره هاي کوتاه مدت آتشبار تیر، نقشه برداري، قوانین تیر، موتوري و هواسنجی، در مرکز توپخانه اصفهان براي افسران و درجه داران، در ارتقاء آموزشهاي آنان نقش مؤثري داشت.

به عنوان یک واقعیت، آموزش مطلوب یگانهاي توپخانه مدیون تلاش فرماندهان آتشبار، گردان و توپخانه لشگري بود که در تمامی رده ها با جدیت و سختگیري بسیار زیادي پیگیري میشد. رقابت آموزشی یگانهاي توپخانه، سطح آموزش، نگهداري و آمادگی رزمی را ارتقاء می دادند.در اوخر دهه 40 و اوایل دهه 50 نیروي زمینی به تشکیل 5 گروه توپخانه در شهرهاي مراغه، تهران، اصفهان و شهرضا اقدام کرد که هر یک از این گروه ها داراي 5 تا 8 گردان توپخانه از انواع کالیبر (به استثناي 105 م م)بودند.به این ترتیب تعداد گردانهاي توپخانه صحرایی نیروي زمینی به حدود 57 تا 58 گردان و 20 گردان توپخانه پدافند هوایی 23 م م دو لوله اي و شیلیکا ( 23 م م چهارلوله اي با رادار) و 57 م م (توپ ضد هوائی دو لوله اي روي خودروي شنی دار براي لشکرهاي زرهی) شامل شد.

در اوایل دهه پنجاه مدرن ترین جنگ افزارهاي توپخانه روز آمریکا یعنی هویتزر 203 م م و توپ 175 م م خودکششی به خدمت توپخانه صحرائی ارتش در آمدند که درگروههاي توپخانه سازماندهی شدند(یک گردان 203 م م خ ك در گروه 11 مراغه و 3 گردان 175 م م درگروه هاي 33 تهران، 11 مراغه و 22 شهرضا). البته ناگفته نماند که گذشته از مشکلات ناشی از تکنولوژي پیشرفته خود که دردسرهایی را در تعمیر و نگهداري آنها ایجاد می کرد، اما به شدت بر ابهت و قدرت آتش توپخانه و به روز بودن تجهیزات توپخانه نیروي زمینی می افزودند. درکنار این جنگ افزارهاي مدرن آمریکائی، ورود توپهاي 130 م م روسی با برد حدود سی کیلومتر و در عین حال با فن آوري ساده خود وهم چنین موشک انداز هاي 122 م م (کاتیوشا چهل لوله اي محمول روي خودرو) با برد نسبتا بلند خود، قدرت و حجم آتش چشمگیري را به وجود آوردند.این جنگ افزار ها نیز ابتدا به صورت گردانی درگروه هاي توپخانه سازمان داده شده بودند.البته در کنار این تجهیزات مدرن ،ورود خودروها وکامیونهاي روسی براي کارهاي خدماتی یگانهاي توپخانه با تکنولوژي قدیمی که داشتند ایجاد مشکلات تحرك میکرد که بهرحال با همت و تلاش فرماندهان وسختکوشی رده هاي تعمیراتی  و بازدیدهاي مستمرمسئولین ذیربط تا حداکثر ممکن رفع می شد.

گروه هاي پنجگانه توپخانه نیروي زمینی، در واقع توپخانه عمل کلی نیروي زمینی محسوب می شدند که درحوزه عمل، اغلب گردانهاي این گروه ها در تقویت توپخانه هاي لشکري قرار داده می شدند. در واقع مأموریت هاي عمل کلی تقویت و یا تقویت آتش توپخانه هاي لشکر، به آنها داده می شد. ولی نظر به این که از نظر سازمانی گروه هاي توپخانه مستیقما در تابعیت فرماندهی نیروي زمینی بودند، توپخانه عمل کلی محسوب می گردیدند.آمایش سرزمینی و پادگانی گروه هاي پنجگانه فوق عبارت بودند از گروه 11 در مراغه- گروه 22 در شهرضا –گروه 33 در تهران – گروه هاي 44 و 55 در اصفهان.

مستشاران آمریکایی اعم از افسران یا تعمیر کاران در یگانهاي توپ خانه کمتر حضور و مداخله اي داشتند وفقط گاهی به بازدیدهاي تعمیراتی و توصیه هاي نگهداري به خصوص در مورد جنگ افزارهاي جدید اکتفا می کردند.هم چنین تعداد معدودي از افسران توپخانه براي طی دوره هاي آموزشی جنگ افزارهاي پدافند هوائی 33 م م شیلیکا و توپ 57 م م به شوروي(سابق) اعزام شدند ومعدودي مستشار روسی هم براي آموزش توپخانه هاي روسی به ایران آمدند.تعمیرات اساسی (اورهال) جنگ افزارهاي توپخانه روسی در کارخانجات بابک (زیر مجموعه مدیریت تعمیر ونگهداري نیروي زمینی) انجام می شد که دستگاه هاي لازم خریداري و نصب گردیده بود.یکی از طرح هاي توسعه نیروي زمینی قبل از انقلاب،ساخت توپ هاي جدید و خودکششی در ایران بود که قرارداد تأسیس کارخانجات آن در منطقه چابهار توسط وزیر جنگ وقت با پیمانکاران آمریکائی به امضاء رسیده و به نام پروژه F.M.C نامگذاري گردیده بود. 

پس از انقلاب اسلامی اجراي این قرارداد متوقف شد که از دعاوي مطروحه ایران در دیوان داوري لاهه (هلند) باقی مانده است، زیرا دولت جمهوري اسلامی ایران انصراف خود را از پروژه مزبور رسما و کتبا به پیمانکار طرف قرارداد اعلام ننموده است.

 

وضعیت توپخانه صحرایی نیروي زمینی در ابتداي سال 1357 عبارت بود از:

- استعداد: 58 گردان توپخانه صحرایی با کالیبرهاي مختلف و 21 گردان پدافند هوائی **

- سازمان: یگانهاي توپخانه بصورت آتشبار، گردان (مستقل یا تابع توپخانه هاي لشگري )، توپخانه لشگري و گروه هاي توپخانه سازمان داده شده بودند که از نظر اجراي مأموریتهاي ذاتی توپخانه و قابلیت انعطاف،سازمان دهی مناسبی بوده است. (تعداد قبضه هاي توپ در هر آتشبار در گردان هاي 105 م م و بعضی کالیبرها 6 قبضه و بقیه کالیبرها 4 قبضه بودند)

 

سازماندهی پرسنلی و تجهیزاتی (جدول سازمان وتجهیزات):

یگانهاي توپخانه تقریبا الگو برداري شده از یگان هاي مشابه آمریکایی خود بود، البته اشکالاتی درمورد چگونگی حمل مهمات بار مبناي یگانها وجود داشت که ناشی از کمبودهاي خودروئی در ارکان گردان (یا وجود بارهاي اضافی غیر سازمانی در خودروها) بود و یا وجود خودروهاي روسی با فن آوري ضعیف و مشکلات تعمیر ونگهداري آنها بود که جایگزین بخشی از خودروهاي آمریکایی شده بودند.

