Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

زنده باد توپخانه

226 posts in this topic

استفاده از نور و صدا ( مثل محل تقريبي توپخانه دشمن): سرعت نور حدودا 300000 کيلومتر بر ثانيه و سرعت صوت 330 متر بر ثانيه هست. از اختلاف سرعت نور و صدا ميشه فاصله منبع نور رو از خودمون حدس بزنيم. وقتي نور رعد و برق رو دیدید به صورت ثانيه اي شروع به شمردن کنين. (1001 ،1002 ،1003 ،1004 ، ...) وقتي صدا رو شنيديد شمارش رو قطع کنين. حالا عدد ثانيه رو در عدد 330 ضرب کنين. عدد حاصل فاصله اون نقطه تا شما به متره. مثلا اگر فاصله بين ديدن نور تا شنيدن صدا ، 3 ثانيه شد يعني اينکه فاصله شما تا هدف 990 متره. فقط دقت کنين موقع شمارش ثانيه اگه به 1010 رسيدين دوباره از اول بشمرين تا اشتباه نکنين.

14

Share this post


Link to post
Share on other sites

یه ابتکار نانوشته توپخانه

توپخانه ارتش عراق و توپخانه ارتش ایران بدون اینکه پای میز مذاکره بنشینند و با هم قرار داد بنویسند و با هم صحبت کنند معمولا از ساعت دوازده ظهر تا یک دیگه شلیک نمی کردند تا هر دو طرف نهاری بخورند و نمازی بخوانند و دست به ابی بروند . یک قرارداد نا نوشته و انسان دوستانه

18

Share this post


Link to post
Share on other sites

اون ارم جلوي تانك هم مربوط به لشكر ٥٨ ذولفقاره از نوع استتار تانك هم مي شد فهميد كه بجه هاي لشكر ٥٨ زحمتش كشيدن البته اكر الان در جايي ديكر مايع را كساني ديكر نكرفته باشند

13

Share this post


Link to post
Share on other sites

اون ارم جلوي تانك هم مربوط به لشكر ٥٨ ذولفقاره از نوع استتار تانك هم مي شد فهميد كه بجه هاي لشكر ٥٨ زحمتش كشيدن البته اكر الان در جايي ديكر مايع را كساني ديكر نكرفته باشند

 

رضا جان این کاتیوشا ساخت بروبچه های گروه 22 توپخانه هست که اتفاقا طراحش هم یه سرهنگ بود...حالا نمیدونم بعدا تحویل جایی دادنش یا نه ولی میدونم که در اختیار گروه 22 شهررضا  بوده...

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

کاربرد توپخانه در عملیات نامنظم (غرب کشور)

 

درسال 59 در همان عملیات اولیه مقابله با گروهکهاي (دمکرات وکومله ) درآزادسازي شهرها،مسیر جاده ها پاکسازي مناطق، تأمین پایگاهها وتأمین ستونهاي نظامی درجابجائی ازحضور افسران توپخانه بخصوص شهید سپهبد صیاد شیرازي استفادههاي زیادي بعمل آمده است.

درآزادسازي شهرسنندج درسوم اردیبهشت ماه 59 شهرکاملاً درتصرف ضدانقلاب بوده و پادگان لشکر 28 نیز درمحاصره و جاده هاي ورودي وخروجی شهر بجزجاده کرمانشاه به سنندج دراختیار وکنترل ضدانقلاب بود بدستورشهید صیاد شیرازي دو قبضه هویتزر 105 م م را با هلیکوپتر شنوك به فرودگاه سنندج که درکنترل ارتش بود حمل کرده و با همین دو قبضه و با دید کم وثبت تیردقیق توسط شهید صیاد شیرازي راههاي ورودي و خروجی شهر کنترل گردید که همین امر دراقدامات بعدي وآزادسازي سنندج عملیات بسیار مؤثربود.

درآزادسازي محورهاي سنندج – دیواندره، سنندج -مریوان، سقز به بانه و . . . دیگر محورها شهید ابتکاري را بخرج داد به این ترتیب که درعملیات، نیرو را به دوستون مجزا وبا فاصله 3 الی 4 کیلومتراز یکدیگر تقسیم می کرد که به هنگام درگیري هرستون بتواند به عنوان نیروي پشتیبان ستون دیگرعمل نمایدواین فاصله 3 الی 4 کیلومتري هم بخاطر این بود که این دو ستون بتوانند ازیکدیگر پشتیبانی نمایند.در مورد کاربرد توپخانه ، امیر سرتیپ سید حسام هاشمی که ازهمرزمان شهید صیاد شیرازي درکردستان وهمچنین فرمانده گروه 33 توپخانه در دورانی از جنگ تحمیلی بوده اند اطلاعاتی به شرح زیر را ارائه می نمایند:

عملیات نامنظم درکردستان به منظور برقراري امنیت داخلی درآن منطقه درچند مرحله صورت گرفت که عبارتند از:

- مرحله یکم: آزاد سازي شهرهاي در کنترل عوامل ضد انقلاب

- مرحله دوم: بازگشایی محورها و تشکیل پایگاههاي ثابت براي تأمین درطول محورها

- مرحله سوم: تجزیه کلی مناطق ناامن از یکدیگر وپاکسازي مناطق با اجراي عملیات رزمی و ایجاد پایگاههاي ثابت براي حفظ واستمرارامنیت درآن مناطق.

- مرحله چهارم: اجراي عملیات منظم ومتعارف درخطوط مرزي مشترك و یا داخل خاك عراق به منظور قطع ارتباط ضدانقلاب با عوامل وابسته داخلی

در کلیه عملیات بالا از یگانها و جنگ افزارهاي توپخانه هاي صحرایی و پدافندهوایی استفاده گردید.مثلاً درمرحله آزادسازي شهرها، براي تأمین راههاي ورودي و خروجی شهر ازاین یگانها وجنگ افزارها بهره برداري شد.درمرحله بازگشایی محورها، برقراري تأمین درمحورو ستون کشیهاي نظامی وهمچنین برقراري تأمین محور به طور 24 ساعته شبانه روزي از پایگاههاي ثابت که قاعدتاً در برد توپخانه هاي موجود که عمدتا بصورت هاي دو قبضه اي وگاهی یک قبضه اي دریکی ازپایگاهها موضع گرفته بودند وبا آموزش دیدبانان وبرقراري ارتباطات بی سیم و با سیم (در حد مقدورات) درمواقع ضروري و حسب نیاز استفاده گردید و تلاش برآن بود که چند پایگاه،بتواننداز پشتیبانی یک موضع توپخانه بهره مند باشند. درچندین موردهم ازتیراندازي توپخانه بصورت تیر مستقیم استفاده گردید که معمولا هویتزرهاي 105 م م اجرا می گردید

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

امير جان نمي دانستم ولي یگان بكار برنده ٥٨ ذولفقار از ارتش

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

نکاتی از عملکرد توپخانه

 

نقش کلی

در یک تحلیل کلی میتوان این نظریه را ارائه کرد که در چند ماهه آغاز جنگ، توپخانه تمام تلاش خود را براي متوقف ساختن و وارد کردن تلفات وخسارات به متجاوزبکار گرفت. پس ازمتوقف نمودن دشمن، آغاز تهاجمات نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران، اعم از عملیات محدود یا گسترده، موانع و مراقبت و دیدبانی دشمن روي میادین مین خود و همچنین کمبود مهمات توپخانه خودي براي اجراي یک آتش تهیه قوي، جهت غافلگیري و کاهش قدرت دفاعی هوائی و زمینی دشمن در برابر آفند نیروي خودي، عملیات بصورت شبانه انجام میگرفت. لذا اساسا فعالیت توپخانه نیروي زمینی در پدافند بیش از آفند بود. وعمده آتشهاي خودي درپدافند ازمناطق متصرفی و دفع پاتکهاي دشمن متمرکز میگردید. زیرا اگر عملیات غافلگیرانه آفندي خودي، توأم با موفقیت می شد که نیاز چندانی به پشتیبانی توپخانه از یگانهاي تک ور نبود، ولی همانطور که در بالا گفته شد براي حفظ مواضع و مناطق متصرفی و یا خنثی کردن پاتکهاي دشمن، نیاز به آتش پشتیبانی توپخانه شدید میگردید.

اگر به هر دلیل ناچار به عقب نشینی و یا حرکات تأخیري پیدا میشد توپخانه بسیار فعال عمل میکرد. بنابراین میتوان گفت که توپخانه بیشترین فعالیتها را در قالب پدافندي برعهده داشت.