دکترین توپخانه نیروي زمینی (مأموریتهاي ذاتی توپخانه)، طبق آئین نامه ها و آموزشهاي تاکتیکی، شامل مأموریتهاي کمک مستقیم، تقویت، عمل کلی تقویت،عمل کلی براي یگانهاي پشتیبانی شونده می شود که غالبا گردان هاي 105 و 155 مأموریت کمک مستقیم و دیگر کالیبرها مأموریتهاي دیگر را به عهده داشتند. دکترین مزبور آموزه اي مناسب و داراي قابلیت انعطاف عملیاتی براي تمرکز آتش در زمان و منطقه مورد نظر است.

 

پی نوشتها:

* : یک گردان توپخانه با خمپاره اندازهاي 120 م م در تیپ هوابرد جایگزین گردان توپخانه 105 م م گردید ولی از خمپاره انداز 120 م م براي تقویت آتش گردانهاي پیاده، به صورت نصب شده روي نفربرهاي سازمانی اختصاص داده شد. از خمپاره انداز 160 م م فقط یک گردان سازمان داده شد که بعدا منحل و از رده خارج گردید.

** : 14 گردان 105 م.م ک ،5 گردان 155 م.م خودکششی ،17 گردان 155 خودکششی، 8گردان 130 م.م، 5 گردان 203 م.م ک، یک گردان 203 خودکششی، 3 گردان 175 م.م خودکششی، 5 گردان 122 م.م کاتیوشا

پدافندهوائی: 15 گردان 23 م.م دولول، 3 گردان و یک آتشبار 23 م.م چهارلول شیلیکا، 3 گردان 57 م.م، یک آتشبار اورلیکن

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

توپخانه ارتش در عمليات فتح فاو 

 

 

سرهنگ عزت الله نصیری

 

در دوران دفاع مقدس، نبردهاي بسياري براي بيرون راندن ارتش متجاوز از سرزمين‌هاي اشغالي ايران و نيز براي ايجاد فشار نظامي بر قواي دشمن، جهت پايان دادن به جنگ تحميلي انجام شده است. برخي از اين نبردها در ادامه تلاش براي دفع تجاوز، در خاک دشمن انجام شده است. يکي از اين عمليات‌ها، عمليات حمله به شبه جزيره فاو در خاک عراق می باشد. طبيعتاً طرح‌ريزي چنين عملياتي و نيز ديگر نبردهايي که در سرزمين دشمن رخ داد، براي فتح نظامي کشور عراق، نبوده، بلکه هدف اساسي آنها رساندن دشمن به نقطه‌اي بوده که از تحميل جنگ بر ايران پشيمان شده و در آينده نيز تصور انجام چنين كارهايي را در ذهن خود نپرورد.

 

38979634030996372686.png

 

نبرد فاو در ششمين سال جنگ تحميلي و در روز 20 بهمن سال 1364 در مرز جنوبي استان خوزستان و در جنوب جزيره آبادان، صورت گرفت. اين عمليات در منطقه بسيار حساسي انجام شد، زيرا از يک طرف در مرز اروندرود قرار داشت که رژيم بعثي عراق به بهانه تسلط بر آن، جنگ با ايران را آغاز کرده بود و از طرفي در تنها راه ارتباطي کشور عراق با خليج‌فارس قرار داشت و ارتباط بندر ام‌القصر را از راه خورعبدالله برقرار مي‌کرد.

از سوي ديگر، تنها اسکله‌هاي نفتي عراق به نام‌هاي «البکر» و «الاميه» در محدوده اين منطقه قرار دارند. زمين منطقه عمليات نيز يکي از زمين‌هاي پيچيده جنگي و عملياتي در آن زمان بود، به گونه‌اي كه شامل انواع عوارض از جمله رودخانه، نهر، نخلستان، باتلاق، جاده، روستا، شهر، ساحل، نمکزار، دشت، اسکله و بندر مي‌شد. براي طراحي عمليات در اين منطقه، علاوه بر آنکه بايد توانايي‌ها و نحوه گسترش و آرايش دفاعي دشمن در نظر گرفته مي‌شد، بايد جنگ با عوارض طبيعي زمين نيز مورد توجه دقیق قرار مي‌گرفت.
شايان توجه است كه عبور از عرض اروند رود یکی از شاهکارهای نظامی در تاریخ جنگ ها به شمار می رود.  در اهمیت بندر و شبه جزیره فاو همین بس که عراق با قبول تلفات بسیار سنگینی ، بیش از 70 شبانه روز برای بازپس گیری منطقه تلاش می کرد و 39 فروند جنگنده خود را در این منطقه از دست داد . هرچند دشمن نتوانست فاو را بازپس گیرد ، اما حملات مکرر آنها باعث شد تا هدف نهایی نیروهای ایرانی که گشودن جبهه جدید و پیشروی در جنوب بصره بود، به جایی نرسد .
نظر به اينكه عبور از رودخانه خروشان اروند و تك به دشمني كه به اتكاي اين سد طبيعي پدافند كرده، ضرورت آتش انبوه و مداوم را ايجاب مي¬كرد؛ و چون يکان¬هاي توپخانه موجود سپاه تكافوي اين نياز را نمي كردند؛ تصميم براين شد كه نيروي زميني ارتش تعدادي يکان توپخانه، زير امر سپاه كه ماموريت تلاش اصلي را به عهده داشت، قرار دهد.
در اين راستا، فرماندهي نيروي زميني تعداد 18 گردان توپخانه بر حسب برآورد سپاه را، در كنترل عملياتي قرار داد؛ و اين در حالي بود كه نتيجه كارشناسي، با توجه به رعايت حفظ امنيت خطوط پدافندي امكان واگذاري فقط شش گردان را برآورد كرده بود. همچنين نظر به اينكه سپاه در آن مقطع زماني قادر به طرح¬ريزي، تطبيق و هدايت آتش در حجم گسترده نبود، مقرّر گرديد قرارگاه گروه 22 توپخانه با مسئوليت تطبيق آتش توسط سرهنگ افراز، در انجام اين امر مهم با سپاه همكاري کند. به هرحال، در شروع اين عمليات 30 گردان توپخانه (18 گردان از توپخانه ارتش و 12 گردان از توپخانه سپاه) در شرق بهمن شير تا آبادان گسترش يافت .
لازم به يادآوري است، پس از اينكه تك نيروهاي تلاش پشتيباني، براي تصرف جزيره بوارين، به رغم موفقيت هاي اوليه به سرانجام نرسيد و يکان هاي تك ور به خطوط پدافندي مراجعت كردند، مجدداً هفت گردان توپخانه پس از تثبيت خطوط پدافندي در شلمچه، جهت تقويت آتش تلاش اصلي به منطقه فاو اعزام شدند . بنابراين، تعداد يکان هاي آتش پشتيباني كننده از تلاش اصلي در منطقه فاو، از توپخانه نيروي زميني ارتش، به 25 گردان افزايش يافت.
تلفات رزمي يکان هاي توپخانه در والفجر8:
تلفات رزمي يکان هاي توپخانه در كنترل عملياتي سپاه، از تاريخ 1364/11/20 الي 1364/12/12، 35 نفر شهيد، 278 نفر مجروح و 64 نفر اسير بوده است.
امير دريابان شمخاني از تأثير توپخانه ارتش در عمليات والفجر 8 مي گويد:
"
من در والفجر 8، نقش برجستۀ اين كار(نقش توپخانه ارتش) را با توجه به شكل و منطقه عمليات و جغرافياي منطقه عمليات كاملا حس كردم و لمس كردم كه چقدر توپخانه ارتش در تثبيت فاو موثر بود"*.
در اين باره همچنين سردارسرلشكر رحيم صفوي ضمن تبيين نقش فرماندهان توپخانه ارتش، مي گويد:
"
من اگر بخواهم به نقش توپخانه در هشت سال دفاع مقدس به صورت موضوعي يا عملياتي اشاره كنم، شايد يكي از بهترين صحنه هاي غرورآفرين، نقش توپخانه ارتش در 8 سال دفاع مقدس و نقش فرماندهان دانشمند و شجاع توپخانه در طرح ريزي آتشبارها يا طرح ريزي آتش توپخانه؛ بايستي عمليات فاو را بگويم"*.
3/2
از ظرفيت آتش يکان هاي توپخانه نيروي زميني ارتش در والفجر8
با نگرش به مجموع يکان هاي توپخانه تلاش اصلي و تلاش پشتيباني، نيروي زميني ارتش با شركت دادن 2/3 از ظرفيت آتش خود، يعني 34 گردان توپخانه از انواع كاليبرها، قدرت آتش بي نظيري را براي اين عمليات فراهم کرد كه در دوران دفاع مقدس بي سابقه بود. با اين اقدام، توپخانه هاي دشمن تقريباً در طول عمليات خنثي شدند و پاتك هاي دشمن قبل از رسيدن به خطوط درگيري تقريباً 40 الي60 درصد از توان رزمي خود را به علت حجم آتش و دقت تير يکان هاي توپخانه، از دست مي دادند .
سقوط شهر بندري فاو به دست رزمندگان توانمند نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، آنچنان براي حكومت بعثي عراق گران تمام شد كه براي باز پس گيري آن با بسيج تمام امكانات خود، اقدام به پاتك هاي سنگين و مداوم نمود. در مقابل، آتش بسيار انبوه و دقيق به وسيله يکان هاي توپخانه اجرا شد، به گونه اي كه پاتك هاي پي در پي نيروهاي متجاوز در هم شكسته و ناكام ماند.
سردارسرلشكر پاسدار رحيم صفوي در ادامه سخنان خود، درباره چگونگي بر هم زدن انسجام نيروها و لشكرهاي عراقي پاتك كننده در منطقه فاو، به وسيله آتش توپخانه ارتش مي گويد:
"
منطقه فاو كه تا بصره حدوداً 85 تا 90 كيلومتر فاصله داشت، پس از اينكه در شب 20 بهمن سال 64 منطقه فاو را تصرف كرديم، از روبه روي خرمشهر تا منطقه فاو، يعني حدود 80 كيلومتر، بيش از 20 گردان توپخانه -  كه عمدتاً توپخانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي بود - را به صورتي آرايش داده بودند، عزيزان ما، از همين مركز توپخانه و گروه هاي مختلف توپخانه ارتش، از سراسر كشور آمده بودند به كمك؛ عراقي ها كه از بصره مي-آمدند در طول جاده استراتژيك برای اینکه، فاو را پس بگيرند؛ با حجم آتش بسيار بالا، آتش ديدباني شده، روبه رو بودند عراق، حدوداً 25 لشكر طي 70 شبانه روز جنگ در منطقه فاو وارد عمليات كرد؛ اما قبل از اينكه اين لشكرهاي عراقي به منطقه برسند، انسجام آنها را با آتش قدرتمند، كه محصول تدابير فرماندهان توپخانه بود، برهم زد"*.
تدارك مهمات در والفجر8
با توجه به جدول زير، جمع كل گلوله هاي مصرفي برابر یک میلیون و 12 هزار و 914 تير و هم چنين تعداد خودرو مورد نياز 15 هزار و 600 خودرو مي باشد. با توجه به تعداد خودروهاي مورد نياز و تدارك اين حجم از مهمات كه 4/3 آن در يك ماهه اول عمليات انجام گرفت، كاري است كه كاركنان تداركاتي يکان هاي توپخانه با حداقل امكانات موجود و كمك مردمي به انجام رسانده اند.


64099759772421936262.png

 

نكته حايز اهميت اين است كه حجم آتش به كار گرفته شده در اين عمليات، در طول دوران دفاع مقدس بي سابقه بوده است. اين واقعيت نشان دهنده عزم و اراده فرماندهي نيروي زميني ارتش است كه تنها در بخش توپخانه، ميزان بالايي از آتش موجود نيرو را به يك منطقه محدود به عرض 30 كيلومتر تخصيص داده و پيشاپيش موفقيت در اين عمليات را تضمين کرده است. همچنين همراهي و جديّت فرماندهان و تلاش كاركنان شجاع توپخانه نيروي زميني ارتش، براي همكاري و شركت در عمليات والفجر8 فراموش نشدني است، لازم به يادآوري است كه در اثر حجم آتش اجرا شده، بسياري از يکان هاي توپخانه در 20 روز اول آسيب جدّي ديده و با مشكلات تعميراتي و صفر شدن عمر لوله توپ و همچنين خستگي كاركنان مواجه شدند. براي مداومت پشتيباني آتش، تعدادي از گردان هاي توپخانه در كنترل عملياتي سپاه با يکان هاي مشابه تعويض شد. اينكه صاحب نظران و تحليل گران، يكي از دلايل اصلي موفقيت در تصرف جزيره و شهر بندري فاو را استفاده از حجم آتش توپخانه  دانسته اند، واقعيتي مبتني بر تحليل ميدان رزم می باشد.
 
منابع:

- اسدي، هيبت اله؛ ارتش در فاو؛ انتشارات ايران سبز، 1387،ص101 و 102.
  -
همان، ص109
-   همان، ص105.
-   
همان، ص186.
  -
همان، ص201.
 