 

توانائی مدیریت و فرماندهی افسران رسته توپخانه

در طول هشت سال دفاع مقدس، افسران رسته توپخانه در مشاغل فرماندهی و ستادي، مانند فرماندهی نیروي زمینی، جانشین فرماندهی نیرو، معاونت هماهنگ کننده ومعاونت هاي آن نیرومانند لجستیکی، پرسنلی،آموزشی، بازرسی و همچنین فرماندهی بر لشگرهاي پیاده مانند 77 و 28 و عهده دار شدن مسئولیتهاي ستادي وطراحی عملیات در قرارگاههاي سر فرماندهی نزاجا،قرارگاه مشترك کربلا، به خصوص در دو سال اول جنگ توانستند کارایی، قابلیت هوشمندي و توانمندي خود را به خوبی ارائه و اثبات نمایند.

بنابراین میتوان گفت که کارکنان رسته توپخانه درهشت سال دفاع مقدس، در همه زمینه هاي رزمی، صفی وستادي مأموریتها ومسئولیتهاي واگذاري را به خوبی انجام داده اند.

 

دقت و مهارت

یکی از نکات مثبت عملکرد توپخانه نیروي زمینی در8 سال دفاع مقدس،که تاکنون به آن اشاره نشده و اولین باراست که دراین نشریه مطرح میشود این است که درطول مدت جنگ و شلیک میلیونها گلوله واجراي آتش در وضعیتهاي آفندي، پدافندي، عملیات تأخیري وحرکات به عقب، و گاه در شرایط پیچیده و مبهم دردرگیريها، حتی یک گلوله توپخانه نیروي زمینی، اشتباها و در نتیجه خطاي انسانی، نیروي خودي را مورد اصابت قرار نداد. از طرفی به دلیل کمبود مهمات وصرفه جوئی درمهمات، از سال دوم جنگ به بعد، توپخانه به دقت تیر خودافزود تا کمبود حجم وکمیت آتش خود را (به دلیل کمبودمهمات) تا حدود زیادي جبران نماید.

 

توپخانه در پشتیبانی از عملیات آبی/ خاک 

الف: در عملیات آفندي خیبر (منطقه عمومی هورالعظیم شرق دجله):

که آتش توپخانه صحرائی ازمواضعی درکرانه شرقی هوربایستی یگانهاي مانوري را که با عبورغافلگیرانه از نیزارهاي هوربه کرانه غربی وارد و با یگانهاي دشمن درگیرمیشدند، پشتیبانی نماید.طبعا به علت عریض بودن هور، با مشکل کمبود برد مواجه بودند. ناگزیر فقط توپخانه هاي 130 م م و 122 م م کاتیوشا قابل استفاده بودند که آنها هم فارغ از این مشکل نبودند. البته در برآوردهاي اولیه ستادي به این مشکل اشاره شده بود. اما تعدادي فرماندهان یگانهاي مانوري سپاه بر این باوراستوار بودند که عبورغافلگیرانه و اقدامات تأمینی، نیاز به آتش پشتیبانی را به حداقل میرساند. ازسوي دیگر باید این واقعیت نیز پذیرفته میشد که پس ازوصول یگانهاي تازشی به کرانه غربی وهجوم به مواضع دشمن که منجر به کشف تک میگردید، آتشهاي هوائی بالگردهاي تک ور وآتش پشتیبانی نزدیک نیروي هوائی به علت حضورنیروي هوائی عراق درآسمان منطقه (Ac،s) به نحو مؤثري نمیتوانست جوابگوي نیازمنديهاي پشتیبانی آتش یگانها باشد. ضمن این که تغییر مواضع توپخانه هاي پشتیبانی کننده به جلو و بویژه عبور آ نها از هور براي پشتیبانی از یگانهاي مانوري که باید درکرانه غربی به سوي جاده ي العماره – بصره پیشروي کنند.به علت فقدان وسیله حمل غیرمقدور بود. بنابراین پاره اي برآوردکنندگان اعتقاد داشتند،اکتفا به آتشهاي هوائی پس ازکشف تک و یا اتکاء فراوان به غافلگیري دشمن،عدم توانائی توپخانه در پشتیبانی ازآتش را جبران نخواهدکرد. بطور کلی درعملیات خیبر درصحنه عملیات هورالعظیم، توپخانه صحرائی نمیتوانست به نحوشایسته اي فعال باشد.

اما درهمین عملیات درمنطقه زید (منطقه واگذاري به نزاجا) 23 گردان توپخانه صحرائی عملیات این قرارگاه را پشتیبانی می نمودند.ضمنا گروه 33 توپخانه ( 4 گردان) براي پشتیبانی ازمنطقه قرارگاه فتح (از قرارگاه نجف سپاه پاسداران ) درپشتیبانی آن قرارگاه قرارداده شد.