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

ارزیابی کلی توپخانه صحرائی و پدافند هوائی نیروي

زمینی قبل از انقلاب اسلامی

 

 

 

مؤلفان:

سرتیپ توپخانه ستاد ناصر آراسته

سرتیپ 2 توپخانه ستاد مسعود بختیاري

 

 

توپخانه نیروي زمینی در آن زمان با توجه به مرزهاي طولانی با همسایگان (به ویژه عراق) و براي یک جبهه وسیع، ازنظر استعداد کلی یگانهاي توپخانه، کافی به نظر نمی رسید. دکترین آن زمان تقویت آتش توپخانه با آتش هوائی و هوانیروز بود تا این کمبود جبران شود. بخصوص بالگردهاي کبرا که به عنوان یک توپخانه متحرك هوایی،داراي اسم و رسم بسیار بودند.درمورد اجراي آتش ضد آتشبار هم به جاي اتکا به فن آوري هاي نو و تجهیزات راداري براي هدف یابی، هنوز روش اندازه گیري گرا درقیف انفجاري دنبال میشد که جواب مطلوب و کارآمدي را به بار نمی آورد.

توپخانه پدافند هوائی نیروي زمینی شامل گردانهاي 23 م م دو لوله اي و چهار لوله اي و 57 م م و موشکهاي سهند 3در لشگرها و گروههاي توپخانه بودند که مسئولیت پدافند هوائی ارتفاع پست را براي لشگرها برعهده داشتند.ولی طبعا قادر نبودند مأموریتهاي پدافند هوائی را براي نیروي زمینی صحنه که شامل مناطق عقب قرارگاههاي عملیاتی (سپاه) می شد فراهم کنند. با توجه به این امر بود که قبل از انقلاب، توپهاي پدافند هوائی اورلیکن و اسکاي گارد (اورلیکن با رادار) خریداري شده و درشرف تحویل به ایران بودند که به استثناي یک آتشبار آموزشی اورلیکن که در اصفهان تشکیل شده بود، تحویل این جنگ افزارها به ایران با پیروزي انقلاب تحقق نیافت و پدافند هوائی نیروي هوائی در 8 سال دفاع مقدس عملا این مأموریت را بر دوش داشت. تعدادي از یگانهاي پدافند هوائی نیروي زمینی هم در جنگ، در بسیاري موارد براي جبران کمبودها، در تقدم یکم در پدافند از تأسیسات حیاتی کشور شرکت کردند و پدافند هوائی از منطقه و یگانهاي لشکر در تقدم بعدي قرار داده شد.

 

وضعیت یگانهاي توپخانه قبل از آغاز جنگ

 

در سال 1357 با پیروزي انقلاب و بویژه پس ازبرقراري فرمانداري نظامی در شهرهاي مختلف کشور،تعدادي از گردان هاي توپخانه، طبق دستور، وارد مأموریت فرمانداري نظامی شده و لاجرم آموزش و نگهداري در آنها متوقف گردید، و انضباط نیز کاهش یافت. لذا پس از پیروزي انقلاب، طبعا دچار آثار و تبعات و پس لرزه هاي ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی شدند. مانند کسر خدمت افراد وظیفه و نقل و انتقالات و یا رهائی از خدمت هاي بی رویه کارکنان پایور. اما در مقام مقایسه،چنین آثار سویی به خاطر وجود انضباط نسبی در یگانهاي توپخانه، و وجود افسران دلسوز انقلابی، ودرگیري کمتر این یگانها درفرمانداري نظامی، ضعیف تر از یگانهاي پیاده و زرهی بود. آثار تندروي و حرکات افراطی گروهکها و افراد ناآگاه در یگانهاي توپخانه کم رنگ تر از سایر یگانها دیده شد. البته تعدادي افسران جوان توپخانه هم که گرایش انقلابی و مذهبی شدیدتري داشتند اکثرا در مرکز آموزشی توپخانه اصفهان بودند - که شهري با یک محیط مذهبی و انقلابی بود- . هم چنین این افسران، حفظ این مرکز مهم علمی فرهنگی توپخانه و بعد ساماندهی یگانهاي توپخانه و اداره و فرماندهی و مدیریت سایر یگانهاي ارتش انقلاب را عهده دار شدند.

با شروع درگیريها و بحران داخلی مسلحانه در شمال غرب کشور، یگانهاي توپخانه (عمدتا از گروه 11 وتوپخانه هاي لشگرهاي سرزمینی این منطقه)به صورت یگان پیاده (بدون توپ) مأموریت پاکسازي و برقراري تأمین و امنیت در پاسگاهها و جادههاي مواصلاتی را عهده دار شدند (در حد مأموریت رزمی مانند پیاده نظام)و بدین لحاظ به طور کلی یگانهاي توپخانه در دوران حدود دو ساله قبل از جنگ، دچار افت آمادگی رزمی و کاهش سطح انضباط، پرسنل، لجستیک، حاضر به کاري تجهیزات و . . . شده؛ و از طبقه یکم و دوم به طبقات 3 و4 آمادگی رزمی فرو افتادند.

در طول درگیريهاي مرزي عراق و ایران و قبل از آغاز تهاجم عمومی عراق، اغلب یگانهاي مانوري نیروي زمینی، حسب دستورات ابلاغی به صورت تجزیه شده، درپشتیبانی از پاسگاههاي ژاندارمري در مناطق مرزي غرب کشور گسترش یافته و انسجام سازمانی و عملیاتی خود را از دست دادند. توپخانه نیز از این امر بی نصیب نماند و یگانهاي توپخانه نیز درهمین راستا حتی تا یک توپ و دو توپ هم تجزیه شدند و قدرت اجراي آتش انبوه را که مأموریت اصلی توپخانه در رزم است از دست دادند.

ناگفته نماند نظر به این که یگانهاي توپخانه به نسبت یگانهاي پیاده و رزمی کمتر در مأموریت فرمانداري نظامی شرکت داشتند، آثار سوء شرکت در این مأموریت را کمتر متحمل شده بودند. (اساسا بعد از پیروزي انقلاب به نظر می رسد یگانهاي توپخانه نسبت به سایر یگانهاي رزمی و پشتیبانی رزمی از فرماندهی و کنترل بهتر و فرماندهان با بینش سیاسی و عمومی تواناتري در تمامی رده ها سود می بردند). وجهه مردمی و پذیرش آنان در افکار عمومی بیشتر از یگانهاي پیاده و زرهی بود که ملزم به حضور در فرمانداري نظامی شده بودند.

، در درگیريهاي مرزي و هجوم عراق در روزهاي 22 26 و 31 شهریور ماه تعدادي از یگانهاي توپخانه در توسعه درگیريهاي مرزي به غنیمت دشمن درآمدند، که عبارت بودند از یک اتشبار 155 خودکششی در نفت شهر - یک آتشبار 203 م م کششی ، یک آتشبار 130 م م و یک آتشبار 155 م م خودکششی در دشت ذهاب در حوالی سرپل ذهاب و همین طور یک گردان منهاي 155 م م در حوالی قصرشیرین. این که چرا این یگانها در مناطق مرزي کرمانشاه دچار این وضعیت شدند، می تواند موضوع جالبی براي تحلیل و بحث و بررسی باشد، شاید علت این امر را بتوان به عدم حضور یگانهاي مانوري در جلوي آنها وضعف فرماندهی و کنترل، فقدان اطلاعات درست از وضعیت دشمن و یا بطور کلی اغتشاش وضعیت عمومی در این جبهه نسبت داد.

در تحلیل این وضعیت در این دوران (از آغاز درگیري هاي مرزي در سال 58 تا آغاز جنگ در نیمه دوم سال 59 ) باید گفت که یگانهاي توپخانه درتجزیه شدنها و ضعف سیستم فرماندهی و کنترل خود مقصر نبودند و در واقع ناشی از طرح نامناسب گسترش یگانهاي زمینی بود که ریشه در تفکري داشت که معتقد بود، جنگ در محدوده پاسگاههاي مرزي باقی مانده و گسترش نخواهد داشت و تقویت پاسگاههاي مرزي ژاندارمري، واکتفا به جوابگوئی به تجاوزات عراق در مرزها، در حقیقت راهبرد عملیاتی نیروهاي مسلح ایران بشمار می آمد که ناشی از عدم باور به وقوع یک جنگ تمام عیار بود.

نکته دیگر درمورد توپخانه ها درآغاز جنگ تحمیلی:

نیروهاي مدافع مستقر درقصر شیرین و توپخانه پشتیبان آنها از طریق محور باویسی، بیشگان، سرپل ذهاب وهمچنین محورباباهادي، سرپل ذهاب دورخوردند وعقبه آنها درمحور قصرشیرین - سرپل ذهاب بسته شد،بنابراین امکان عقب کشیدن آنها میسر نشد و به دست دشمن افتاد.

 

    

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

پاره اي ابتکارات در کاربرد توپخانه خودي در توقف وتثبیت متجاوز

 

1- تلاش براي صرفه جوئی در مصرف مهمات، اندکی پس از ماههاي اولیه جنگ و متوقف نمودن دشمن آغاز شد و اضافه کردن آنها بر مهمات بار مبناي همراه، بصورت غیر رسمی متداول گردید، تا براي وضعیتهایی که مصرف بیشتري مورد نیاز بود، کمبودي پیش نیاید. زیرا تدارك آنها ممکن بود به علل مختلف با تأخیر توأم شود.

 

2 – به کارگیري مجدد هویتزرهاي 105 م م که قبلاً به علل مختلف از رده خارج شده بودند. سازمان دادن آنها به صورت آتشبارهاي 6 توپه براي افزایش بیشتر آتش توپخانه نیروي زمینی که توسط افسر توپخانه قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب پیشنهاد و به مرحله اجرا در آمد، اقدام بسیار مؤثر و مبتکرانه اي بود. به خصوص که این جنگ افزارها تقریبا محدودیت مهمات نداشتند وتیراندازي هاي مداوم با آنها هم، خستگی و فرسودگی کمتري را براي نفرات سبب می گردید.

 

3- دو قبضه هویتزر 203 م م کششی از توپخانه لشکر 21 پیاده در ماههاي اولیه جنگ از مواضع خود در شرق رودخانه کرخه کاملا با رعایت تأمین و اختفاي کامل درتاریکی نیمه هاي شب با عبوراز پل نادري به غرب رودخانه و به مواضع خط مقدم تیپ یکم لشکر مزبور تغییر مکان داده شد که این تغییر موضع حداقل 10 کیلومتر بر برد توپخانه مزبور افزود و در نتیجه عقبه دشمن را در منطقه عمومی غرب کرخه زیر آتش سنگین خود قرار داد.

براي به حداقل رساندن آسیب پذیري جنگ افزارهاي یاد شده در برابر آتش ضد آتشبار دشمن، آنها کاملا درسنگرهاي از قبل آماده شده در خاکریز خط مقدم مستقر شده و در وضعیت تیراندازي قائم مورد استفاده قرار گرفتند که در زمان خود اقدام مؤثر و برجسته اي بود که تا عملیات فتح المبین ادامه یافت. بعدها بعضی فرماندهان این اقدام را الگو قرار داده و آن را یک تاکتیک توپخانه تلقی کرده و گاهی به گردان توپخانه دستور می دادند که در خاکریز مقدم و در کنار مواضع یگانهاي پیاده اشغال موضع نمایند که البته آسیب پذیري آنها را بسیار بالا می برد وعلاوه برآن سبب میگردید که آتش ضد آتشبار دشمن، یگانهاي پیاده درخط را دچار تلفات و خسارت بیشتري کند. تلاش گردید فرماندهان متقاعد شوند که جز در مواقع اضطراري از این اقدام چشم پوشی نمایند.

 

4 – نظربه این که دشمن در سال اول جنگ، شهرهاي اهواز، اندیمشک و دزفول را زیر آتش مکرر توپخانه قرارمیداد، به عنوان یک اقدام متقابل و براي کاهش این رفتار دشمن، دو قبضه توپ 175 م م دراختفاي کامل در مواضعی درفرودگاه آبادان مستقر گردیدند که به مجرد بازشدن آتش توپخانه دشمن روي شهرهاي فوق الذکر،بلافاصله مناطق شمالی بصره زیر آتش توپهاي یاد شده قرار میگرفتند و دشمن دریافته بود که با قطع تیراندازي خود، آتش روي بصره نیز متوقف می شود.

 

5-  در ماه چهارم جنگ، توپخانه لشکر 21 در منطقه عملیاتی غرب کرخه براي اولین بار اقدام به ثبت تیر زمانی با گردانهائی که داراي گلوله با ماسوره زمانی بودند نمود.سپس در یک اقدام غافلگیرانه وغیرمنتظره در یک نیمه شب آرام، ناگهان چندین گردان بطور همزمان اقدام به اجراي تیر زمانی نمودند که در ایجاد تلفات و کاهش روحیه دشمن اثر فوق العاده اي داشت.به گفته اسرا، تلفات و خسارات سنگین به دشمن وارد نمود. این اقدام در واقع استفاده از یکی از تکنیکهاي آتش مؤثر توپخانه بود.

 

6-  بسیاري از اسراي عراقی در اعترافات خود، آتش توپخانه ایران را مؤثر و مناسب و باعث ایجاد خسارت وتلفات در نیروهاي عراقی ذکر کرده اند. بویژه تلفات وخسارات وارده در برخی محورها به واحدهاي زرهی عراق دراثر آتش توپخانه و هچنین آتش هوانیروز مورد تأکید اسر ااست.