ب – درعملیات بدر (جبهه هورالهویزه / غرب دجله):

که درواقع به نوعی شبیه عملیات خیبر وبا تلاش براي رفع مشکلات پشتیبانی آن بود،اگرچه در صحنه عملیاتی با استقرار گردانهاي 130 م م 2گردان) و یک گردان کاتیوشا 122 م م در جزایر مجنون، تا حدودي مشکل کمبود برد درمراحل اولیه عملیات رفع میشد، اما با پیشروي یگانها به سوي رودخانه دجله وعبوراز آن ودرگیري با دشمن درکرانه غربی آن رودخانه،مجدداً اشکال کمبود برد، خود را نشان میداد که البته دربرآوردهاي ستادي اولیه به فرماندهان توجه داده شده بود. اگرچه یک آتشبار 5 توپه 105 م م توسط طرّاده PMP به منطقه غرب هور حمل گردید، ولی بطورکلی کوتاهی برد و شدت آتش ضد آتشبار دشمن، استفاده مطلوب از آتش پشتیبانی را مقدور نساخت.

پ – در عملیات والفجر 8 (جبهه فاو):

بر عکس عملیاتهاي خیبر و بدر، به علت دردسترس بودن هدفها، کلیه کالیبرهاي توپخانه صحرائی میتوانستند به نحو مؤثري روي هدفها (بویژه جاده البحاربصره/ فاو) اجراي آتش کنند، لذا دراین عملیات استفادۀ حداکثري از آتش توپخانه به عمل آمد. توپخانه توانست یگانهاي دشمن را درمسافتی طولانی درحدود 150 کیلومتر (از پاسگاه زید درشرق بصره تا اروند کناردرجنوب جزیره آبادان) هدف آتش خود قرار دهد.

درعملیات والفجر 8 حسب دستور سریع و قاطع آقاي هاشمی رفسنجانی، فرماندۀ قرارگاه خاتم الانبیا (ص)،فرماندۀ نیروي زمینی ارتش ناگزیرازقبول ریسک درسایرمناطق عملیاتی نیروي زمینی، 18 گردان توپخانه صحرائی (تقریبا یک سوم کل توپخانه نزاجا) را براي پشتیبانی ازعملیات به منطقه عمل سپاه پاسداران اختصاص داد که درکنار 12 گردان توپخانه سپاه، عملیات را به نحو مؤثري پشتیبانی نمودند به ویژه در 75 روز اولیه که نیروهاي عراقی به طور مستمر و روزانه براي باز پسگیري فاو پاتک میکردندآتش توپخانه در دفع وکاهش قدرت این پاتکها سهم بسیارچشمگیر و سرنوشت سازي ایفا کرد.

 

ادامه دارد

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

مهمات بر توپ اس بی


 


yt136bw4skus2tdjr7l3.jpg


 


 


یک واحد آتشبار 122 میلی متری نزاجا در حال تمرین


 


hvdsujq7ep30b7xywxg7.jpg


 


 


بزودی مقاله ای در مورد توپخانه و آموزشش رو در همین تاپیک قرار میدم...


15

Share this post


Link to post
Share on other sites

02294462078134754721.jpg


 


کردستان 1361


لشگر 64 ارومیه


14

Share this post


Link to post
Share on other sites

زنده باد دلاوران توپخانه و موشکی ارتش...


 


vxtigdxl278vovy1xphw.jpg


 


jv3ren1j9kxenbsu71wu.jpg


11

Share this post


Link to post
Share on other sites

رضا جان این کاتیوشا ساخت بروبچه های گروه 22 توپخانه هست که اتفاقا طراحش هم یه سرهنگ بود...حالا نمیدونم بعدا تحویل جایی دادنش یا نه ولی میدونم که در اختیار گروه 22 شهررضا  بوده...

 

طراح و سازنده این کاتیوشا سرگرد (آنزمان) معصوم نژاد بودند

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

12_cb43f.png

11_a823c.png

10_4f913.png

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

طراح و سازنده این کاتیوشا سرگرد (آنزمان) معصوم نژاد بودند

 

والا من از یکی از دوستان پدر شنیدم که سرهنگ بوده...نمیدونم شاید اشتباه میکنم...

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

خدمه هویتزر 122 میلیمتری در حال گلوله گزاری

 

ph8cyqvlfxnve22m72pc.jpg

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

والا من از یکی از دوستان پدر شنیدم که سرهنگ بوده...نمیدونم شاید اشتباه میکنم...

 

نام سرگردمعصوم نژاد را کسی به من گفت که خودش در آنزمان سرباز گروه 22 توپخانه بوده و در ساخت آن شرکت داشته

7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now