 

7-  سرلشکرعراقی وفیق السامرائی رئیس اداره اطلاعات ارتش عراق در کتاب خاطرات خود (ویرانی دروازه شرقی صفحه 67 ) می نویسد:

» نیروهاي ایرانی قدرت به کارگیري ماهرانه و گسترده سلاح توپخانه را پیدا نمودند. افسران دیده بان ایرانی به صورت شایسته اي اقدام به هدایت و کنترل آتش می کردند و همین مسئله سبب شد تا نیروهاي ما در مناطق فاقد پوشش و استحکام، زیر فشار شدید آنها قرار گیرند«

 

8-  تعمیر، نوسازي و ساخت قطعات فرسوده جنگ افزارهاي توپخانه :

الف- ساخت شعله پوش دهانه براي توپ هاي 130 م م:

در سالهاي اولیه جنگ، به علت شدت تیراندازي وکارکرد زیاد، بخشی از جنگ افزارهاي توپخانه دچار فرسودگی گردیده و نیاز به تعویض لوله، عاید و دافع و . . . پیدا کردند که به ویژه لوله هاي این جنگ افزارها، صدمه شدیدتري را متحمل میشدند. از جمله توپ هاي 130 م.م روسی که دچار فرسودگی لوله شده بودند و بایستی تعویض لوله انجام می شد. اگرچه درانبارهاي قطعات یدکی آمادگاهها، تعدادي لوله نو براي تعویض وجود داشت، اما شعله پوش دهانه را نداشتند و تهیه آنها از کشور سازنده نیز مقدور نبود لذا از کشورهاي کره شمالی و چین تعدادي شعله پوش لوله توپ 130 م م خریداري و لوله و شعله پوشهاي فرسوده تعویض گردیدند. اما شعله پوشهاي خریداري جدید درهمان چند تیراندازي اولیه دچار ترکیدگی گردیده و غیرقابل استفاده شدند. شعله پوش دهانه از لحاظ جنس، مانند آلیاژ لوله بوده و سوراخهائی با زاویه خاصی روي آنها تعبیه شده است. به این ترتیب با عدم امکان تهیه وخرید شعله پوش مناسب و مقاوم، مشکل اساسی وحتی حادتري از کمبود مهمات را به وجود آورد وگردانهاي 130 م م روز به روز داراي تعداد قبضه هاي کمتري می شدند.

لوله هاي فرسوده (دائمی) بایستی برابر روش جاري به کارخانجات صنایع دفاع تخلیه می شدند.کارشناسان، متخصصان و افزارمندان فنی مدیریت تعمیر و نگهداري نزاجا در کارخانجات بابک نزاجا، پس از مدتها بررسی، به این نتیجه رسیدند چنانچه یک لوله فرسوده را به صورت عرضی بریده شود می توان از آن براي ساخت مبنایی 3 شعله پوش استفاده کرد، که در واقع راه حل مشکل جنس آلیاژي مورد نیاز بود. دراین راستا و براي آزمایش یکبار ازتحویل یک لوله فرسوده به وزارت دفاع خودداري نمودند. اما مشکل اصلی بعدي چگونگی بریدن لوله بود که ابزار برشی خاصی را طلب می کرد.با جستجو و بررسیهاي فراوان معلوم شد، یک نوع اره برشی، مناسب این نوع آلیاژهاي سخت در آلمان ساخته می شود که به نام اره لنگی موسوم است.

با زحمت و تلاش، یک دستگاه از ابزار یاد شده توسط واسطه ها خریداري و به ایران حمل گردید و کار برش لوله ها که تخصص و توانایی و حوصله خاصی هم نیاز داشت، توسط یکی از کارمندان متعهد وسخت کوش معاونت تعمیر و نگهداري نزاجا انجام شد.علاوه بر شکل دادن آنها، جهت نصب روي دهانه لوله،ایجاد سوراخهائی جهت کنترل گاز پرتاب در لحظه خروج گلوله از دهانه لوله بود که هر یک از آنها باید زاویه خاصی را دارا باشند انجام این کار موفقیت فنی بزرگی بود.به این ترتیب یک قطعه ظاهرا بسیار ساده، اما درواقع بسیار پیچیده با تلاش و کوشش و خلاقیت مدیران، کارشناسان و افزارمندان معاونت تعمیر ونگهداري نزاجا ساخته شد. با نصب آنها روي لوله هاي یدکی، توپهاي 130 م م غیر قابل استفاده به خط عملیاتی بازگشتند.

توپ هاي 130 م م خریداري شده از چین از لحاظ جنس لوله کم دوام و شکننده بود و خیلی زود از یگان هاي توپخانه کنار گذاشته شدند.شایان ذکر است که فرسودگی لوله توپهاي ساخت روسیه عمدتا ناشی از جنس کمربند بخشی از گلوله ها بودند که لوله و خان کشی آن را دچار آسیب می کرد.

 

ب- تعویض لوله هویتزرهاي 155 م م کششی:

ابتکاروابداع دیگري که دربرطرف کردن اشکالات فنی جنگ افزارها قابل توجه بود، مسئله فرسوده شدن لوله هویتزرهاي 155 م م کششی آمریکائی بودند که دیگر لوله جایگزین آنها در آمادگاهها وجود نداشت وگردان هاي توپخانه لشکرهاي پیاده و بعضی گروههاي توپخانه داراي این نوع جنگ افزار بودند.

مدیریت تعمیرونگهداري نزاجا درتلاش براي رفع اشکال لوله متوجه گردید که لوله هاي یدکی یک مدل از توپهاي 155 م م خودکششی که درانبارها موجود هستند، از لحاظ اندازه و ابعاد مشابه همان لوله هاي 155 م م کششی هستند اما کولاس آنها تفاوت دارد.یکبار دیگر هوشمندي، خلاقیت و اراده استوارمدیران، کارشناسان و افزارمندان آن مدیریت به میدان آمد و با محاسبه و تراشکاري بسیار دقیق و حساس وساعتها کارخستگی ناپذیر، تغییرات لازم را درکولاس ها به عمل آوردند تا بتوانند با لوله هاي جدید همخوانی داشته باشند.براي درك اهمیت و ظرافت کار باید ذکر شود که فشار ایجاد شده در جان لوله در لحظه انفجار خرج پرتاب که کولاس باید بتواند آنرا تحمل نماید و علاوه برآن، آب بندي کولاس و جان لوله باید به قدري دقیق باشد که نه تنها گاز ناشی از انفجار خرج پرتاب از کولاس به عقب بیرون نزند بلکه کوچکترین خللی در پیچهاي شیب دار کولاس ایجاد ننماید، زیرا ممکن است سبب شود که کولاس از جا کنده شده و به عقب پرتاب شود.

 

پ- تعمیر و نوسازي دستگاههاي عاید و دافع (BUFFER) هویتزرها:

ابتکار دیگري در زمینه تعمیر و نگهداري توپها شامل: از کار افتادن تعدادي از دستگاههاي عاید و دافع هویتزرهاي 155 م م و 105 م م بود. کارشناسان مدیریت تعمیر و نگهداري نزاجا بر آن شدند که یکی از آنها را به عنوان نمونه باز کرده تا شاید بتوانند واشرهاي مخصوص جداسازي گاز و روغن داخل آنها را تعویض و رفع عیب نمایند، زیرا درآمادگاهها، یدکی این دستگاه ها موجود نبود وکشورهاي دیگرهم یا نداشتند یا از فروش آنها خودداري میکردند.بازکردن عایدودافعهاي تعمیري، بخاطر فشار گازداخل آنها و بویژه زمانی که باید واشر(O.Ring) گاز برداشته شود، با اشکال فراوان و خطر توأم بود. در اولین بار که این واشر باز شد به علت فشار گاز پشت آن به چند کیلومتر آن طرف تر پرتاب شد.بازهم به مدد وهمت واراده وهوشمندي افزارمندان وعاید ودافع از کارافتاده مجددا آماده به کار گردید و تعمیر آنها به صورت یک امر عادي درآمد.

 

ت – یک مدل توپخانه خودکششی:

در سال دوم جنگ به ابتکار فرمانده گروه 22 توپخانه، با نصب و جوشکاري یک دستگاه راکت انداز 122 م م کاتیوشا (لوله کوتاه) روي بدنه یک تانک غنیمتی ازعراق به جاي برجک از کار افتاده آن، درواقع یک مدل خودکششی از جنگ افزار مزبور بصورت ابتکاري مونتاژ شد. البته حرکت لوله ها درارتفاع (براي تغییر برد) به علت اتصال ثابت به بدنه تانک با مشکل مواجه بود. لذا با تغییر مکان خودرو به سربالائی و سرازیري حدودا امکان تغییر در برد به صورت تجربی فراهم می شد.ساخت مدل مزبور درهمان یک دستگاه متوقف گردید و ادامه نیافت

 

ث- تشکیل یگانهاي موشکی در توپخانه صحرائی:

در سال 1363 پس از آنکه ایران توانست دشمن بعثی را از کشور به بیرون از مرزهاي خود عقب براند،دشمن بمباران هوایی و سپس موشک باران شهرهاي مختلف کشور را شروع نمود. لذا مقامات نظامی جهت پاسخگویی به این تحرك دشمن برآن شدند که درطرح ریزي موشکها شروع به کار نمایند. و در این راستا در سال 1364 موشک انداز زمین به زمین عقاب وارد سازمان توپخانه صحرائی نیروي زمینی ارتش شد و یک دسته موشک انداز در قالب گردانهاي بعضی ازگردانهاي کاتیوشا به سازمان گروه هاي توپخانه اضافه گردید.ابتدا این نوع موشک انداز به عنوان دسته موشک انداز زمین به زمین عقاب به استعداد دو قبضه (یک قبضه سه ریلی کششی و یک قبضه چهار ریلی خود کششی) بر روي خودروهاي موشک انداز کاتیوشا نصب گردید ودر قالب گردان 396 در گروه 22 شروع به انجام مأموریت نمود. درطول جنگ (از سال 64 تا زمان آتش بس) تعداد 58 فروند موشک به طرف اهداف از پیش تعیین شده خصوصاً شهر بصره عراق و خیابان الرشید این شهر که مقر کنسولگري آمریکا بود توسط این نوع موشک انداز شلیک شد. از این تعداد 4 فروند آن قبل از رسیدن به هدف منهدم گردید 2 فروند یکی بر روي خود دستگاه پرتاب و دیگري در فاصله بسیار کمی منهدم گردید و تعداد 52 فروند موشک به هدف اصابت نمود که اصابت همین راکتها باعث تعطیلی کنسولگري آمریکا در شهر بصره گردید.

16

Share this post


Link to post
Share on other sites

واقعاً زنده باد توپخانه !!!!!

راستی وضع توپخانه ارتش هم اکنون چطور است ؟!!

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

واقعاً زنده باد توپخانه !!!!!

راستی وضع توپخانه ارتش هم اکنون چطور است ؟!!

بله واقعا...حالش خوبه سلام میرسونه :1 (17)::14182271505833535537::140016094434711:

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

پاره اي ابتکارات در کاربرد توپخانه خودي در توقف وتثبیت متجاوز

 

 

ت – یک مدل توپخانه خودکششی:

در سال دوم جنگ به ابتکار فرمانده گروه 22 توپخانه، با نصب و جوشکاري یک دستگاه راکت انداز 122 م م کاتیوشا (لوله کوتاه) روي بدنه یک تانک غنیمتی ازعراق به جاي برجک از کار افتاده آن، درواقع یک مدل خودکششی از جنگ افزار مزبور بصورت ابتکاري مونتاژ شد. البته حرکت لوله ها درارتفاع (براي تغییر برد) به علت اتصال ثابت به بدنه تانک با مشکل مواجه بود. لذا با تغییر مکان خودرو به سربالائی و سرازیري حدودا امکان تغییر در برد به صورت تجربی فراهم می شد.ساخت مدل مزبور درهمان یک دستگاه متوقف گردید و ادامه نیافت

 

 

 

 

اینم همون توپخانه خودکششی 122 میلیمتری که تایگر جان اشاره کرد...

 

 

7tba0pc9x3yz6nt970lp.jpg

13

Share this post


Link to post
Share on other sites

توپخانه در جنگ

 

 

مؤلفان:

سرتیپ توپخانه ستاد ناصر آراسته

سرتیپ 2 توپخانه ستاد مسعود بختیاري

 

بهبود سریع وضعیت یگانها و رفع بسیاري ازنواقص ومعایب و سایر مشکلات حداکثر درشش ماهه اول جنگ وبکارگیري یگانهاي توپخانه طبق اصول تاکتیکی این رسته، حاصل تلاش فرماندهان ورزیده و با کفایت گردانها و توپخانه هاي لشگري و گروه هاي توپخانه وهمچنین حضور مشاوران فعال و دلسوز توپخانه (افسر توپخانه درستاد تخصصی قرارگاه فرماندهی نزاجا) بود که به نحو مؤثري به بهبوداین وضعیت کمک کردن.از جمله سازمان دادن مجدد آتشبارها و گردانهاي 105 م م که قبلا درطرحهاي سازمانی میرفت که از رده خارج شود، به منظورافزایش آتش توپخانه هاي لشگري و یا افزایش تعداد توپهاي این آتشبارها که دربعضی یگانها 4 قبضه اي بود از 4 قبضه به 6 قبضه. زیرا مهمات این جنگ افزار درصنایع دفاعی ایران ساخته میشد ولذا محدودیتی براي مصرف نداشتند. از طرفی با جلو کشیدن مواضع این نوع سلاح به مجاورت یا بلافاصله به پشت یگانهاي مانوري، تا حدودي نیز بردآن افزایش یافت. گرچه به نسبت (البته میزان کمتر) آسیب پذیري آن نیز فزونی گرفت.

یگانهاي توپخانه در واقع پشتیبانی کننده عمده واصلی یگانهاي تک ور وپدافند کننده درطول جنگ بودند و بدون نفی تلاشهاي ارزنده هوانیروز ونیروي هوایی، باید این واقعیت پذیرفته شود که فراهم کننده اصلی ومداوم و پر حجم آتش پشتیبانی درکلیه عملیات آفندي و پدافندي و براي کلیه یگانهاي مانوري صحنه رزم اعم از ارتشی و سپاهی، توپخانه نیروي زمینی بوده است.در دو سال اول جنگ که هنوز نیروهاي ایرانی وارد خاك عراق نشده و یا حتی با مرز فاصله داشتند، مانند توپهاي 175 م م توپخانه نیروي زمینی در حد برد و توان خود اهداف نظامی و صنعتی درآنسوي مرز را به عنوان اقدامات تلافی جویانه ومتقابل زیرآتش میگرفت (مانندتأسیسات پتروشیمی بصره). توپخانه 130 م م نزاجا هم نیروي دریایی ارتش را درمأموریت بسیار مهم اسکورت کاروانهاي کشتیهاي تجاري ونفت کش برابرطرحی به نام طرح اژدر پشتیبانی میکرد.به این معنا که درطول حرکت کاروان کشتیها درخورموسی از بندر امام خمینی(ره) تا خلیج فارس درحال ورود یا خروج، با اجراي آتش روي مواضع موشکهاي ضد کشتی اگزوسه عراق مستقر درحوالی دهانه اروند رود مانع ازفعالیت این یگانهاي موشکی دشمن گردیده یا فعالیت آن را تقلیل میداد.

آموزش تخصصی توپخانه وکاربرد آن، به سپاه پاسداران و کمک به تشکیل و سازماندهی توپخانه سپاه درسالهاي میانی جنگ نکته اي حائز اهمیت است. به قول  امیر دریادار شمخانی: توپخانه سپاه فرزند توپخانه ارتش است» نیروي زمینی غالب توپهاي اغتنامی خود از دشمن را به سپاه تحویل میداد. به عنوان مثال، پس ازعملیات فتح المبین، لشکر 21 پیاده ده ها قبضه جنگ افزارهاي توپخانه غنیمتی ازدشمن را به سپاه واگذارنمود وطرز استفاده از آنها را نیز آموزش داد.

بنیانگذاران توپخانه سپاه پاسداران مانند سرداران: شفیع زاده، عبدالهی، مقدم تهرانی، زهدي و. . . آموزشهاي قوانین تیروآتشبار تیر ودیدبانی وطرحریزي وتطبیق آتشهاي پشتیبانی توپخانه را زیرنظرافسران گروه 33 توپخانه فراگرفتند. البته درسالهاي بعد، سپاه با خریداري توپهاي 155 م م اتریشی و 122 م م ازکره شمالی و کاتیوشا 30 لوله اي، سازمان اولیه توپخانه خود را که ازتوپهاي غنیمتی ازعراق تشکیل داده بودتقویت وتوسعه داد.

اما به عنوان یک واقعیت ازبابت اجراي آتش ضدآتشبار وهدف یابی، عملکرد مؤثرچندانی نداشتیم. که این امرناشی ازعدم دسترسی به رادارهاي هدف یاب بود واجراي آتش ضد آتشبار به صورت متقابل و براساس حدس و گمانه زنی از محل مواضع توپخانه دشمن و یا کسب خبرازمحل آن آتشبارها، اجرا میشد وشیوه استفاده سنتی از بررسی قیفهاي انفجاري عملا کارآمد نبود.

از 2880 روزطول جنگ گفته میشود 1000 روزجبهه ها فعال و 1880 روز آن غیرفعال بود.توپخانه نیروي زمینی علاوه برآن که در آن 1000 روزفعال، اعم ازعملیات آفندي نیروهاي خودي و یا دفع تکها وپاتکهاي سنگین دشمن فعالانه و بسیار مؤثر در پشتیبانی ازیگانهاي مانوري شرکت داشت، در آن 1880 روزغیرفعال نیزمیجنگید، (تبادل آتش توپخانه). بنابراین توپخانه نیروي زمینی درطول هشت سال دفاع مقدس همواره بصورت شبانه روزي آماده و فعال بود.گرچه تعداد معدودي توپهاي 122 م م ازکره شمالی و توپهاي 155 م م کا. اچ اتریشی و 130 م م چینی خریداري شد، ولی عملا نتوانستند کمبود کلی یگانهاي توپخانه را جبران کنند و از سوي دیگر کمبود پاره اي ازانواع مهمات مانند راکتهاي 122 م م کاتیوشا، مهمات ،توپهاي 130 م م و گلوله هاي ساب کالیبر توپهاي 175 م م  که تقریبا همیشه سهمیه بندي میشدند مشکل عمده و اساسی این نوع یگانها بودند که سعی میگردید با صرفه جوئی آنها در روزهاي غیرفعال جنگ، بتوانند در زمانهاي ضرورعملیات، پشتیبانی لازم وکافی را از یگانهاي پشتیبانی شونده به عمل آورند.

ناگفته نماند که درکنار کمبودهاي مهماتی توپهاي 175 و هویتزرهاي 203 م م، کمبود قطعات تند مصرف مانند بالشتک هویتزرها یا قطعات خودروهاي شنی دار توپهاي 155 خودکششی نیز وجود داشت.گسترش رزمی گروههاي پنجگانه توپخانه درهشت سال دفاع مقدس عمدتا عبارت بودند از:

گروه 11 درمنطقه عملیاتی شمال غرب، گروه 44 در منطقه عملیاتی در منطقه عملیاتی غرب وگروههای 33 و55 درمنطقه عملیاتی جنوب. البته حسب نیازهاي جبهه ممکن بود گردانهائی از گروه هاي مذکور به مناطق عملیاتی دیگر اعزام شوند.در پاره اي موارد گردانهایی از این گروه ها حسب تدابیر وطرحهاي فرماندهی نیروي زمینی ممکن بودمأموریت ویژه اي رادرقالب همان مأموریت عمل کلی انجام دهند مانند پشتیبانی از اسکورت کاروانهاي کشتی هاي تجاري و نفت کش درخورموسی و یا زیر آتش قراردادن کرانه جنوبی اروند رود (توسط گردانهائی از گروه 22 توپخانه) و یا زیرآتش قرار دادن مناطق صنعتی و نظامی بصره با یگان توپخانه 175 م م حسب دستور.

 

ساب کالیبر به گلوله هاي خاصی از توپ 175 م م گفته می شود که براي افزایش برد تا 45 کیلومتر، آنها کوچکترولاغرتر ساخته میشوند ولذا براي جاگیري کامل آنها درجان لوله، بالشتکهاي فلزي خاصی دور کمربند آنها قرارمیگیرد. این نوع گلوله را فقط ارتشهاي آمریکا، اسرائیل و ایران دارا هستند.

13

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

اینم همون توپخانه خودکششی 122 میلیمتری که تایگر جان اشاره کرد...

 

 

7tba0pc9x3yz6nt970lp.jpg

 

این عکسی که جلوی تانک کشیدن مربوط به کدوم یگان میشه ؟ 

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

این عکسی که جلوی تانک کشیدن مربوط به کدوم یگان میشه ؟ 

 

درست دیده نمیشه ولی فکر کنم آرم وزارت دفاع باشه

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

والا عکس زیاد واضح نیست ولی یا آرم جهاد خودکفایی هستش یا آرم وزارت دفاع که اون زمان مال ارتش بود...

 

خدمه توپخانه

 

zauvioqkjxvydc86lns5.jpg

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

دقت کنید وسط ارم عکس یه پلنگه

 

93982910684886813133.jpg

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now